Lakiosa_________________________________________________


> Lakipuhelin palvelee - Soita 0600 12 450


Lakiosan saaminen on jokaisen rintaperillisen perinnönjättäjän suoraan alenevassa polvessa olevan jälkeläisen oikeus. Oikeus lakiosaan puuttuu vain, jos rintaperillinen on tiettyjen erityisten edellytysten käsillä ollessa tehty perinnöttömäksi. Lakiosa-osio kertoo, mitä lisäksiä jäämistöön on tehtävä lakiosan määrittämiseksi, lakiosan täydennyksestä lakiosaperillisen mahdollisuutena sekä testamentin vaikutuksesta lakiosaan.

    Lakiartikkelit

    Etsitkö vastausta lakiasiaasi? - Soita lakipuhelimeen 0600 12 450
    > Ota yhteyttä lakimieheen.