Väliaikainen ajokielto ja sen määräämisen edellytykset


>> Lakipuhelin palvelee - Soita 0600 12 450 >>Poliisi voi jo liikennevalvonnan yhteydessä määrätä ajo-oikeuden haltijan väliaikaiseen ajokieltoon ja ottaa tämän ajokortin haltuunsa, jos on todennäköisiä syitä epäillä hänen kuljettajana syyllistyneen rattijuopumukseen tai törkeään rattijuopumukseen. Tällöin ajo-oikeuden haltijalta otetaan ajo-oikeus väliaikaisesti pois ja väliaikainen ajokielto jatkuu aina siihen asti, kunnes tuomioistuin päättää ajokiellosta.

Poliisi voi määrätä kuljettajan väliaikaiseen ajokieltoon myös, jos on syytä epäillä kuljettajan syyllistyneen törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen tai huumausaineen alaisena ajamiseen. Poliisin on tällöin viipymättä päätettävä, pidetäänkö väliaikainen ajokielto voimassa. Jos on todennäköistä, että väliaikaiseen ajokieltoon määrätty kuljettaja on syyllistynyt nimenomaan jompaan kumpaan mainituista rikoksista, väliaikainen ajokielto on pidettävä voimassa siihen asti, että tuomioistuin päättää ajokiellosta.

Jos esitutkinnan perusteella on ilmeistä, että tuomioistuin määrää ajokiellon ehdollisena, poliisi voi määrätä väliaikaisen ajokiellon päättymään jo ennen kuin tuomioistuin päättää ajokiellosta.

Kuljettaja voidaan määrätä väliaikaiseen ajokieltoon myös esimerkiksi silloin, kun on todennäköistä, että hän on syyllistynyt kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta tai liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, joka osoittaa vakavaa piittaamattomuutta liikenneturvallisuutta kohtaan. Tällöin väliaikaista ajokieltoa määränneen poliisimiehen on viipymättä ilmoitettava toimenpiteestä ajokiellosta päättävälle poliisille.

Henkilön, joka on määrätty ajokieltoon, olkoon se sitten väliaikainen tai ei, on heti luovutettava ajokorttinsa poliisille ja näin ollen luovuttava ajo-oikeudestaan. Jos teosta ei kuitenkaan nosteta syytettä, syyte hylätään, teosta määrätään ajokielto ehdollisena, taikka ajokieltoa ei lainkaan määrätä, poliisin on viipymättä palautettava ajokortti ja ilmoitettava asianomaiselle ajo-oikeuden jatkumisesta. Ajo-oikeus on näin ollen heti voimassa, kun poliisi palauttaa ajokortin.>> Soita lakipuhelimeen 0600 12 450 >>


Aiheeseen liittyvät artikkelit

Näytä lisää

>> Täältä saat vastauksen lakiasiaasi - lue lisää >>