Vahingonkorvauksen sovittelu


Lakipuhelin palvelee - Soita 0600 12 450Vahingonkorvausta on mahdollista sovitella, mikäli korvausvelvollisuus harkitaan kohtuuttomaksi suhteessa vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusolosuhteisiin sekä muihin olosuhteisiin nähden. Jos vahinko on aiheutettu tahallisesti, tulee kyseeseen täysi korvaus, jollei erityisistä syistä harkita kohtuulliseksi alentaa korvausta.

Vahingonkorvausta voidaan kohtuuden perusteella sovitella myös siinä tapauksessa, jos vahingonkärsijä on myötävaikuttanut vahingon syntymiseen tai jos vahinkoon on lisäksi muita syitä kuin vahingon aiheuttanut teko. Jos vahingon on aiheuttanut kaksi tai useampi henkilö, tulee heidän vastata yhteisesti syntyneestä vahingosta. Mahdollista on myös jakaa korvausvastuu useiden korvausvelvollisten kesken.Lakipuhelin palvelee - Soita 0600 12 450


Aiheeseen liittyvät artikkelit

Täältä saat vastauksen lakiasiaasi