Julkisselvitys konkurssissa

Lakipuhelin päivystää - Soita 0600 12 450


Julkisselvitys liittyy konkurssimenettelyn raukeamistilanteisiin. Tilanteissa, joissa konkurssin jatkumista voidaan pitää perusteltuna pesän varojen vähäisyyden tai velalliseen tai konkurssipesään kohdistuvien selvitystarpeiden tai muun erityisen syyn vuoksi, tuomioistuin voi konkurssiasiamiehen esityksestä päättää, että konkurssi jatkuu julkisselvityksenä. Julkisselvitys tulee siis yleensä kysymykseen konkurssin raukeamisen vaihtoehtona. Täältä löydät tietoa julkisselvityksen eri vaiheista, kuten julkisselvitykseen siirtymisestä, julkisselvityssopimuksesta konkurssimenettelyn lopettamiseksi, lopputilityksestä, julkisselvityksen kustannuksista vastaamisesta, konkurssipesän hallinnon palauttamisesta sekä julkisselvityksen oikeusvaikutuksista.

    Lakiartikkelit    >> Täältä saat vastauksen lakiasiaasi - lue lisää >>