Adoptio

Adoption edellytykset ja esteetAdoption vahvistaminen tapahtuu tuomioistuimessaKansainvälinen adoptio edellyttää luvan hakemistaKansainvälinen adoptio järjestyy toimivaltaisen palvelunantajan kauttaMilloin vaaditaan lapsen ja vanhemman suostumus adoptioon?Ottolapsineuvonta adoption vahvistamisen edellytyksenäOttolapsisuhteen vahvistamisen vaikutuksetVahva ja heikko adoptio

Aikaosuusasunnot

Mitä ovat aikaosuusasunnot?

Aineettomien oikeuksien loukkaaminen

Mikä on teollisoikeusrikos?Oikeuksien sähköisten hallinnointitietojen loukkausrikosTekijänoikeusrikos tehdään pääasiassa ansiotarkoituksessaTeknisen suojauksen kiertäminen edellyttää tehokasta suojaustaTeknisen suojauksen kiertämiskeinorikos

Ajoneuvovero

Ajoneuvon asettaminen käyttökieltoonAjoneuvoveron palauttaminenAjoneuvoverosta vapaat ajoneuvotAutolle määrättävä perusveroKäyttövoimavero määrätään muille kuin bensiinikäyttöisille ajoneuvoilleMikä on ajoneuvovero?Mistä ajoneuvoista ajoneuvoveroa pitää suorittaa?Miten lasketaan ajoneuvoveron määrä?Muu kuin Suomeen rekisteröity ajoneuvoOmistaja tai haltija maksaa ajoneuvoveronVapautus kehitysvammaisuuden tai liikuntarajoitteisuuden johdostaVeron suorittamatta jättämisen seurauksetVerovelvollisuuden alkaminen ja päättyminenVerovelvollisuuden siirtäminenViranomainen ajoneuvoveroasiassa

Alaikäisen edunvalvonta

Alaikäisen oikeus tehdä oikeustoimia, ottaa vastaan lahjoja sekä vallita työansioitaanHuoltaja on alaikäisen edunvalvojaLapsen huollosta ja tapaamisoikeudestaNuoret työntekijät ovat erityisasemassa

Ammattiliikenne

Ajopiirturikortin hakeminenAjopiirturikortin peruuttaminenAmmattiajoluvan peruuttaminenHenkilöauton ammattiajolupaHenkilöiden kuljettaminen museoajoneuvollaKorvausvastuu tavaran puutteellisesta pakkauksesta johtuvasta vahingostaKuka myöntää ajopiirturikortin ja kenelle se voidaan myöntää?Kuka voi hankkia autokoululuvan?Kuolinpesän ja konkurssipesän oikeus jatkaa taksiliikennettäLähettäjän velvollisuudet vaarallisten aineiden kuljetuksessaMiten ajopiirturikortti eroaa ajopiirturikiekosta?Mitä ovat ajopiirturi ja ajopiirturikiekko?Onko rahtikirjan tekeminen pakollista?Rahdinkuljettajan tarkastusvelvollisuusRahdinkuljettajan vapautuminen vastuustaRahdinkuljettajan vastuu rahdistaRahtikirjan sisältövaatimuksetTaksilupa myönnetään hakemuksestaTaksiluvan myöntämisen edellytyksetTavaran katoamisesta tai vähentymisestä suoritettava korvausVaarallisten aineiden kuljettaminenYrittäjäkurssi taksiliikenteen harjoittajille

Arvonlisävero

Arvonlisävero on kulutuksesta perittävä veroArvonlisäveroa suoritetaan tavaran ja palvelun myynnistäArvonlisäveron ajallinen kohdistaminenArvonlisäveron maksaminenArvonlisäveron suorittamisvelvollisuuden syntyajankohtaArvonlisäverosta vapaa toiminta: Esiintymispalkkiot ja tekijänoikeudetArvonlisäverosta vapaa toiminta: KiinteistöluovutusArvonlisäverosta vapaa toiminta: KoulutusArvonlisäverosta vapaa toiminta: Muut arvonlisäverottomat myynnitArvonlisäverosta vapaa toiminta: Rahoituspalvelut ja vakuutuspalvelutArvonlisäverosta vapaa toiminta: Sanoma- ja aikakausilehdetArvonlisäverosta vapaa toiminta: SosiaalihuoltoArvonlisäverosta vapaa toiminta: Terveyden- ja sairaanhoitoArvonlisäverosta vapaa toiminta: VesialuksetArvonlisäverosta vapaa toiminta: Vähäinen toimintaArvonlisäverosta vapaa toiminta: Yleishyödyllinen toimintaIlmoittamisvelvollisuus arvonlisäverollisesta toiminnastaKansainvälinen kauppa: Arvonlisäverotta tuotavien tuotteiden enimmäismäärätKansainvälinen kauppa: Henkilökohtainen veroton maahantuontiKansainvälinen kauppa: Palvelun myyntiKansainvälinen kauppa: Tavaran maahantuontiKansainvälinen kauppa: Tavaran myyntiKansainvälinen kauppa: Veroton maahantuontiKansainvälinen kauppa: YhteisömyyntiKuka on arvonlisäverovelvollinen?Mikä on arvonlisäveron peruste?Mitä tarkoittaa nollaverokanta?Palvelut, joissa arvonlisäverokanta on 9 %Suomessa on käytössä kolme arvonlisäverokantaaTavaran ja palvelun oma käyttöTuotteet ja palvelut, joiden arvonlisäverokanta on 13 %Tuotteet ja palvelut, joiden arvonlisäverokanta on 23 %Vaadittava kirjanpito ja tositteetVeron peruste ja oma käyttöVeron perusteen oikaisuerät sekä tuki ja avustusVerotuksen oikaiseminen arvonlisäveron osaltaVerovelvollisuuden alarajan huojennusVeroviranomainen arvonlisäverotuksessaVähennettävä vero arvonlisäverotuksessa

Arvopaperimarkkinarikokset

Arvopaperimarkkinarikos ja arvopaperimarkkinarikkomusArvopaperimarkkinoita koskeva tiedottamisrikosMitä on kurssin vääristäminen?Mitä sisäpiiritieto on?Sisäpiiritiedon väärinkäyttö on rikosTörkeä kurssin vääristäminen aiheuttaa taloudellista vahinkoaTörkeä sisäpiiritiedon väärinkäyttö

Arvopaperit

"Kokenut sijoittaja" arvopaperimarkkinoillaArvopaperimarkkinalain soveltamisalastaArvopaperin haltijan väitesuojaArvopaperipörssissä tapahtuva kauppa on julkistaArvopaperipörssitoiminnan luvan peruuttaminenArvopaperipörssitoiminnan luvanvaraisuusEnsimarkkinat ja jälkimarkkinatFinanssivalvonnan virkamiehen riippumattomuusFinanssivalvonta on finanssimarkkinoiden toimintaa valvova viranomainenKetä laki sijoituspalveluyrityksistä koskee?Kuka on arvopaperikaupassa selvitysosapuoli?Kuka on arvopaperin liikkeeseenlaskija?Kuka on arvopaperinvälittäjä?Kuka on pörssivälittäjä?Liputusilmoitus ja sen sisältöMarkkinoiden väärinkäyttö arvopaperimarkkinoillaMerkintäoikeus oikeuttaa yhtiön uusien osakkeiden hankkimiseenMikä on arvo-osuusrekisteri?Mikä on arvo-osuustili?Mikä on arvopaperipörssi?Mikä on finanssikonglomeraatti?Mikä on joukkovelkakirjalaina?Mikä on optiolaina?Mikä on optioyhteisö?Mikä on osakkeenomistajan liputusvelvollisuus?Mikä on pörssilista?Mikä on pörssiyhtiö?Mikä on rahasto-osuus?Mikä on rahasto-osuusrekisteri?Mikä on rahastoyhtiö?Mikä on selvitysyhteisö arvopaperikaupassa?Mikä on selvitysyhteisön selvitysrahasto?Mikä on sisäpiirirekisteri?Mikä on tilinpäätöstiedote?Mikä on tulosvaroitus?Mikä on warrantti?Milloin osakkeesta annetaan osakekirja?Mitä meklari tekee?Mitä ovat obligaatiot?Mitä tarkoittaa osakkeiden merkintä?Omien osakkeiden hankkiminenPro forma -tiedot arvopaperimarkkinoillaPörssiarvopaperi ja markkina-arvopaperiRahastoyhtiön toimilupaRahastoyhtiön toimiluvan peruuttaminenSelvitysyhteisön liiketoimintaSelvitysyhteisön panttioikeusSelvitysyhteisön säännötSijoitusrahaston hallinnan luovuttaminenSijoitusrahaston jakautuminenSijoitusrahaston rahasto-osuudenomistajien kokousSijoitusrahaston sisäpiirisäännöksetSijoitusrahaston sulautuminenSijoitusrahaston säilytysyhteisöSijoitusrahaston varojen sijoittaminenTalletustodistuksen rooli arvopaperimarkkinoillaTarjousasiakirja arvopaperimarkkinoillaTarjousasiakirjan sisältöTarjousasiakirjan vastavuoroinen tunnustaminenTarjousasiakirjassa oleva virheVelallisen maksusuoja väärälle henkilölle tehdyn maksun jälkeen

Aserikokset

Lievä ampuma-aserikos rangaistaan sakollaMilloin on kyseessä ampuma-aserikos?Toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen luovuttaminen alaikäiselleToisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapitoTörkeä ampuma-aserikosVaarallisen esineen hallussapitoVaarallisia esineitä koskevien säännösten rikkominen

Asiamies ja avustaja

Asiamiehen ja avustajan esiintymiskieltoAsiamiehen ja avustajan hyväksikäyttökieltoAsianajajan tai julkisen oikeusavustajan käyttäminen asiamiehenäKuka voi toimia avustajana tai asiamiehenä?Mikä on asiamies?Mikä on avustaja?Miten asiamies valtuutetaan?Onko asiamiehellä ja avustajalla salassapitovelvollisuus?Saako hallintoasioissa käyttää asiamiestä tai avustajaa?Voiko esiintymiskiellosta valittaa?

Asian selvittäminen

Asianosaisella on selvittämisvelvollisuusAsianosaiselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksiEdunvalvojan tai huoltajan kuuleminenKuka katselmuksessa saa olla paikalla?Kuka vastaa asian selvittämisestä?Mikä on katselmus?Mikä on tarkastuskertomus?Suullinen todistelu hallintoasiassa on harvinaistaTarkastus on viranomaisen keino asian selvittämiseksiTarvitseeko asianosaista aina kuulla?Viranomaisen asianosaiselle antama selvityspyyntöViranomaisen selvittämisvelvollisuus vaihtelee tapauksittain

Asianosaiset

Asianomistaja on henkilö, johon rikos on kohdistunutAsianosaisen konkurssin vaikutukset oikeudenkäyntiinAsianosaisen vaihtuminen oikeudenkäynnin aikana suoraan lain nojallaAsianosaisseuraanto eli asianomistajan oikeusaseman siirtyminen riita-asioissaAsianosaisseuraanto eli asianomistajan oikeusaseman siirtyminen rikosasioissaAsiavaltuus on kanteen tutkimisen edellytysItsenäinen väliintulija oikeudenkäynnissäOikeudenkäyntikelpoisuus on prosessin edellytysRiidan kohteena olevan oikeuden luovuttaminen oikeudenkäynnin aikanaSivullisen asema oikeudenkäynnissäSivullisen väliintulo riita-asiassaSyyttäjän rooli oikeudenkäynnissäVastaaja eli syytetty rikosasian osapuolena

Asianosaisten edustajat ja avustajat

Asianajaja on Suomen Asianajajaliiton jäsenAsianajaja rikosoikeudenkäynnissäAsianomistajan tukihenkilöMikä on oikeudenkäyntivaltuutus?Mitä tarkoittaa prosessilegitimaatio?Oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan esteellisyysOikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan palkkioOikeudenkäyntiasiamies rikosoikeudenkäynnissäOikeudenkäyntiavustaja ja oikeudenkäyntiasiamiesOikeudenkäyntiavustaja rikosoikeudenkäynnissäVajaavaltaisen tai alaikäisen asianosaisen edustaminen oikeudenkäynnissä

Asunto- ja kiinteistö

Asunto-osake ja asuntokauppa

Asunnon hallinnan luovutus käytetyn asunnon kaupassaAsunnon hallinnan luovutus uuden asunnon kaupassaAsunnon virheellisyyden määräävä ajankohtaAsunto-osakkeen osakekirjoistaAsuntokaupan peruuttaminen ja purkuAsuntokauppa rakentamisvaiheessaEnnakoitu viivästys oikeuttaa maksusta pidättymiseenEnsimmäisen myyjän ja laitetoimittajan vastuuHinnanalennus ja kaupanpurku käytetyn asunnon virheen perusteellaHinnanalennus ja kaupanpurku uuden asunnon virheen perusteellaKeitä ovat kuluttaja ja elinkeinonharjoittaja?Kenelle virheestä on reklamoitava?Ketä pidetään perustajaosakkaana?Kuka vastaa asunnosta aiheutuvista kustannuksista?Käsirahan ja vakiokorvauksen merkitys asuntokaupassaKäytetyn asunnon virheMikä on rakentamisvaiheen vakuus?Milloin on kyseessä käytetty asunto?Minkälaisiin tilanteisiin asuntokauppalaki soveltuu?Mitkä esineet kuuluvat asunnon tarpeistoon?Mitä kauppahintojen maksutili tarkoittaa?Mitä tarkoitetaan rakentamisvaiheessa tapahtuvalla uuden asunnon kaupalla?Mitä tarkoittaa uuden asunnon taloudellinen virhe?Mitä tarkoittavat asuntoyhteisö ja osaomistusasunto?Mitä tekee rakennustyön tarkkailija?Myyjän ennakkoviivästys voi oikeuttaa kaupan purkuunMyyjän oikeus asuntokaupan purkuunMyyjän viivästys uuden asunnon kaupassaOsaketta koskevien oikeustoimien rekisteröintiOsakkeen luovutus ja panttaus rakentamisvaiheen aikanaOsaomistusyhtiö ja osaomistusyhteisöOstajan oikeudet myyjän viivästyksen perusteellaOstajan oikeus purkaa asuntokauppa myyjän viivästyksen vuoksiOstajan tarkastusvelvollisuus - käytetyn asunnon kauppaOstajan tarkastusvelvollisuus - uuden asunnon kauppaOstajan velvollisuus reklamoida virheestä asuntokaupassaOstajan viivästyksen seuraukset asuntokaupassaPerustajaosakkaan konkurssin vaikutuksetPerustajaosakkaan suorituskyvyttömyysvakuusPoikkeukset reklamaation laiminlyönnin vaikutuksista uuden asunnon kaupassaPäällekkäisten käsirahojen kielto asuntokaupassaRakentamisvaihe ja sen ajankohtaRakentamisvaiheen jälkeinen vakuusRakentamisvaiheen vakuus korvaa vain tietynlaiset vahingotSopimusvapaus ja esisopimusSuunnitteilla tai rakenteilla olevan asunnon ennakkomarkkinointiTakuun sisältö uuden asunnon kaupassaTaloudellinen ja oikeudellinen virhe asuntokaupassaTaloussuunnitelma ja sen muuttaminenTaloussuunnitelman muuttaminen ilman osakkeenostajien suostumustaTaloussuunnitelman vastainen oikeustoimi voi olla tehotonTarjoukseen annettu vastausTarjous sitoo tekijäänsäTurva-asiakirjat ja niiden säilyttäminen asuntokaupassaUuden asunnon virheUuden asunnon vuositarkastusVaaranvastuu käytetyn asunnon kaupassaVaaranvastuu uuden asunnon kaupassaVahingonkorvaus uuden asunnon virheen johdostaValmiin uuden asunnon kauppa on yksi asuntokauppalaissa säädetyistä kaupoistaValmis uusi asunto ja käytetty asuntoVarausmaksun merkitys asuntokaupassaVirhe käytetyn asunnon kaupassa: HinnanalennusVirhe käytetyn asunnon kaupassa: Kaupan purkuVirhe käytetyn asunnon kaupassa: Suorituksesta pidättyminenVirhe käytetyn asunnon kaupassa: TakautumisoikeusVirhe käytetyn asunnon kaupassa: VahingonkorvausVirheen korjaaminen uuden asunnon kaupassaVirheilmoitus käytetyn asunnon kaupassaVirheilmoitus uuden asunnon kaupassaVoidaanko jo myyty osake ulosmitata perustajaosakkaan velasta?Voiko suorituskyvyttömyysvakuuden antaja rajoittaa vastuutaan?Yhtiön ja osakkaan kunnossapitovastuun sisältöYksityiskohtien täsmentäminen uuden asunnon rakentamisvaiheessa

Autovero

Ajoneuvon omistaja suorittaa autoveronAutoveron huojentaminen on mahdollistaAutoveron korotuksen suuruusAutoveron määräytyminenAutoveron palautusDiplomaattiajoneuvot ovat vapaita autoverostaInvalidihuojennus autoverotuksessaMikä on ajoneuvon verotusarvo?Mikä on autovero?Muuttoauton verokohtelustaTilausliikenteeseen käytettävän auton verokohteluVerosta vapaat ajoneuvotVerotuksen oikaisu ja muuttaminenVeroviranomainen autoveroasiassaVäliaikainen veroton käyttö

Avio-oikeus ja avioehto

Avio-oikeuden alaisen omaisuuden sijaan tullut omaisuus ja omaisuuden tuottoAvio-oikeus on puolison oikeus toisen puolison omaisuuteenAvioehtoasioiden rekisteri ja rekisteriin talletettavat tiedotAvioehtosopimuksen kohtuullistaminenAvioehtosopimuksen muotovaatimuksetAvioehtosopimuksen pätemättömyysAvioehtosopimuksen rekisteröiminenAvioehtosopimuksen voimaantuloAvioehtosopimus rajoittaa puolison avio-oikeuttaAvioehtosopimus totaalisena, osittaisena tai yksipuolisena

Avioero

Avioero ilman harkinta-aikaaAvioerohakemus voidaan tehdä yhdessä tai erikseenElatusvelvollisuus avioeron jälkeenHarkinta-aikana puolisot pohtivat eron lopullisuuttaHarkinta-ajan päättyminen ja avioerotuomioKansainvälisen avioliiton purkaminen – avioeroMitä ovat avioeron liitännäisasiat?Perheasioiden sovittelu viranomaisen johdollaYhteiselämän lopettaminen

Avioliitto ja parisuhde

Avioliiton esteiden tutkintaAvioliiton purkaminenAvioliiton solmiminenAvioliiton solmimiselle säädetyt esteetAvioliittolain varallisuusjärjestelmäAvoliiton oikeusvaikutuksetAvoliiton päättyminen eroonAvoliiton päättyminen kuolemaanAvoliitto ei anna samoja oikeuksia kuin avioliittoAvopuolisoiden omaisuus- ja velkasuhteetKansainvälinen avioliittoKansainvälinen avioliitto: Avioliiton esteiden tutkintaKansainvälinen avioliitto: Aviopuolisoiden varallisuussuhteisiin sovellettava lakiKansainvälinen avioliitto: Poikkeuksia puolisoiden väliseen suhteeseen sovellettavasta laistaKansainvälinen avioliitto: Ulkomaisen avioliiton tunnustaminenKansainvälinen avioliitto: VihkiminenKuka voi toimittaa vihkimisen?Mikä on rekisteröity parisuhde?Miten kirkollinen vihkiminen tapahtuu?Miten siviilivihkiminen tapahtuu?Miten ulkomailla vihkiminen onnistuu?Muotomääräysten vastainen vihkiminen voi olla mitätönPuolisoiden välinen yhdenvertaisuusPuolisoiden väliset lahjatPuolisolle maksettava palkkaRekisteröity parisuhde: Rekisteröinnin esteet ja esteiden tutkintaRekisteröity parisuhde: Rekisteröinnin oikeusvaikutuksetRekisteröity parisuhde: Rekisteröintimenettely ja rekisteröinnin purkaminenSopimusvapaus ja sen rajoituksetTodistus avioliiton esteiden tutkinnastaVallintarajoitus: irtain omaisuusVallintarajoitus: puolisoiden yhteinen kotiVihkimisen toimittamisen esteet

Avoimen yhtiön hallinto ja edustaminen

Avoimen yhtiön asioiden hoitaminenAvoimen yhtiön edustaminen prokurallaAvoimen yhtiön toimielimet ja hallinnon järjestäminenAvoimen yhtiön toimitusjohtajaAvoimen yhtiön yhtiömiehen erityistehtäväKuka edustaa avointa yhtiötä?Oikeus edustaa avointa yhtiötäPäätöksenteko avoimessa yhtiössäToimintaperiaatteet avoimen yhtiön hallinnossaYhtiömiehen kelpoisuus ja toimivaltaYhtiömiehen kielto-oikeus

Avoimen yhtiön kaupparekisteri-ilmoitus

Avoimen yhtiön perusilmoitukseen vaadittavat tiedotAvoin yhtiö on rekisteröitävä kaupparekisteriinMuutosten ilmoittaminen kaupparekisteriin

Avoimen yhtiön perustaminen

Avoimeen yhtiöön sijoitettava pääomaAvoimen yhtiön kotipaikkaAvoimen yhtiön nimenkirjoittajatAvoimen yhtiön perustaminenAvoimen yhtiön perustamiseen vaadittava pääomaAvoimen yhtiön perustamissopimusAvoimen yhtiön pätemätön yhtiösopimusAvoimen yhtiön tarkoitusAvoimen yhtiön toimialaAvoimen yhtiön toiminimiAvoimen yhtiön yhtiömiehetAvoimen yhtiön yhtiösopimuksen kohtuullistaminenAvoimen yhtiön yhtiösopimuksen muuttaminenAvoimen yhtiön yhtiösopimuksen pakollinen sisältöAvoimen yhtiön yhtiösopimuksen vapaaehtoinen sisältöAvoimesta yhtiöstä eroamisesta sopiminenSopimus avoimen yhtiön voiton tai tappion jaostaSopimus riitojen ratkaisemisestaTyönjako avoimessa yhtiössä sekä työstä maksettava korvaus

Avoimen yhtiön purkaminen

Avoimen yhtiön purkautuminenAvoimen yhtiön purkautuminen passiivisuuden johdostaAvoimen yhtiön yhtiömiehen kuolema voi purkaa yhtiönEdellytykset toiminnan jatkamiselleVastuu avoimen yhtiön velasta osuuden lunastuksen jälkeenYhdenmiehenyhtiön purkautuminen lain nojallaYhtiömiehen konkurssi ja ulosmittaus avoimen yhtiön purkuperusteenaYhtiömiehen osuus avoimen yhtiön varoista yhtiön purkautuessaYhtiömiehen yhtiöosuuden lunastaminen vaihtoehto purkamiselleYhtiömiehen yhtiöosuuden lunastushintaYhtiömiesten vastuu avoimen yhtiön velasta yhtiön purkautuessaYhtiösopimuksen irtisanominen avoimen yhtiön purkuperusteena

Avoimen yhtiön selvitystila

Avoimen yhtiön selvitysmiesAvoimen yhtiön selvitysmiesten tehtävätMikä on selvitystila avoimessa yhtiössä?Selvitystilassa olevan avoimen yhtiön toiminnan jatkaminen

Avoimen yhtiön tilintarkastus

Avoimen yhtiön tilintarkastusAvoimen yhtiön yhtiömiehen tiedonsaantioikeusKuka voi toimia avoimen yhtiön tilintarkastajana?

Avoimen yhtiön varat

Avoimen yhtiön rahoitusAvoimen yhtiön tappion jakaminenAvoimen yhtiön voiton jakaminenAvoimen yhtiön yhtiömiehelle korvattavat menotAvoimen yhtiön yhtiömiehen vastuu yhtiön velastaAvoimen yhtiön yhtiöosuus ei ole siirtokelpoinenEtusijajärjestys ja varojen jakaminenOikeus palkkioon yhtiössä tehdystä työstäYhtiömiehen panos avoimessa yhtiössä

Avoimen yhtiön yhtiömuodon muuttaminen

Avoimen yhtiön sulautuminenAvoimen yhtiön yhtiömuodon muuttaminenYhtiöosuuden lunastaminen sulautumisen tai yhtiömuodon muutoksen yhteydessä

Avoin yhtiö: Yleistä

Avoimen yhtiön rakenneVahingonkorvausvastuu avoimessa yhtiössä

Avustus ja hyvitys

Lapsen oikeus avustukseen kuolinpesästäLesken ja kihlakumppanin oikeus avustukseen kuolinpesästäPerillisen oikeus hyvitykseen

Edunvalvonnan aloittaminen

Edunvalvojan kelpoisuus tehtäväänEdunvalvojan luvanvaraiset toimetEdunvalvojan toimivallan rajoituksetEdunvalvojien toiminnan valvontaEdunvalvonnan aloittaminenEdunvalvontaprosessi tuomioistuimessaEdunvalvontapäätöksen vaikutuksena voi olla oikeustoimikelpoisuuden menettäminenIlmoitus edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstäLääkärintodistuksen merkitys edunvalvonnan aloittamisprosessissaMikä on edunvalvontavaltuutus?Mikä on holhousrekisteri?Omaisuuden jättäminen päämiehelle henkilökohtaista käyttöä vartenPäämiehen omaisuuden hoito

Edunvalvontaoikeus

Edunvalvontaan liittyvästä lainsäädännöstäEdunvalvontaoikeus oikeudenalanaOikeustoimikelpoisuus ja oikeudellinen toimintakyky

Edustaminen ja valtuutus

Alaikäisen henkilön lakisääteinen edustusBulvaanin vastuu sopimussuhteessaEdustajan käyttäminen oikeustoimen tekemiseenLakisääteinen edustus: Vajaavaltaisen tekemien oikeustoimien pätevyysMitä tarkoittaa asemavaltuutus?Prokura ja prokuristiToisen puolesta toimiminen (negotiorum gestio)Valtakirja valtuutuksen osoituksenaValtakirjan muoto on yleensä avoinValtuutetun vahingonkorvausvastuuValtuutuksen peruuttaminenValtuutuksen siirtäminen voi olla mahdollistaValtuutuksen ylitys ja sen seurauksetValtuutukseton edustaminenValtuutus on toisinaan siirtokelvotonValtuutus tarkoittaa toisen oikeuttamista toimimaan omasta puolesta

Elinkeinonharjoittajan velvollisuudet

Elinkeinonharjoittajan huolenpito- ja reklamaatiovelvollisuusElinkeinonharjoittajan neuvontavelvollisuusElinkeinonharjoittajan tiedonantovelvollisuus

Elinkeinorikokset

Alkoholijuoman mainostaminen alaikäisille johtaa rikosvastuuseenKilpailumenettelyrikos vahingoittaa kilpailijoitaKirjanpitorikos voi vahingoittaa liikekirjanpitoaKuluttajaluottorikos vahingoittaa kuluttajan asemaaLahjominen elinkeinotoiminnassa on kiellettyäLahjuksen ottaminen elinkeinotoiminnassa on oikeudetonta hyötymistäMarkkinointirikos antaa harhaanjohtavia tietojaMitä elinkeinorikokset ovat?Tilintarkastuskertomuksen sisällön epäselvyydet voivat tuoda tuomion tilintarkastusrikoksestaTuottamuksellinen kirjanpitorikos vaikeuttaa taloudellisen kuvan muodostamistaTörkeä kirjanpitorikos voi hävittää kirjanpidon kokonaanYrityssalaisuuden rikkominen vahingoittaa luottamuksellisia suhteitaYrityssalaisuuden väärinkäyttö voi johtaa kahden vuoden vankeuteenYritysvakoilu paljastaa luottamuksellista tietoa

Elinkeinovapaus ja oikean yritysmuodon valinta

Elinkeinonharjoittajan henkilökohtaisesta vastuustaElinkeinotoiminta on toimeentulon hankkimista ja voiton tavoitteluaErityisesti säännellyt sekä luvanvaraiset elinkeinotKuka on elinkeinonharjoittaja?Oikean yritysmuodon valitseminenOikeus harjoittaa elinkeinoaPäätöksenteko eri yhteisöissäRajoitettu vastuu elinkeinotoiminnassaVapaasti harjoitettavat ja ilmoituksenvaraiset elinkeinotVarojen jako eri yritysmuodoissa

Ennakkoperintö

Ennakkoperinnön käsite ja merkitysEnnakkoperinnön vähentäminenEnnakkoperinnön vähentämisen toimittaminen

Erityiset oikeudet

Kiinteistöön perustetun erityisen oikeuden sitovuus kaupassa

Erityiset rikosprosessilajit

Rangaistusmääräysmenettely vähäisille ja selville rikoksilleRikesakkomenettely on tarkoitettu lieviin rikoksiin

Erityiset valvontaviranomaiset

Keitä ovat tietosuojaviranomaiset?Mikä on potilasasiamies?Mikä on sosiaaliasiamies?Mitä tekee tasa-arvovaltuutettu?Mitä tekee vähemmistövaltuutettu?

Erityisiä korvaus- ja vastuutilanteita

Aluksen omistaja on vastuussa alusöljyvahingostaArvostelun vapaus vai kunnianloukkaus?Henkilörekisterin pitäjän vastuuImmissiovahinkojen korvaaminenKaivostoiminnasta aiheutuva vahinkoKunnianloukkaus oikeuttaa vahingonkorvaukseenLaivanisännistöyhtiötä koskeva vahingonkorvausvastuuMedia: Korvattavat vahingot ja korvausvastuun edellytyksetMedia: Yksityiselämän loukkausMedia: Yksityiselämän suojaMedian vastuu julkaisemistaan tiedoistaMitä ovat uittovahingot?Palvelujen tarjoaja ja tämän vastuu vahingonkorvausoikeudellisena erityiskysymyksenäTaisteluvälineen aiheuttaman ruumiinvamman korvaaminenTie- ja piha-alueet: JalankulkijatTie- ja piha-alueet: KunnossapitovastuuTie- ja piha-alueet: TieliikenneTilintarkastajan vahingonkorvausvastuustaTyötaistelutoimenpiteestä aiheutunut vahinko ja sen korvaaminenUrheilutapahtuman järjestäjän vastuu vahingostaVahingonkorvausvelvollisuus turvaamistoimenpiteistä, syyttömän pidätys ja vangitseminenVastuu lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitämisestäVastuu laitteesta vesistössäYleisötilaisuuden järjestäjän vastuu ja perusteet vastuusta vapautumiselle

Erityislainsäädäntö ja vahingonkorvaus

Ankara vastuu on tuottamuksesta riippumatonta vastuutaKetä pidetään potilaana ja mikä on potilasvahinko?Liikennevahingot: LiikennevakuutusMikä on liikennevahinko ja miten se korvataan?Mikä on ympäristövahinko ja milloin se on korvattava?Milloin kyseessä on työtapaturma ja mitä lakia siihen sovelletaan?Milloin on kyseessä ammattitauti?Mitä tarkoittavat tuote ja tuotevastuu?Potilaan vakuuttaminen on ammatinharjoittajan velvollisuusPotilas- ja lääkevahinkovakuutuksesta maksettavat korvauslajitPotilasvahingon yhteydessä sattunut esine- ja varallisuusvahinkoPotilasvahinko: Hoitohuoneiston tai -laitteiston vahinkoPotilasvahinko: HoitovahinkoPotilasvahinko: InfektiovahinkoPotilasvahinko: Kohtuuton vahinkoPotilasvahinko: LääkevahinkolautakuntaPotilasvahinko: LääkevahinkovakuutusPotilasvahinko: Lääkkeen toimittamisvahinkoPotilasvahinko: PotilasvahinkoilmoitusPotilasvahinko: PotilasvahinkolautakuntaPotilasvahinko: PotilasvakuutusPotilasvahinko: PotilasvakuutuskeskusPotilasvahinko: Sairaanhoitolaitteen tai -välineen vikaPotilasvahinko: TapaturmavahinkoPotilasvahinko: Vähäinen vahinkoPotilasvahinkoa koskeva korvaushakemus kuolemantapauksessaPotilasvahinkoasian käsittely tuomioistuimessaRaideliikenteen harjoittajan vastuu vahingostaRikosvahinko korvataan viimekädessä valtion varoistaSosiaalivakuutus on pakollinen vakuutusTuotevahingon korvattavuus, tuotevastuu ja siitä vapautuminenTyönantajan on vakuutettava työntekijänsä työtapaturman varaltaVapaaehtoinen ja pakollinen eläkevakuutusVastuu ilma-aluksen käyttämisestäYdinvastuu perustuu ankaralle vastuulleYmpäristövahingon korvaaminenYmpäristövahinko: Korvauskelpoisuus ja sietämisvelvollisuusYmpäristövahinkolain mukainen korvaamismenettelyYmpäristövahinkolain mukaiset korvausvelvollisetYmpäristövahinkolaki säätää ympäristövahinkojen korvaamisesta

Esineen ainesosat ja tarpeisto

Esineen ainesosat ja tarpeisto

Esineen hallinta

Esineen hallinta luo olettaman oikeudesta kohteeseenHallinta kiinteistönvaihdannassa

Esineoikeuden siirtäminen

Irtainten esineiden hallinnan siirtoKiinteistön omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen

Esineoikeus oikeudenalana ja perustermistöä

Esineoikeudet ja niiden ryhmittelyOmaisuutta on kahta lajia - kiinteää ja irtaintaRajoitukset sopijapuolten välillä

Esitutkinta

Milloin suoritetaan esitutkinta?

Evankelis-luterilaisen kirkon hallinto

Evankelis-luterilainen kirkko SuomessaHiippakunta on kirkon hallintoalueHiippakuntavaltuusto on osa hiippakunnan hallintoaKansan kirkoille kuuluu kirkollinen itsehallintoKirkkojärjestys on kirkon sisäinen ohjesääntöKirkkolain muuttamiseen vaaditaan kirkon aloiteKirkolliskokous kirkon päättävänä elimenäKirkon hallinto perustuu piispalliseen järjestysmuotoonKirkon julkisoikeudellinen asemaKirkon organisaation toimintaKirkon tehtävänä on vastata hautaustoimestaKirkon ulkoasiain neuvostoKirkon vaalijärjestys säätelee kirkollisia vaalejaKuka voi päästä kirkkovaltuustoon?Mikä on kirkkohallitus?Mikä on kirkkoneuvosto?Mikä on kirkkovaltuusto?Mikä on kirkon työmarkkinalaitos?Minkä seurakunnan jäsen sinä olet?Mitä kirkon keskushallintoon kuuluu?Piispa johtaa hiippakuntaaPiispainkokous on osa kirkon keskushallintoaSeurakunnan jäsenet ovat verovelvollisiaSeurakuntajako ja seurakunnan tehtävätSeurakuntavaalit pidetään neljän vuoden väleinSeurakuntayhtymä voi olla myös pakko muodostaaToimielimet kirkon hallinnossaTuomiokapitulin tehtävät kirkon hallinnossa

Hallinnon kieli

Hallinnon asiakkaalle järjestetyn tulkkauksen kustannuksetKielellinen avustaminen on yksilön oikeusKielilaki säätää kielellisistä oikeuksistaKunnat ovat joko yksikielisiä tai kaksikielisiäMikä on käsittelykieli hallintoasiassa?Mille kielelle tulkitseminen ja kääntäminen suoritetaan?Milloin kunta on kaksikielinen?Mitkä viranomaiset ovat kaksikielisiä?Pohjoismainen kielisopimusTulkitsemisen ja kääntämisen järjestäminenValtion viranomaiset ovat kaksikielisiäYksikielinen viranomainenYksilön oikeus omaan kieleen hallinnossa

Hallinnon oikeusperiaatteet

Hallinnon oikeusperiaatteet ohjaavat viranomaisen toimintaaHarkintavaltaa rajoittavat oikeusperiaatteetKaiken julkisen vallan käytön on perustuttava lakiinMitä hallinnon lainalaisuuden periaatteella tarkoitetaan?Mitä tarkoittaa luottamuksensuojaperiaate?Mitä tarkoittaa objektiviteettiperiaate?Mitä tarkoittaa oikeusvaltioperiaate?Mitä tarkoittaa tarkoitussidonnaisuuden periaate?Suhteellisuusperiaate hallintotoiminnan kohtuullistajanaViranomainen ei saa syrjiä virkamiehiäänYhdenvertaisuusperiaate hyvän hallinnon periaatteena

Hallinnon oikeusturvajärjestelmä

Ennaltaehkäisevä oikeusturvaHallinnon sisäiset oikeuskeinotHallinnon ulkoiset oikeuskeinotHallintolainkäyttölaki säätää muutoksenhausta hallintoasiassaJälkikäteinen oikeusturva suojaa yksilöä päätöksen teon jälkeenKansalaisen oikeusturva on taattu perustuslaissaKuka maksaa oikeudenkäyntikulut hallintolainkäytössä?Mitä oikeuskeinoja on viranomaisen passiivisuutta vastaan?Muutoksenhakuoikeus kuuluu omassa asiassaan kaikilleVarsinaiset ja ylimääräiset muutoksenhakukeinot

Hallintoasian vireilletulo

Asiakirja lähetetään omalla vastuullaAsiakirjan siirto on viranomaisen velvollisuusAsiakirjan sisällölle on asetettu vaatimuksiaHallintoasian vireilletuloMikä on hakemus?Milloin asiakirjan on saapunut?Miten asiakirjan voi toimittaa viranomaiselle?Miten hallintoasia laitetaan vireille?Pitääkö asiakirja allekirjoittaa?Puutteellinen asiakirja on täydennettäväSaako hallintoasian laittaa vireille suullisesti?

Hallintolain soveltamisala

Hallinnon sisäinen toimintaHallintopäätös on hallintoasiassa tehty ratkaisuHallintosopimus ei ole hallintopäätösHallintotoiminta on tosiasiallista toimintaaJulkisen palvelun tuottaminen ja toteuttaminenMikä on hallintoasia?Mikä on oikeushallintoasia?Oikeusturvaan liittyvien asioiden käsittely hallinnossaViranomaisen yksityisoikeudellisesta oikeustoimesta päättäminenVälitön julkisen vallan käyttäminenYksityisoikeudelliset oikeustoimet

Hallintolain ulkopuolelle jäävä viranomaistoiminta

Esitutkintaan ei sovelleta hallintolakiaHallinnon sisäiset virka- ja sotilaskäskytLainkäyttöä toteutetaan tuomioistuimissaLainsäädäntövaltaa käyttää eduskuntaPoliisitutkinta on poliisilainsäädännön alaista toimintaa

Hallintomenettely

Hallinnossa asioiva on hallinnon asiakasHallintoasia on hallintopäätöstä laajempi käsiteHallintoasiasta aiheutuvat kulut ja todistelukustannuksetHallintolaki soveltuu kaikkeen viranomaistoimintaanHallintoprosessi on yleensä kirjallista menettelyäJulkinen hallintotehtävä annetaan yksityiselle vain poikkeuksellisestiJulkisen hallintotehtävän yksityistäminenJulkista valtaa käyttää yleensä vain viranomainenKaikilla henkilöillä on asianosaiskelpoisuusKuka on päämies?Mikä on hallintolupa?Mikä on hallintonormi?Mikä on viranomainen?Mitä on hallintomenettely?Mitä on viranomaistoiminta?Mitä tarkoittaa hallintoasian käsittely?Mitä tarkoittaa hallintolainkäyttö?Ohjauksen käsite hallintomenettelyssäOnko julkisen vallan delegointi mahdollista?Tosiasiallinen hallintotoimintaViranomaisen passiivisuus tosiasiallisessa hallintotoiminnassaVoiko yksityinen hoitaa julkisia hallintotehtäviä?

Hallintopäätöksen korjaaminen ja virheellisyys

Hallintopäätöksen mitättömyys vaikuttaa automaattisestiHallintopäätöksen teknisluonteinen itseoikaisuHallintopäätöksen varsinainen itseoikaisuItseoikaisu hallintopäätöksen virheen korjaamiseksiMenettelyvirhe hallintoasian käsittelyssäMikä on toimivaltavirhe?Milloin päätöksessä on asiavirhe?Miten asiavirhe korjataan?Miten kirjoitusvirhe ja laskuvirhe korjataan?Muutoksenhaun ja päätöksen korjaamisen suhdePäätöksen täytäntöönpano korjaamisasian käsittelyn aikanaUusi selvitys asiavirheen korjaamisen perusteena

Hallintopäätöksen tiedoksianto

Haastetiedoksiantoa käytetään vain kielteisten päätösten kohdallaHallintopäätöksen tavallinen tiedoksiantoHallintopäätöksen tiedoksiantotavatHallintopäätöksen todisteellinen tiedoksiantoSijaistiedoksianto tiedoksiantotapanaTiedoksianto hallintopäätöksestäTiedoksianto saantitodistuksen avullaTodisteellinen sähköinen tiedoksiantoViranomaisen hallintopäätöksen tiedoksiantovelvollisuusYleistiedoksianto hallintopäätöksen tiedoksiannon muotona

Hallintopäätöksen täytäntöönpanokeinot

Hallinnolliset sanktiot ovat rangaistuksen luonteisia seuraamuksiaHallinnolliset turvaamistoimenpiteetHuostaanotossa lapsi otetaan pois hänen vanhemmiltaanKeneen uhkasakko voi kohdistua?Keskeyttämisuhka hallinnollisena seuraamuksenaKuka pysäköintivirhemaksun maksaa?Kuka pysäköintivirhemaksun voi antaa?Mitä on virka-apu?Mitä ovat hallinnolliset seuraamukset?Muutoksenhaku hallinnolliseen seuraamukseenPakkohoitoon voidaan määrätä itselleen tai muille vaarallinen henkilöPaljonko pysäköintivirhemaksu on?Perusteettoman edun palautusPysäköintivirhemaksu ei ole sakkoaSäilöönotto ei ole rangaistusta yksittäisestä teostaTeettämisuhka hallintopäätöksen täytäntöönpanokeinonaTurvatarkastus ja sen edellytyksetUhkasakko on hallintopäätöksen täytäntöönpanokeinoUhkasakko on kiinteä tai juoksevaUhkasakon asettamispäätös kertoo asianosaisen velvoitteetUhkasakon tuomitseminen maksettavaksiUlosotto velvoitteiden täytäntöönpanokeinonaVoimakeinot hallintopäätösten täytäntöönpanossaVäärin maksetun etuuden takaisinperintä

Hallintopäätös

Etuja suovat hallintopäätöksetHallintopäätökseen on liitettävä muutoksenhakuohjeetHallintopäätöksen muoto on yleensä kirjallinenHallintopäätöksen pätevyysHallintopäätöksen sisällön vähimmäisvaatimuksetHallintopäätöksen täytäntöönpanokelpoisuusHallintopäätöksestä perittävät maksutMikä on hallintopäätös?Mitä tarkoittaa hallintopäätöksen oikeusvoima?Mitä tarkoittaa päätöksen lainvoima?Oikeuksia perustavat hallintopäätöksetPäätöstä ei aina perustellaValituskelpoinen hallintopäätösValitusosoitus on liitettävä hallintopäätökseenVelvoitteita asettavat hallintopäätöksetViranomaisen antama päätös tulee perustellaViranomaisten antamat maksuttomat suoritteet

Hallintosopimus

Hallintosopimuksen osapuoletHallintosopimuksessa osapuolten edut tulee turvata riittävästiMikä on hallintoriita?Mitä hallintosopimus voi koskea?

Hallintotuomioistuimet

Alueelliset hallinto-oikeudetHallinto-oikeuden kokoonpanotHallinto-oikeuksien käsittelyajatKaksiasteinen muutoksenhakujärjestelmäMarkkinaoikeus erityistuomioistuimenaMitä ovat erityistuomioistuimet?Onko asioiden käsittely julkista markkinaoikeudessa?Vakuutusoikeus on toimeentuloturva-asioiden erityistuomioistuin

Haltijan oikeus tuottoon ja korvaukseen

Haltijan oikeus esineen tuottoonHaltijan oikeus korvaukseen esineeseen panemistaan kustannuksistaOikeudet ja velvollisuudet myyjän hallinta-aikana

Henkeen ja terveyteen kohdistustuvat rikokset

Heitteillepano on vastuuhenkilön rikosKuolemantuottamus johtuu huolimattomuudestaLapsensurma johtuu äidin ahdistuksestaLievä pahoinpitely on kokonaisarvostelussa vähäinen tekoMurhasta rangaistaan elinkautisella vankeudellaOnko rikos tappo vai surma?Pahoinpitely voi olla väkivallatontakinPelastustoimen laiminlyönti haittaa hädässä olevaaTappeluun osallistuminen voi olla rikosTörkeä kuolemantuottamus on kokonaisuudessaan törkeäTörkeä pahoinpitely vahingoittaa terveyttä tai aiheuttaa kipuaTörkeä vammantuottamus voi viedä kahdeksi vuodeksi vankilaanVaaran aiheuttaminen kohdistuu henkeen tai terveyteenVammantuottamus aiheuttaa vähäistä suuremman ruumiinvamman

Henkilötietojen käsittely

Mikä on henkilörekisteri?Mikä on henkilötieto?Milloin henkilötietoja saa käsitellä?Saako viranomainen luovuttaa henkilötietoja?Tietosuojavaltuutetun tehtävät

Henkilöyhtiö: Yleistä

Mikä on henkilöyhtiö?

Huoneenvuokra

Alivuokraus vuokrasuhteen muotonaHuoneenvuokra on maksettava etukäteenHuoneenvuokran käsitteestäHuoneiston kunto vuokrasuhteen aikanaHuoneiston kunto vuokrasuhteen alussaHuoneiston vuokran kohtuullistaminenJälleenvuokraus on mahdollista vuokranantajan luvallaOnko vuokran korottaminen mahdollista?Työsuhdeasunnon vuokraaminenViivästys vuokraesineen luovutuksessaVuokralaisen hoitovelvollisuus huoneenvuokrassaVuokran määrä on sopimuksenvarainen asiaVuokranantajan vaihtuminen huoneenvuokrassa

Huumausainerikokset

Huumausaineiden valmistus on rikosHuumausainerikoksen edistäminenHuumausainerikoksen valmisteluMenettämisseuraamus huumausainerikosten johdostaToimenpiteistä luopuminen huumausainerikoksissaTörkeä huumausainerikoksen edistäminenTörkeä huumausainerikos rangaistaan vankeudellaVähäinen määrä huumetta omassa käytössä on huumausaineen käyttörikos

Hyvä hallinto

Asian käsittelyn viivytyksettömyysHallinnon asiakkaan oikeus neuvontaanHyvä hallinto on yleiskäsite hallinnon vaatimuksilleKäsittelyajat hallinnossa vaihtelevat asian mukaanMinkälaista on hyvä hallinto?Mitä on hyvä hallintotapa?Palveluperiaate hyvän hallinnon periaatteenaViranomaisen antama virheellinen neuvo voi johtaa vastuuseenViranomaisen kielenkäyttö on oltava asiallistaViranomaisen neuvontavelvollisuusViranomaisen passiivisuus päätöksenteossa

Hyödyllisyysmalli

Aiempi hakemus aikaistaa uuden hakemuksen tekopäivääAmmattimainen käyttö voi olla sallittua hyödyllisyysmallista huolimattaAsiamies edustaa ulkomailla asuvaa hakijaaHakemukseen on liitettävä selitys, kuvat sekä ja suojavaatimusHakemuksen muutoskielto ja hakemuksen jakaminenHakemus katsotaan tehdyksi, kun sen muoto on oikeaHakemuskirjaan on sisällytettävä lain vaatimat tiedotHelsingin käräjäoikeus käsittelee hyödyllisyysmalliasiatHyödyllisyysmalli eli pikkupatentti on kevyempi versio patentistaHyödyllisyysmalli merkitään hyödyllisyysmallirekisteriin ja kuulutetaanHyödyllisyysmalli myönnetään vain, jos keksintö täyttää vaaditut edellytyksetHyödyllisyysmalli voidaan antaa tiedoksi hyödyllisyysmallilehdessäHyödyllisyysmalliasiat merkitään hyödyllisyysmallirekisteriinHyödyllisyysmallihakemus on julkinenHyödyllisyysmallilla suojataan vain uusia keksintöjäHyödyllisyysmallilla yksinoikeus keksintöönHyödyllisyysmallin rekisteröinnistä voi luopuaHyödyllisyysmallin rekisteröinti on voimassa rajallisen ajanHyödyllisyysmallioikeuden haltijaa kuullaan ennen rekisteröinnin mitätöimistäHyödyllisyysmallioikeuden loukkaus voi johtaa rikossyytteeseenHyödyllisyysmallioikeutta koskeviin päätöksiin saa hakea muutostaHyödyllisyysmallioikeutta loukkaavat tuotteet voidaan ottaa talteenKeksinnön julkisuus ei aina estä hyödyllisyysmallioikeuden myöntämistäKeksinnön käyttö ulkomaisissa aluksissa, ilma-aluksissa ja muissa kulkuneuvoissaKeksinnön selitys ja suojavaatimus tehdään kotimaisilla kielilläKeksintöriidat ratkaistaan rekisteriviranomaisessa tai tuomioistuimessaKuka tahansa voi vaatia rekisteröinnin mitätöimistäKäyttämättömään keksintöön voidaan myöntää pakkolupaKäyttölupa mahdollistaa keksinnön ammattimaisen käytönLoukkausoikeudenkäynnissä voidaan vaatia korvauksiaMitä voit tehdä, kun joku loukkaa hyödyllisyysmallioikeuttasi?Pakkoluvan hyödyllisyysmallin suojaaman keksinnön käyttämiseen voi saada usealla perusteellaPatentti- ja rekisterihallitus tarkastaa hakemuksen sisällön viran puolestaPatenttihakemuksen voi muuntaa hyödyllisyysmallihakemukseksiRekisteriviranomainen tutkii pyynnöstä keksinnön uutuudenRekisteröinti uudistetaan uudistamismaksullaRekisteröity hyödyllisyysmalli on mitätöitävissäSiirtokanne ei aina keskeytä keksinnön käyttöäSiirtokanne on tehtävä määräajassaSiirtokanteella rekisteröinti siirretään oikealle henkilölleSiirtokanteesta ja pakkoluvan hakemisesta on ilmoitettava rekisteriinSuoja-alan rajoittaminen voi pelastaa rekisteröinnin mitätöimiseltäVälipäätös antaa hakijalle tilaisuuden korjata hakemuksen virheetYksinoikeus koskee keksinnön ammattimaista käyttöä

Ihmis- ja perusoikeudet

Ihmisoikeudet

Ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapausAviopuolisoilla on yhdenvertaiset oikeudet ja velvollisuudetEuroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettuIhminen on tunnustettava henkilönäIhmisoikeudet kuuluvat jokaiselleIhmisoikeussopimukset ovat valtioiden välisiä sopimuksiaIhmisoikeussopimukset velvoittavat valtioitaIkääntyneiden henkilöiden oikeus sosiaaliseen suojeluunJokaisella on oikeus ihmisarvoiseen elämäänJokaisella on oikeus mennä avioliittoonJokaisella on oikeus omaan yksityis- ja perhe-elämäänsäJokaisella on oikeus terveyteenJokaisella on oikeus tyydyttävään asuntoonJokaiselle on taattava oikeus työhönJoukkotuhonta on vakava rikosKaikilla on oikeus hyvään ja riittävään ravintoonKaikille on turvattu tyydyttävä elintasoKansalaisten karkottamisen kieltoKetään ei saa kohdella epäinhimillisestiKetään ei saa orjuuttaa eikä pakottaa työhönKielto syyttää tai rangaista kahdesti samasta rikoksestaKokoontumis- ja yhdistymisvapaus ovat perusoikeuksiammeKuolemanrangaistus on normaalioloissa kiellettyLapsen oikeudet ovat kaikille samatLiikkumisvapaus on jokaisella maassa laillisesti oleskelevallaMikä on Euroopan ihmisoikeustuomioistuin?Oikeus koulutukseen on perusoikeutemmeOikeus liittyä ammattiyhdistykseenOikeus nauttia kulttuurielämästäOikeus oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiinOikeus oikeussuojaan on perusoikeusOikeus sosiaaliturvaan sekä perheiden ja lasten suojeluunOikeus vapauteen ja turvallisuuteenOmaisuudensuoja turvaa jokaisen omaisuudenPoliittiseen päätöksentekoon osallistuminenRikoksesta ei voida tuomita, jollei se ole rikoksen tekohetkellä rangaistavaRikoksesta syytetyn vähimmäisoikeudetRikoksesta tuomitun oikeus hakea muutostaRikos ihmisyyttä vastaanSananvapaus: länsimaisen oikeusvaltion tunnusmerkkiSyrjinnän kielto on ehdotonSyyttömän oikeus vahingonkorvaukseenTurvapaikka on vainon kohteeksi joutuneen oikeusTyötä on oikeus tehdä oikeudenmukaisissa työoloissaUlkomaalaisten karkottaminen vaatii asialliset perusteetVammaisten henkilöiden oikeus itsenäisyyteenVelkavankeus on kielletty velkojenperimiskeinoVähemmistöllä on oikeus harjoittaa kulttuuriaan

Ilmaliikenne

Ilma-aluksen kansallisuusIlma-aluksen poistaminen ilma-alusrekisteristäIlma-aluksen rekisteröinti ilma-alusrekisteriinIlma-alusrekisteriin merkitään tiedot ilma-aluksistaJärjestyksen ylläpitäminen lennollaLentokelpoisuuden ylläpitäminen ja valvontaLentokelvottomalla ilma-aluksella ei saa lentääLiikenteen turvallisuusvirasto ja ilma-alusMatkustajan velvollisuudet lennollaMilloin ilma-alus on lentokelpoinen?

Immateriaalioikeus

Integroitujen piirien suoja

Asiamies edustaa hakijaa piirimallia koskevissa asioissaHakemuksen puutteet on korjattava annetussa määräajassaHakemusasiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisiaHuomattava vahinko voi johtaa syytteeseen teollisoikeusrikoksestaIntegroidun piirimallin piirin rekisteröintiä haetaan kirjallisestiIntegroidun piirimallin piirin yksinoikeuden hakeminenIntegroidun piirimallin piirin yksinoikeus kuuluu piirimallin luojalleIntegroidun piirin piirimallin rekisteröintimenettelyKuka tahansa voi vaatia rekisteröinnin mitätöintiäLaittomasti valmistetun piirin maahantuonti ja levitysLevitystä ja maahantuontia koskevan yksinoikeuden raukeaminenLiikesalaisuuden suoja ei ole ehdoton oikeusLoukkauksen jatkuminen voidaan estääMikä on integroitu piirimalli?Milloin piirimalli on rekisteröity lainvastaisesti?Muutosta saa hakea vain lopullisiin päätöksiinPiirimalli on yksilöitävä rekisteröintihakemuksessaPiirimallin yksilöimiseksi tarvittava aineisto voidaan pitää salassa liikesalaisuuden suojaamiseksiPiirimallirekisteri on patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämä tietokantaPiirimallirikkomuksesta voidaan tuomita sakkoonPäätös rekisteröinnin julistamisesta mitättömäksiRekisteröinnin haltijalle varataan tilaisuus tulla kuulluksi mitätöinnistäRekisteröinnin siirrossa alkuperäinen haltija saa vilpittömän mielen suojaaRekisteröinnistä voi luopua kesken rekisteröintikaudenRekisteröinti siirtyy siirtokanteella toiselleRekisteröintihakemuksen käsittely patentti- ja rekisterihallituksessaRekisteröintihakemuksista pidetään julkista päiväkirjaaRiita ratkaistaan patentti- ja rekisterihallituksessa tai tuomioistuimessaSiirtokanne on pantava vireille määräajassaTahallinen ja tahaton yksinoikeuden loukkaaminenVaatimus rekisteröinnin mitätöimiseksiValitusoikeus koskee vain itselle kielteisiä päätöksiäVilpitöntä mieltä suojataan yksinoikeuden piirimallin loukkaustapauksissaVäitteellä tuot yksinoikeusriidat viranomaisen tietoonYksinoikeudella suojattuun piirimalliin voidaan luovuttaa käyttö- tai yksinoikeusYksinoikeuden loukkaamisesta aiheutettu vahinko on korvattavaYksinoikeuden loukkausta koskevan riidan hävinnyt vastaaja korvaa tuomion julkistamiskulutYksinoikeus integroidun piirin piirimalliinYksinoikeus on voimassa 10 vuottaYksinoikeus suojaa omaperäisiä piirimallejaYksinoikeus suojaa vain ammattimaiselta käytöltäYksinoikeus työ- ja virkasuhteessa sekä opetus- ja tutkimustyössä

Irtaimen esineen vuokra

Irtaimen esineen kohteen kunto vuokrasuhteen alussa ja aikanaIrtaimen esineen vuokraIrtaimen esineen vuokran maksaminenIrtaimen esineen vuokran määräLeasing erityisenä vuokrasopimuksenaSeuraukset vuokranantajan viivästyksestäVuokralaisen hoitovelvollisuus irtaimen esineen vuokrassaVuokranantajan vaihtuminen irtaimen esineen vuokrassa

Irtaimen kauppa

Abstrakti virhearviointiEnnakoitu sopimusrikkomus ja pysäyttämisoikeusKaupan purku ennakoidun sopimusrikkomuksen perusteellaKaupan purku myyjän viivästyksen seurauksenaKauppahinnan maksamisen ajankohta ja paikkaKauppahinnan suuruuden määräytyminenKorvataanko virheestä aiheutunut välillinen vahinko?Maksun vaatiminen ostajan maksun viivästyessäMaksusta pidättyminen myyjän viivästyksen seurauksenaMikä vahinko tulee korvattavaksi?Milloin on kyseessä myyjän viivästys?Milloin on kyseessä ostajan viivästys?Mistä ostajan täytyy olettaa tienneen?Mitä vaikutuksia ostajan konkurssilla on?Oikeudellinen virhe tavarassaOstajan maksuviivästyksen seuraamuksetOstajan myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönnin seurauksetOstajan myötävaikutusvelvollisuus irtaimen kaupassaOstajan oikeus vaatia sopimuksen täyttämistä myyjän viivästyessäOstajan oikeus vaatia uutta toimitustaOstajan oikeus vahingonkorvaukseen myyjän viivästyksen seurauksenaOstajan velvollisuudet irtaimen kaupassaRatkaiseva ajankohta virheellisyyden määräytymisessäTavaraa koskevan tilauksen peruuttaminenTavaran virheen korjaaminen myyjän velvollisuutenaTavaran virheen oikaisuTavarasta huolehtiminen toisen lukuunVelvollisuus noutaa tai vastaanottaa tavaraViivästyskorko kauppahinnalleVirheellinen tavara ja virhekäsitteetVirheen arvioinnin lähtökohtana on kauppasopimusYleisiä periaatteita vahingonkorvausvastuusta irtaimen kaupassa

Irtaimet esineet

Irtaimet esineet ovat niitä, jotka eivät ole kiinteitä

Irtain omaisuus

Isyys

Hedelmöityshoidon tuloksena syntyneen lapsen isäIsyyden selvittäminen ennen tunnustamistaIsyyden toteaminen avioliiton perusteellaIsyyden tunnustaminen avioliiton ulkopuolellaIsyyden tunnustamisessa mahdollisesti vaadittavat hyväksymisetIsyyden vahvistaminen kanneteitseIsyys voidaan kumota kanteellaKanneoikeus isyyden kumoamiseksiOikeusgeneettinen isyystutkimus

Itsehallinto

Ahvenanmaan maakunnan itsehallintoEvankelis-luterilaisen kirkon itsehallinnostaItsehallinnollinen asema SuomessaKunnallinen itsehallinto on turvattu perustuslaillaKunnan hoidettavaksi kuuluvat tehtävätKuntayhtymät ovat julkisoikeudellisia yhteisöjäKuntien yleinen toimialaMitä ovat uskontokunnat?Ortodoksisen kirkon asemasta SuomessaSaamelaisten itsehallintoYliopistoille on perustuslaissa myönnetty itsehallinto

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen järjestystä koskevat yleiset säännötMitä kuljettaja voi tehdä häiriötä aiheuttavan matkustajan kanssa?Saako kuljettaja kieltäytyä ottamasta matkustajaksi päihtyneen henkilön?Tarkastusmaksu matkaliputta matkustamisen seurauksenaTarkastusmaksuun tyytymätön voi vaatia oikaisua

Julkinen hallinto

Julkinen palvelu

Julkinen etu on hyvinvointivaltion lahja kansalaiselleJulkinen palvelu on kunnan ja valtion vastuullaKunnan erityinen toimiala tarkoittaa kunnan lakisääteisiä tehtäviäMäärärahat subjektiivisille oikeuksille on aina löydyttäväPäivähoito kuntalaisen subjektiivisena oikeutenaSubjektiivinen oikeus on kuntalaisen lakisääteinen oikeusVammaispalvelut kuuluvat kunnan lakisääteisiin tehtäviin

Julkiset hankinnat

Hankintapäätös on perusteltava ja annettava tiedoksiHyvitysmaksu on korvaus tarjouskilpailussa syrjitylleKenelle tarjouspyyntö lähetetään?Kuka on tarjoaja julkisissa hankinnoissa?Mikä on hankintayksikkö?Mikä on julkinen hankinta?Mikä on kynnysarvo?Mikä on tarjouskilpailu julkisissa hankinnoissa?Milloin tarjoukset avataan?Miten tarjoajia tulee kohdella?Mitä kunnan ostopalvelu tarkoittaa?Tarjous julkisissa hankinnoissaTarjouskilpailun voittajaTarjouspyyntö julkisissa hankinnoissaValitus markkinaoikeuteen julkisten hankintojen menettelyvirheestä

Julkiset hankinnat

Arviointiperusteet ja niiden ilmoittaminen tarjouspyynnössäAvoin vai rajoitettu menettelyHankinnan kohteen määrittelyHankintalain vastaisen menettelyn seuraamuksetHankintalainsäädännön päämäärätHankintamenettelyn vaatimukset: AvoimuusHankintamenettelyn vaatimukset: SuhteellisuusHankintamenettelyn vaatimukset: Tasapuolisuus ja syrjimättömyysHankintapäätös on kirjallinen päätösHankintayksikön määrittelyHinnaltaan alhainen tarjousHinta- ja laatuvertailu julkisissa hankinnoissaJulkiset hankinnat ja lainsäädäntöKenellä on oikeus muutoksenhakuun julkisissa hankinnoissa?Kilpailuperiaate ja taloudellisuusKynnysarvojen merkitys julkisissa hankinnoissaMenettely markkinaoikeudessa ja muutoksenhakuMikä on hankinta?Muut keinot hankintamenettelyn korjaamiseksiNeuvottelumenettely poikkeuksena kilpailuttamisvelvollisuudestaOnko julkisen hankinnan keskeyttäminen mahdollista?Tarjoajan puuttuva kelpoisuusTarjoukseen liitettävät asiakirjatTarjoukselle asetetut vaatimuksetTarjouspyynnölle asetetut vaatimuksetTarjouspyynnön sisältö julkisissa hankinnoissaTarjouspyyntöä vastaamaton tarjousTarjousvertailu julkisissa hankinnoissaTinkimisen mahdollisuus julkisissa hankinnoissaVahingonkorvaus hankintamenettelyn tehosteena

Julkishallinto

Aluehallintovirasto keskushallinnon alueviranomaisenaByrokratian merkitys hallinnossaELY-keskus hoitaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristöasioitaHallinnon monet kasvotHallitustasolla tarkoitetaan presidenttiä ja valtioneuvostoaHyvinvointivaltion käsitteestäJulkisoikeudelliset laitokset SuomessaKeskus, virasto ja laitosKeskushallinnon viranomaisetKihlakunnat lakkautettiin vuonna 2008Komitean ja toimikunnan rooliLaitoksia on monenlaisiaMaistraatilla on monta tehtävääMikä on piirihallintoviranomainen?Mikä on valtion liikelaitos?Mikä on virkamieslautakunta?Ministeriöt jakautuvat toimialoittainMitä julkishallinnolla tarkoitetaan?Mitä on massahallinto?Mitä tarkoittaa hallinto-oikeudellinen suhde?Mitä tarkoittaa toimeenpanovalta?Osasto valtion paikallishallinnossaSivuelimet, kuten lautakunnat, neuvottelukunnat ja työryhmät, valtion hallinnossaValtion hallinnon tasotValtion ja kuntien hallinnon työntekijätValtion paikallishallinnon yksikköValtioneuvostolla on hallinnollinen yleistoimivaltaVirastojen rooli valtion hallinnossaVälillinen julkishallintoYhdistys välillisen julkishallinnon hoitajanaYhtiö voi kuulua välilliseen julkiseen hallintoon

Julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Itsenäinen julkisoikeudellinen laitosJulkisyhteisön oikeudellinen vastuuMikä on julkisoikeudellinen oikeushenkilö?Mitä tarkoittaa julkisyhteisö?Oikeushenkilön oikeuskelpoisuus ja oikeustoimikelpoisuus

Julkisselvitys konkurssissa

Julkisselvitykseen siirtyminen konkurssiasiamiehen aloitteestaJulkisselvityksen kustannuksista vastaaminenJulkisselvitys päättyy lopputilitykseenJulkisselvityssopimus konkurssimenettelyn lopettamiseksiKonkurssipesän hallinnon palauttaminenKonkurssipesän julkisselvityksen oikeusvaikutuksetKonkurssipesän julkisselvityksen tyyppitilanteetMitä tarkoittaa konkurssipesän julkisselvitys?

Julkisuus hallinnossa

Asiakirja voidaan määrätä salaiseksiAsiakirjojen salassapitoaika on yleensä 25 vuottaAsianosaisen tiedonsaantioikeus omista tiedoistaanHyväksikäyttökielto rajoittaa salaisen tiedon käyttämistäJulkisuusperiaate tekee viranomaisen toiminnasta julkistaKetä vaitiolovelvollisuus koskee?Kuka voi saada tiedon viranomaisen asiakirjasta?Maksaako tieto viranomaisen asiakirjasta?Mikä on asiakirja?Mikä on viranomaisen asiakirja?Milloin asianosaisen tiedonsaantia voidaan rajoittaa?Miten asiakirjaa pyydetään?Miten viranomainen antaa tiedon asiakirjasta?Mitkä asiakirjat eivät ole viranomaisen asiakirjoja?Mitä viranomaisia julkisuus koskee?Salassa pidettävät asiakirjatSalassapidosta poikkeamisen on perustuttava lakiinUlkopoliittisten asiakirjojen salassapitoYksityiselämää suojaavan asiakirjan salassapitoaika

Järjestyslaki

Järjestysrikkomus huonontaa yleistä turvallisuuttaKoirakuri koskee lähinnä taajamaaMainostaminen ja muut kuulutukset eivät saa häiritäMuu häiriötä aiheuttava toiminta voi olla myös järjestysrikkomusPäihdyttävän aineen nauttiminen ei ole sallittua missä tahansaRakennukseen sisäänpääsyn varmistaminen on omistajan tai haltijan vastuullaRatsastaminen ei saa tapahtua kuntoilualueillaTöhrimiseen soveltuvien aineiden hallussapitoon pitää olla syyVaarallisten ja töhrimiseen soveltuvien aineiden hävittäminen on poliisin tehtäväVaaran estäminen on omistajan tai haltijan velvollisuusYleisen järjestyksen häiritseminen on kiellettyä

Kaavoitus- ja rakentamisoikeus

Katselmus viranomaisten tarkistuskeinonaKenellä on rakentamisoikeus?Kerrosala on rakennuksen eri kerrosten pinta-alojen summaKevyen rakennelman tai pienehkön laitoksen rakentaminen ei edellytä rakennuslupaaMaisematyölupa voidaan vaatia maisemaa muuttaviin toimenpiteisiinMilloin kysymyksessä on rakennus?Rakennuksen purkamiseen voidaan tarvita lupaRakennuksen rakentaminen vaatii rakennusluvanRakennusjärjestys kunnan omana normistonaRakennuskaavatiet ovat nykyisin katualueitaRakennuslupa on voimassa vain määräajanRakennusvalvonnan perusteet ja päämäärätToimenpidelupa vaaditaan vähäisiin rakennustoimenpiteisiinValtioneuvoston yleisnorminantovalta ympäristöoikeudessaYmpäristöministeriön yleiset määräykset ympäristöoikeuden alalla

Kartellit ja muu horisontaalinen yhteistyö

Hintakartellit ovat kilpailua rajoittavina kiellettyjäHorisontaalisia sopimuksia koskevat ryhmäpoikkeuksetKartelli on kielletty kilpailunrajoitusMikä on tarjouskartelli?Mikä on teknologiansiirtosopimus?Mitä ovat erikoistumissopimukset?Tuotannon rajoittaminen ja markkinoiden jakaminenTutkimus- ja kehitysyhteistyö

Kasvinjalostajanoikeus

Epäselvä kasvinjalostajanoikeus voidaan selvittää vahvistuskanteellaEvira päättää kasvilajikkeen rekisteröintiä koskevista asioistaKasviaineiston myynti sammuttaa kasvinjalostajanoikeudenKasvilajike tutkitaan ennen rekisteröintipäätöstäKasvilajikkeen aineiston määritelmäKasvilajikkeen nimen on oltava erottamiskykyinenKasvilajikkeen nimi säilyy rekisteröintikauden päätyttyäKasvilajikkeen omistajan tietojensaantioikeus viljelijään nähdenKasvilajikkeen rekisteröinnin edellytyksetKasvinjalostajanoikeuden haltija voi hakea pakkolupaa patenttiinKasvinjalostajanoikeuden lakkaaminenKasvinjalostajanoikeuden loukkaaminen voi johtaa korvausvelvollisuuteenKasvinjalostajanoikeuden loukkauksesta seuraa hyvitys- ja vahingonkorvausvelvollisuusKasvinjalostajanoikeuden loukkaus ja keskeyttämismääräyksen edellytyksetKasvinjalostajanoikeuden menetetyksi määrääminenKasvinjalostajanoikeuden mitättömäksi julistaminenKasvinjalostajanoikeuden rikkominen voi johtaa rikossyytteeseenKasvinjalostajanoikeuden ylläpitäminen on maksullinenKasvinjalostajanoikeus ja koristekasvitKasvinjalostajanoikeus voidaan pitää voimassa 30 vuottaKasvinjalostajanoikeushakemusten etuoikeus määräytyy hakemuspäivän perusteellaKasvinjalostajanoikeuteen liittyvistä muutoksista tehdään merkintä kasvinjalostajanoikeusrekisteriinKuka tahansa voi hakea käyttämättömään kasvilajikkeeseen pakkolupaaKuka voi hakea kasvinjalostajanoikeutta?Kumottu kasvilajikkeen nimi on korvattava uudellaKäyttämättömään kasvilajikkeeseen voidaan myöntää pakkolupaKäyttölupa rekisteröityyn kasvilajikkeeseenLajikkeen nimi ei saa olla harhaanjohtavaMikä on kasvinjalostajanoikeus?Millaiselle käytölle kasvinjalostajanoikeus antaa yksinoikeuden?Muutoksenhaku kasvinjalostajanoikeutta koskeviin päätöksiinOikeudenloukkauksen kohteena ollut kasviaineisto palautetaan loukatullePakkolupaa kasvilajikkeen käyttöön haetaan tuomioistuimeltaPatentin haltija voi saada vastavuoroisen pakkoluvan kasvinjalostajanoikeuteenPuoltavan tuomion tiedottamiskulut korvataan loukatullePäätös lajikkeen rekisteröinnistä tehdään väiteajan ja tutkimuksen jälkeenRekisteriviranomainen voi vaatimuksesta kumota kasvilajikkeen nimenRekisteröidyn kasvilajikkeen nimeä ei saa käyttää saman lajin sisälläRekisteröintihakemuksen puutteet voi korjata määräajassaRekisteröintihakemuksen sisältövaatimuksetRekisteröintihakemus antaa kasvilajikkeelle väliaikaista suojaaRekisteröintihakemus julkaistaan väitteiden tekemistä vartenRekisteröintihakemus voidaan siirtää toisen nimiinToiselle rekisteröity kasvinjalostajanoikeus ei aina estä lajikkeen käyttöäUlkomailla asuvan kasvinjalostajanoikeuden haltijan on hankittava asiamiesViljelijän oikeus käyttää itse tuotettua siementä oman tilan tuotantoonViljelijän tiedonantovelvollisuuden rikkominen on kasvinjalostajanoikeusrikkomus

Kevyt liikenne

Jalankulkijan paikka tielläLiikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvollaMiten ajorata pitää ylittää?Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla liikkuminen maastossa ilman maanomistajan lupaaOnko heijastimen käyttö pakollista?Polkupyöräilijän kypäräpakkoPolkupyörälläkin voi syyllistyä liikennerikkomukseenRullaluistelija on jalankulkija

Kiinteistön kauppa ja muu luovutus

Asuinkiinteistön ostaminen elinkeinonharjoittajaltaHinnanalennuksen mahdollisuus kiinteistökaupassaKauppakirjan laatiminen kiinteistökaupassaKenelle kuuluu kiinteistön tuotto myyjän hallinta-aikana?Kenellä on vastuu kiinteistön vahingoittumisesta?Kiinteistöjen vaihto oikeustoimenaKiinteistökaupan purkaminen vaatii olennaista virhettäKiinteistökaupan purkamisen seurauksetKiinteistökaupan pätemättömyyden aiheuttavia tekijöitäKiinteistökaupan sopimusvapaus ja muotosäännöksetKiinteistökauppa perustettavan yhtiön lukuunKiinteistökauppa sitoo vain oikein tehtynäKiinteistön luovutus lahjanaKiinteistön virheen määräytymisen ajankohtaKiinteistössä oleva laatuvirheKiinteistöön kohdistuva julkisoikeudellinen maksuKirjattavan oikeuden pysyvyys omistajanvaihdoksessaKorvaus kaupasta vetäytymisestäMikä on esisopimus kiinteistökaupassa?Milloin kiinteistössä on oikeudellinen virhe?Miten menetellään, jos kauppakirja katoaa?Mitä kiinteistöeläke tarkoittaa?Mitä tarkoittaa kiinteistön saanto?Myyjän velvollisuus luovuttaa kiinteistöMyyjän viivästys ja sen seurauksetMääräalan kauppa on kiinteistökauppaaOikeudet ja velvollisuudet purkavin tai lykkäävin ehdoin tehdyssä kaupassaOstajan ennakkoviivästys kiinteistökaupassaOstajan oikeus pidättyä suorituksestaOstajan velvollisuus maksaa kauppahintaOstajan velvollisuus tarkastaa kiinteistöPurkavat ja lykkäävät ehdot ovat kiinteistökaupassa mahdollisiaPätemättömät ehdot kiinteistökaupassaReklamaatio kiinteistön virheestäSaannonmoitekanne voi palauttaa kiinteistön oikealle omistajalleSalainen virhe kiinteistössäTarvitaanko kiinteistön myyntiin aviopuolison suostumus?Toimeksiantosopimus kiinteistökaupassaVahingonkorvaus kiinteistökaupassaVallintavirhe kiinteistökaupassaVoiko alaikäinen ostaa kiinteistön?Väärennetyn kauppakirjan merkitys kiinteistökaupassa

Kiinteistönmuodostamis- ja maaoikeus

Alueen lunastamisella pyritään kiinteistöjaotuksen parantamiseenAsemakaava on yksityiskohtainen aluesuunnittelukeinoAsianosaisilla on oikeus osallistua toimituskokoukseenDeklaratiiviset rasite- ja tietoimituksetErilliset vesijätöt ja muut erilliset alueet voidaan muodostaa tilaksiErityiset etuudet kuuluvat kiinteistön ulottuvuuteenHalkomisella voidaan purkaa yhteisomistusKaavoituksessa pyritään turvaamaan kansalaisten vaikutusmahdollisuudetKiinteistön omistaja on velvollinen sallimaan johtorasitteet kiinteistölläänKiinteistönmuodostamisella perustetaan uusi rekisteriyksikköKiinteistönmäärityksessä voidaan vahvistaa rekisteriyksikön ulottuvuusKiinteistörasitteen perustaminen ja muuttaminenLohkominen on yleisin toimituslajiMaakuntakaava korvasi seutukaavanMaanomistajalla on oikeus laatia ranta-asemakaavaOsakasselvitystoimituksella selvitetään yhteisen alueen osuuksien suuruudetOsuusluku, nautinta ja manttaali toimivat jakotoimituksen jakoperusteinaPakkolunastaminen perustuu julkiseen etuunRajankäynnillä määritetään rekisteriyksikön rajat maastossaRakennuskielto rajoittaa maisemarakentamistaRakennusmaan järjestelyllä tasataan rakentamisoikeuttaRakennusrasite voidaan tarpeen mukaan poistaaRakennusrasitteet antavat oikeuden käyttää toisen rakennustaRakentamisrajoitus voi olla ehdollinenRakentamista ja maankäyttöä koskeviin säännöksiin voi hakea poikkeusluvanRasite perustaa käyttöoikeuden toisen omistamaan kiinteistöönSuunnittelutarvealue vaatii erityisiä toimenpiteitäTilusriidalla selvitetään alueen kiinteistöjaotusTilusvaihdolla pyritään kiinteistöjaotuksen parantamiseenToimituskartta antaa tietoa rekisteröintiyksiköstäToimitusmiehet laativat jakosuunnitelmanTyyppihyväksyntä helpottaa rakennusvalvontaaUlkoilureitit mahdollistavat virkistystoiminnanUusjako korjaa pirstoutuneita kiinteistörakenteitaYhdyskuntasuunnittelu kuuluu kunnan tehtäviinYhteisalueen jaossa voidaan käyttää lunastusmenettelyäYhteiset alueet kuuluvat kahdelle tai useammalle kiinteistölle yhteisestiYhteismetsän muodostamissopimus on tehtävä kirjallisestiYksityistieoikeus on pysyvä kulkuyhteys toisen kiinteistön alueellaYleiskaava toimii asemakaavan ohjeena

Kiinteistönvälitys

Asiakirjat ja muu selvitys kiinteistönvälityksessäKäsirahan palauttaminen tarjoksen tekijälleKäsirahan vastaanottaminen kiinteistökaupassaMihin tilanteisiin välityslainsäädäntö soveltuu?Mikä on välitysliike?Tiedonantovelvollisuus toimeksiantajan vastapuolelleToimeksiantajalle annettavat tiedotToimeksiantajan oikeus irtisanoa toimeksiantosopimusVakiokorvausehto ja sen merkitys kiinteistönvälityksessäVirhe välitysliikkeen suorituksessaVälitysliikkeen kanssa tehtävä toimeksiantosopimusVälitysliikkeen korvausvelvollisuus vastapuolelle ja takautumisoikeusVälitysliikkeen oikeus kohtuulliseen välityspalkkioonVälitysliikkeen selonottovelvollisuus välitettävästä kohteestaVälitystehtävän suorittaminen

Kiinteistönvälitys

Hyvä välitystapa välitystoiminnan ohjeenaKiinteistönvälittäjä saattaa kaupan osapuolet yhteenKiinteistönvälittäjän korvausvastuun edellytyksetKiinteistönvälittäjän korvausvastuun syntyminenKiinteistönvälittäjän vastuu ja sen ero myyjän vastuuseenKiinteistönvälittäjän vastuu toimeksiantosopimuksen perusteellaTiedonantovelvollisuus toimeksiantajalleVahingonkorvauksen sovitteluVuokrahuoneiston välitys ja välitysliikeVälittäjän tiedonantovelvollisuus toimeksiantajan vastapuolelleVälitystehtävän suorittamistapa

Kiinteistöpanttioikeus

Kiinnityksen etusija ja voimassaoloKiinnityshakemuksen hyväksyminen ja panttikirjaKiinteistökiinnitys voidaan vahvistaa myös osaan kiinteistöstäKiinteistön kiinnitystä voi hakea kiinteistön omistajaKiinteistön vakuusarvon alentuminenMenettely kiinteistön kiinnityksessäMikä on kiinteistöpanttioikeus?Mikä on lakisääteinen panttioikeus?Mikä on panttaussitoumus?Miten kiinteistön kiinnityksen voi muuttaa?Pantinsaajan saama suoja kiinteistön oikeaa omistajaa vastaanPantinsaajan saama suoja kiinteistön omistajanvaihdoksessaPantinsaajan saama suoja pakkotäytäntöönpanossaPanttikirjan vaihtaminen uuteen ja kuolettaminenPanttioikeuden perustaminenPanttisaamisen perintä on tarkasti säänneltyVaikuttaako kiinteistön luovutuksen purkaminen panttioikeuteen?

Kiinteät esineet

Kiinteät esineet jaetaan kahteen ryhmään

Kilpailuoikeus

Kirjaaminen

Hakemuksen täydentäminen ja hakijan kuuleminenItseoikaisu ja muutoksenhaku kirjaamisasioissaJulkisuusperiaate irtainten ja kiinteiden esineiden kohdallaKirjaamisasian ratkaiseminenKirjaamishakemus ja sen vireilletuloKirjattavat erityiset oikeudetKirjauksen kohde kiinteistön kirjaamisasioissaMenettely kiinteistöjä koskevissa kirjaamisasioissaMitkä oikeudet on pakko kirjata?Mitä ovat kiinteistön kirjaamisasiat?Muita kirjaamiskelpoisia erityisiä oikeuksia

Kirjanpito

Ammatinharjoittajan kirjanpitovelvollisuudestaEmoyrityksen velvollisuus konsernitilinpäätöksen laatimiseenHyvä kirjanpitotapa ohjaa kirjanpitäjääJäljennös tilinpäätöksestäKansainväliset tilinpäätösstandarditKirjanpidon noudattamisen valvontaKirjanpitoaineiston säilyttäminenKirjanpitolain mukainen osakkuusyritysKirjanpitolain yleiset tilinpäätösperiaatteetKirjanpitovelvollisuus ammatinharjoittajan velvollisuutenaKonsernin osakkuusyrityksen tilinpäätöstiedotKonsernin sisäiset erät ja vähemmistöosuudetKonsernin sisäiset omistukset ja hankintamenomenetelmäKonsernin sisäiset omistukset ja yhdistämismenetelmäKonsernitilinpäätöksen sisältöKonserniyritys, emoyritys, tytäryritysLiiketapahtumien kirjaaminenMikä on tilikausi?Mikä on tiliote?Muut kuin suunnitelman mukaiset poistot tilinpäätöksessäMääräysvalta toisessa kirjanpitovelvollisessaOmistusyhteysyritysRahoituslaskelman sisällyttäminen tilinpäätökseenTilikaudesta on laadittava tilinpäätösTilinpäätöksen julkistaminenTilinpäätöserien arvostaminen ja jaksottaminen ITilinpäätöserien arvostaminen ja jaksottaminen IITilinpäätöserien arvostaminen ja jaksottaminen IIITilinpäätöserien arvostaminen ja jaksottaminen IVTilinpäätöserien määritelmätTilipäätöksen ja toimintakertomuksen rekisteröintiToimintakertomuksen liittäminen tilinpäätökseenToimintakertomus tilinpäätöksen osanaTosite todentaa liiketapahtumanTytäryrityksen tilikausi ja välitilinpäätöksen liittäminen konsernitilinpäätökseenUlkomaisen tytäryhtiön tilinpäätöserien yhdistäminen konsernitilinpäätökseen

Kirkollisvalitus

Kirkollisvalituksen kolme perustettaKuka saa hakea oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen muutosta?Mikä on kirkollisvalitus?Oikaisuvaatimus kirkollisissa asioissaOpetusministeriölle alistettavat asiatPäätöksen alistaminen kirkollisissa asioissa

Kommandiittiyhtiö: Yleistä

Kommandiittiyhtiön tilintarkastus on suoritettava vuosittainKommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen vastuu yhtiön velastaKommandiittiyhtiön yhtiömiehen tiedonsaantioikeusKommandiittiyhtiön yhtiömiehetKommandiittiyhtiön äänettömän yhtiömiehen vastuu yhtiön velastaKommandiittiyhtiössä on oltava vähintään kaksi yhtiömiestäKuka voi toimia kommandiittiyhtiön tilintarkastajana?Vahingonkorvausvastuu kommandiittiyhtiössä

Kommandiittiyhtiön hallinto ja edustaminen

Kommandiittiyhtiön asioiden hoitaminenKommandiittiyhtiön edustaminen prokurallaKommandiittiyhtiön toimielimet ovat harvinaisiaKommandiittiyhtiön yhtiömiehen erityistehtäväKommandiittiyhtiössäkin voi olla toimitusjohtajaMitä tarkoitetaan yhtiön edustamisella?Oikeus edustaa kommandiittiyhtiötäVastuunalaisen yhtiömiehen kielto-oikeusYhteinen etu sekä toimiminen toimialan ja tarkoituksen mukaisestiYksimielisyyden vaatimus kommandiittiyhtiön päätöksenteossa

Kommandiittiyhtiön perustaminen

Kommandiittiyhtiln yhtiösopimuksen pakollinen sisältöKommandiittiyhtiön kotipaikkaKommandiittiyhtiön nimenkirjoittajatKommandiittiyhtiön perustaminenKommandiittiyhtiön perustamissopimusKommandiittiyhtiön pätemätön yhtiösopimusKommandiittiyhtiön tarkoitusKommandiittiyhtiön toimialaKommandiittiyhtiön toiminimiKommandiittiyhtiön yhtiösopimuksen kohtuullistaminenKommandiittiyhtiön yhtiösopimuksen muuttaminenKommandiittiyhtiön yhtiösopimuksen vapaaehtoinen sisältöKommandiittiyhtiöstä eroamisesta ja yhtiön purkamisesta sopiminenKommandiittiyhtiöön sijoitettava pääomaSopimus kommandiittiyhtiön voiton tai tappion jaostaSopimus riitojen ratkaisemisesta kommandiittiyhtiössäTyönjako sekä työstä maksettava korvaus kommandiittiyhtiössäÄänettömän yhtiömiehen oikeudet

Kommandiittiyhtiön purkaminen

Kommandiittiyhtiön purkaminen toiminnan jatkamisen edellytysten puuttuessaKommandiittiyhtiön purkaminen yhtiömiesten päätökselläKommandiittiyhtiön purkautuminen passiivisuuden johdostaKommandiittiyhtiön purkuperusteetKommandiittiyhtiön selvitysmiehen tehtävätKommandiittiyhtiön selvitysmiesKommandiittiyhtiön yhtiömiehen kuolema voi purkaa yhtiönKommandiittiyhtiön yhtiömiehen yhtiöosuuden lunastaminenMikä on selvitystila kommandiittiyhtiössä?Omaisuuden jakaminen kommandiittiyhtiön purkautuessaSelvitystilassa olevan kommandiittiyhtiön toiminnan jatkaminenVastuu kommandiittiyhtiön velasta osuuden lunastuksen jälkeenVastuunalaisen yhtiömiehen asema kommandiittiyhtiön purkautuessaYhtiömiehen konkurssi ja ulosmittaus kommandiittiyhtiön purkuperusteenaYhtiön purkautuminen lain nojallaYhtiöosuuden lunastushintaYhtiösopimuksen irtisanominen kommandiittiyhtiön purkuperusteenaÄänettömän yhtiömiehen asema kommandiittiyhtiön purkautuessa

Kommandiittiyhtiön varat

Kommandiittiyhtiön rahoituksesta sopiminenKommandiittiyhtiön voiton ja tappion jakaminenKommandiittiyhtiön yhtiömiehelle korvattavat menotKommandiittiyhtiön yhtiömiehen oikeus luovuttaa yhtiöosuus edelleenOikeus palkkioon yhtiössä tehdystä työstä kommandiittiyhtiössäVastuunalaisen ja äänettömän yhtiömiehen voittoVastuunalaisen yhtiömiehen panos yhtiössäÄänettömän yhtiömiehen panos yhtiössä

Kommandiittiyhtiön yhtiömuodon muuttaminen

Kommandiittiyhtiön sulautuminen on mahdollista kahdella tavallaKommandiittiyhtiön yhtiömuodon muuttaminenYhtiöosuuden lunastaminen sulautumisen tai yhtiömuodon muutoksen yhteydessä

Konkurssimenettely tuomioistuimessa

Konkurssia koskeva asia käsitellään joutuisastiKonkurssihakemuksen on oltava kirjallinenKonkurssihakemuksen siirtäminen toimivaltaiseen tuomioistuimeenKonkurssin edellytysten ja esteiden ratkaisujärjestysMenettelyyn osallistumisen kustannuksetMiten konkurssi voi peruuntua?Muutoksenhaku konkurssin raukeamisesta annettuun päätökseenPäätös konkurssiin asettamisestaSyyttäjän asema asian käsittelyssäVelkojan hakemuksen käsittely

Konkurssin alkaminen ja sen oikeusvaikutukset

Ilmoitus konkurssin alkamisestaKenelle konkurssihakemukseen annetusta päätöksestä ilmoitetaan?Konkurssin alkamisen henkilökohtaiset oikeusvaikutuksetKonkurssin alkamisen oikeusvaikutuksetKonkurssin alkamisen vaikutus ulosottoonKonkurssin oikeusvaikutusten voimassaoloKonkurssin prosessioikeudelliset oikeusvaikutuksetKonkurssin vaikutus sopimus- ja velkasuhteisiinKonkurssipesällä on mahdollisuus jatkaa velallisen oikeudenkäyntiäKonkurssipesän sijaantulo-oikeusKonkurssista julkaistavan kuulutuksen sisällöstäKuulutus ja ilmoitukset konkurssivalvonnassaKuulutus konkurssin alkamisestaMitä ovat konkurssin turvaamistoimet?Saatava erääntyy konkurssin alkamisestaSaatavien vanhentuminen konkurssissaVelalliseen kohdistuvat pakkokeinot konkurssissaVelallisen määräysvalta konkurssipesässäVilpittömän mielen suoja

Konkurssin edellytykset ja esteet

Konkurssikelpoisuus on konkurssiin asettamisen edellytysMaksukyvyttömyyden olettamatMaksukyvyttömyys konkurssiin asettamisen edellytyksenäVakuus konkurssiin asettamisen esteenäVelkojan oikeus vaatia velallisen asettamista konkurssiinYlivelkaisuus konkurssiin asettamisen edellytyksenä

Konkurssin lopetus

Hyväksytyn lopputilityksen oikaiseminenJälkiselvityksen toimittaminen konkurssipesässäKonkurssimenettely päättyy lopputilitykseenKonkurssin lopputilityksen hyväksyminenKonkurssin lopputilityksen moittiminenKonkurssipesän lopputilityksen sisältö

Konkurssin raukeaminen

Konkurssin raukeaminen varojen puutteen tai vähyyden johdostaKonkurssin raukeamisen oikeusvaikutuksetKonkurssin raukeamista koskevan asian käsittelyPesänhoitajan palkkio konkurssin rauetessa

Konkurssioikeus: Yleistä

Eurooppalainen maksukyvyttömyysasetusKansainvälinen konkurssiKansainväliseen konkurssiin sovellettava lainsäädäntöKansainvälisen konkurssin oikeuslähteetKansainvälisen konkurssin päämenettelyKonkurssiasioiden rekisteriKonkurssipesän päätösvallan siirtäminen pesänhoitajalleKonkurssista yleisestiKorvausvastuun sovittelu ja jakautuminenKuulutus ja ilmoitus konkurssin päättymisestäLaaja konkurssipesäMaksu asiakirjan toimittamisestaPohjoismainen konkurssiPäämenettelyn selvittäjän toimivaltuudetSopimus konkurssipesän loppuun saattamisestaSovinnon edellytykset konkurssissaSovinnon sitovuus konkurssissaSovinnon vahvistamisen oikeusvaikutuksetSovinto konkurssissa on vaihtoehto konkurssituomiolleSähköisen viestin saapumisajankohta konkurssimenettelyssäTiedoksiantotavoista konkurssissaTuomioistuimen ratkaisu jako-osuudesta sovinnon yhteydessäTuomioistuin vahvistaa sovinnon konkurssissaVahingonkorvauksen vanhentuminenVelallisen vahingonkorvausvelvollisuusVelkojainkokouksen koolle kutsuminenVelkojainkokouksen merkitys konkurssimenettelyssäVelkojan vahingonkorvausvelvollisuusVelkojien päätöksen kumoamista ja muuttamista koskevan asian käsittelyVelkojien päätöksen moittiminen

Konkurssipesän selvitys ja velallisen kirjanpito

Erityistarkastus velkojien keinona selvittää asioitaKonkurssipesän pesäluetteloKorvaus kirjanpidon laiminlyönnistäVelallisen kirjanpidon loppuun saattaminenVelallisselvityksen vähimmäissisältöYleistä velallisselvityksestä

Konkurssipesän toimijat ja hallinto

Konkurssipesän hallintoKonkurssipesän kirjanpitovelvollisuusPäätöksentekomenettely konkurssissa ilman velkojainkokoustaSalassapitovelvollisuus konkurssissaVelkojatoimikunta konkurssipesässäVelkojien päätöksentekotavatVelkojien päätös velkojainkokouksessaVelkojien päätösvallan käyttäminen

Konkurssipesänhoitaja

Konkurssipesän asiakirjojen säilyttäminenKonkurssipesän pesänhoitajaan kohdistuvat pakkokeinotKonkurssipesän pesänhoitajan oikeus kohtuulliseen palkkioonKonkurssipesän pesänhoitajan tehtävätKonkurssipesän pesänhoitajan tietojensaantioikeusKorvausvastuun jakautuminen pesänhoitajien keskenKustannusten vastattavaksi ottaminenPesänhoitajaa koskeva luovutusrajoitusPesänhoitajan ja tilapäisen pesänhoitajan määrääminen konkurssipesäänPesänhoitajan kelpoisuusPesänhoitajan määrääminen konsernissa ja pesänhoitajan määrääminen erikseenPesänhoitajan palkkio konkurssin lakatessaPesänhoitajan päätösvalta konkurssipesässäPesänhoitajan selonteko- ja tietojenantovelvollisuusPesänhoitajan tilintekovelvollisuus tehtävän lakatessaPesänhoitajan vahingonkorvausvelvollisuus konkurssipesää kohtaanPesänhoitajan vahingonkorvausvelvollisuus velkojalle, velalliselle tai muullePesänhoitajan vapauttaminen tehtävästäänPesänhoitajan yhteisön korvausvastuuValtion varoista pesänhoitajalle maksettava korvaus

Konkurssipesään kuuluva omaisuus

Keinotekoisen varallisuusjärjestelyn syrjäytyminenKonkurssipesän rahavarojen säilyttäminenKonkurssipesän sijaantulo-oikeus ehdollisessa luovutussopimuksessaKonkurssipesään kuuluvan omaisuuden hoitoKonkurssivarallisuuden avoimuuden periaateKuuluuko ulkomailla oleva omaisuus konkurssipesään?Oikeus perintöön, testamenttiin tai tasinkoonOmistuksenpidätys- ja takaisinotto-oikeusUlosmittauskelpoisuus konkurssipesään kuulumisen edellytyksenäYleistä konkurssipesään kuuluvasta omaisuudesta

Konkurssisaatava

Jako-osuuden ennakon maksaminen konkurssipesästäJako-osuuden maksaminen yhteisvelkasuhteessaJako-osuuden maksun lykkääminen ja menettäminenJako-osuuksien maksaminen konkurssipesän velkojilleJako-osuuksien maksaminen lopputilityksen perusteellaJälkivalvonta velkojan mahdollisuutenaKonkurssisaatava on aina rahamääräinenMinkälainen saatava on konkurssisaatava?Mitä tarkoittaa konkurssisaatava?Mitä tarkoittaa konkurssivalvonta?Panttisaatavan ja epäselvän saatavan jako-osuuden ennakkoPanttisaatavat ja kuittaus velkojen selvittelyssäRajoitukset velkojan oikeuteen saada suoritusSaatavan huomioiminen ilman valvontaaVelan vanhentuminen konkurssissaVelkojalle maksettavan jako-osuuden vähentäminenVelkojan saatavan riitautus konkurssipesässä

Konkurssivarallisuuden rahaksi muuttaminen

Konkurssipesän oikeus myydä panttiomaisuuttaKonkurssivarallisuuden muuttaminen rahaksiKonkurssivarallisuuden myynti ja muutoksenhakuKorvaus panttivelan ennenaikaisen erääntymisen vuoksiPanttiomaisuuden myynnin kieltäminenPanttiomaisuuden myynti tuomioistuimen luvallaPanttiomaisuuden pakkomyyntiPanttiomaisuuden tuotto ja siitä aiheutuvat kustannuksetPanttivelkojan oikeus muuttaa panttiomaisuus rahaksiYrityskiinnitys ja arvopaperit vakuutena

Korkein hallinto-oikeus

Korkeimman hallinto-oikeuden tehtävätKorkein hallinto-oikeus ylimpänä tuomioistuimenaMikä on jatkovalitus?Miten saa valitusluvan korkeimpaan hallinto-oikeuteen?Valituskielto estää asian viemisen korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Korvausoikeuden vanhentuminen

Absoluuttinen eli ehdoton vanhentumisaikaHenkilövahingosta aiheutuvan korvauksen vanhentumisestaKorvausoikeuden vanhentuminen sopimussuhteissaKorvausvelvollisuuden vanhentuminen yhteisvastuutilanteissaLaki velan vanhentumisestaMiten korvausvelvollisuuden vanhentumisajan voi katkaista?Rikosperusteinen vanhentuminenSopimuksen ulkoinen ja sopimusperusteinen tilanneVahingonkorvauksen vanheneminen katkaistaan vaatimuksellaVahingonkorvauksen vanhentumisajan laskeminenVahingonkorvausvelan vanhentumisestaVahingonkorvausvelvollisuuden vanhentumisen vaikutuksetVanhentuminen sopimuksen ulkoisessa vastuussaVanhentumisajan katkaisemisen vaikutukset vahingonkorvaukseenVanhentumisen katkaiseminen: Oikeudelliset katkaisutoimetVanhentumisen katkaiseminen: Vapaamuotoiset katkaisutoimetVanhentumissopimus: Pakottava lainsäädäntö ja luvalliset toimetYhteisvastuu: TakautumisoikeusYleinen vanhentumisaika: 3 vuottaYleinen vanhentumisaika: Lykkääntyminen ja vahingon kärsijän selonottoYmpäristövahinko oikeuttaa korvauksiin pitkänkin ajan kuluttua

Korvausvastuun edellytykset ja poissulkeminen

Aiheuttamisperiaate eli aiheuttaja maksaa -periaateSyy-yhteys vahingonkorvausvelvollisuuden edellytyksenäTuottamus vahingonkorvausvastuun syntymisen edellytyksenä

Koti- ja etämyynti

Kotimyynnin ja etämyynnin kuluttajansuojaKotimyyntiasiakirja luovutettava kuluttajalle kotimyynnissäPeruuttamisoikeus koti- ja etämyynnissä

Kuittaus konkurssissa

Takautumissaatava ja sen syntyminen konkurssissaVelkojan oikeus kuittaukseenVelkojan oikeutta kuittaukseen koskevat rajoitukset

Kuluttajankauppa

Kaupan purku tai vahingonkorvaus viivästyksen seuraamuksenaKauppahinta kuluttajankaupassaKorvauksen määrä kuluttajankaupassaKuluttajan myötävaikutusvelvollisuus kuluttajasopimuksen täyttämisessäKäytettynä myyty tavaraMyyjän viivästys kuluttajankaupassaReklamaatioaika kuluttajankaupassaReklamaatiovelvollisuus viivästyksen yhteydessäReklamaatiovelvollisuus virhetilanteissaReklamoimalla kuluttaja ilmoittaa halunsa vedota sopimusrikkomukseenTakuun merkitys kuluttajankaupassaTavaran asentamis- ja ohjevirheTavaran luovutuksen ajankohtaTavaran luovutus kuluttajankaupassaTavaran virhe kuluttajankaupassaTavarasta annetut virheelliset tiedotTilauksen peruuttaminen kuluttajankaupassaTuotevahinkojen korvaaminen kuluttajankaupassaVaaranvastuu kuluttajankaupassaVirheellisyyden määräytymisen ajankohtaVirheen seuraamukset: Hinnanalennus ja kaupan purkuVirheen seuraamukset: Maksusta pidättyminen ja virheen oikaisuVirheen seuraamukset: Vahingonkorvaus

Kuluttajansuoja

Kuluttajapalvelussopimukset

Kiinteä hinta, enimmäishinta ja suuntaa- antava hintatietoKuluttajapalveluksen hinnan pitää pysyä kohtuuden rajoissaKuluttajapalveluksen luovutuksen ajankohtaKuluttajapalveluksen toimeksisaajan viivästysKuluttajapalveluksen virheen seuraamuksetLisätöiden tekeminen kuluttajapalveluksissaMateriaalin hankinta kuluttajapalvelussopimuksissaMateriaalintoimittajan virhevastuu kuluttajapalveluksissaMikä on kuluttajapalvelussopimus?Onko kuluttajapalveluksen peruuttaminen sallittua?Palveluksen yhteydessä aiheutuneet omaisuusvahingotSuorituksesta pidättyminen ja sopimuksen purkaminen tilaajan maksuhäiriötilanteessaTiedonantovelvollisuuden rikkominenToimeksisaajan oikeudet kuluttajapalvelusopimuksen suoritushäiriötilanteessaVirhe kuluttajapalveluksessa

Kulutusluotto

Kulutusluoton maksun viivästymisen seurauksetKulutusluottojen markkinoinnin säännötKulutusluottosuhde - kulutusluottosopimusLuoton maksaminen ennakoltaLuottokortin oikeudeton käyttöLuottokustannukset, luottohinta ja todellinen vuosikorkoLuottosopimuksen peruuttaminen etämyynnissäMikä on kulutusluotto?Mitä tarkoittaa hyödykesidonnainen luotto?Tililuotto ja kertaluottoViitekorko kulutusluotoissa

Kunnallishallinto

Jokaisella kunnalla on verotusoikeusKiinteistöveron suuruus voi vaihdella kunnittainKunnallishallinto perustuu demokratiaanKunnallisvero maksetaan ansiotulostaKunnanjohtajan erottaminen luottamuspulan vuoksiKunnanjohtajan tehtävät kunnallishallinnossaKunta on paikallishallinnon yksikköKunta vai kaupunki?Kuntaliitos voidaan toteuttaa useammalla tavallaKuntaliitto on eri asia kuin kuntaliitosKuntayhtymän perussopimus perustaa kuntayhtymänKuntayhtymässä kunnat voivat hoitaa tehtäviään yhdessäMiten kuntajaon muuttamisesta päätetään?Mitä tarkoittaa kuntajako?Mitä tarkoittaa kuntajaon muuttaminen?Mökkiläinen :)Vammaispalveluilla edistetään vammaisten selviytymistä arjessaVeroprosentti on kiinteä tai progressiivinenYhtymäkokous kuntayhtymän toimielimenä

Kunnallisvalitus

Kuka saa tehdä kunnallisvalituksen?Kunnallisvalitus muutoksenhakukeinonaKunnan jäsenen valitusoikeus

Kunnan toimielimet

Kenellä on kelpoisuus kunnanhallitukseen?Kenellä on kelpoisuus kunnanvaltuustoon?Ketä ovat kunnan luottamushenkilöt?Kuka on pormestari?Kuka on vaalikelpoinen lautakuntaan?Kunnalliset lautakunnat ja johtokunnatKunnan lautakunnan otto-oikeusKunnanhallituksella on otto-oikeusKunnanhallituksen toimikausi on valtuuston päätettävissäKunnanhallitus on kunnan pakollinen toimielinKunnanvaltuusto ylimmän päätösvallan käyttäjänäKunnanvaltuuston puheenjohtajaKunnanvaltuuston työjärjestysKunnanvaltuutettujen puheenvuorotKuntalaisen vaalikelpoisuuden edellytyksetKäyttäytyminen valtuuston kokouksessaLuottamushenkilön oikeus saada työstä vapaataMikä on kunnan toimielin?Mitkä ovat kunnanhallituksen tehtävät?Vaalikelpoisuuden este voi poistua ennen valtuutetun toimikauden alkamistaVaalikelpoisuuden menettäminenVaalit toteuttavat demokratiaaValtuutettujen lukumäärä kunnassaYleinen vaalikelpoisuus kunnallisvaaleissa

Kuntalaisen vaikutusmahdollisuudet

Kuka on kunnan jäsen?Kunnallinen kansanäänestysKunnallisvaaleilla valitaan kunnanvaltuustoKunnan asukkaalla on äänioikeus kunnallisvaaleissaKunnan asukkaan aloiteoikeusKunnan jäsenen oikeudet ja velvollisuudetKuntalaisen yleinen vaalikelpoisuusKuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudetLuottamustoimeen on lähtökohtaisesti ryhdyttäväOnko kunnan asukkaan mielipiteellä merkitystä päätöksenteossa?Vain luonnollinen henkilö voi olla kunnan asukas

Kuolinpesän hallinto

Ketkä ovat kuolinpesän osakkaita?Korvaus pesänselvittäjälle suoritetaan pesän varoistaKuolinpesän osakkaan vahingonkorvausvelvollisuusKuolinpesän yhteishallinto pesän hoitamisen vaihtoehtonaLesken oikeus jäämistön hallintaanOikeus hakea pesänselvittäjän määräämistäPesänselvittäjän kelpoisuusPesänselvittäjän tehtävät kuolinpesässäPesänselvittäjän tilivelvollisuus kuolinpesän hallinnostaPesänselvittäjän vapauttaminen tehtävästäänPesänselvittäjän vastuu kuolinpesässäVelkojan oikeus hakea pesänselvittäjääVelvollisuus huolehtia vainajan omaisuudesta

Kuolinpesän velat

Perinnön ennakko ja pesän varoista maksettavat kustannuksetPesänselvittäjän sopimus velkojien kanssa ja päätös velkojen maksustaVainajan velan maksaminenVastuu vainajan veloistaVelvollisuus palauttaa omaisuus kuolinpesään

Kätkemis- ja rahanpesurikokset

Ammattimainen kätkemisrikos on laajaa toimintaaKätkemis- ja rahanpesurikosten syyllisten piiri on rajattuKätkemisrikkomus on vähäinen kätkemisrikosKätkemisrikos on rikoksella saadun omaisuuden piilottamistaRahanpesu auttaa välttämään vastuutaRahanpesurikkomus on vähäinen tekoSalahanke törkeän rahanpesun tekemiseksi on vasta suunnitelmaTuottamuksellinen kätkemisrikos ei ole tahallinenTuottamuksellinen rahanpesu on törkeän huolimatonta toimintaaTörkeä kätkemisrikos koskee arvokasta omaisuuttaTörkeä rahanpesu kohdistuu arvokkaaseen omaisuuteen

Lahjaverotus

Lahjaveron määrä vaihtelee lahjoituksen kohteen ja saajan mukaanLahjaveron suorittamisvelvollisuusLahjaverosta vapaa omaisuus

Laillisuusvalvonta

Eduskunnan oikeusasiamies ylimpänä laillisuusvalvojanaEuroopan unionin oikeusasiamiesKantelun tekeminen oikeusasiamiehelleKuka voi tehdä hallintokantelun?Milloin voi tehdä hallintokantelun?Mitä hallintokantelusta voi seurata?Mitä oikeusasiamiehelle tehdystä kantelusta voi seurata?Valtioneuvoston oikeuskansleriYlimmät laillisuudenvalvojat

Lainat ja velat

Lainhuudon oikeusvaikutukset

Lainhuudon antama suoja oikeaa omistajaa vastaanLainhuudon oikeusvaikutuksistaLuovutuksen saajan suoja kiinteistön kaksoisluovutustapauksissaMitä tarkoittaa kiinteistön kaksoisluovutus?Poikkeukset lainhuudon antamasta suojasta oikeaa omistajaa vastaanValtion takautumisoikeus virheellisen lainhuudon perusteellaValtion vahingonkorvausvastuu

Lainhuuto

Kiinteistön omistajalla on lainhuudatusvelvollisuusLainhuudon saajan nautintasuojaLainhuuto- ja kiinnitysrekisteri kiinteistötietorekisterinäMikä on kuulutuslainhuuto?Miten lainhuutoa haetaan?

Lainhuuto, kiinnitys ja kirjaaminen

Ehdolliselle saannolle ei myönnetä lainhuutoaErityisen oikeuden etusija ja sen merkitysErityisen oikeuden kirjaamisen hyötyErityisen oikeuden kirjaamisen oikeusvaikutuksetErityisen oikeuden muuttamisen, siirtämisen tai lakkaamisen kirjaaminenErityisten oikeuksien kirjaamisvelvollisuusKenellä on oikeus kiinteistön vakuutuskorvaukseen?Kenellä on oikeus perustaa panttioikeus?Kiinnityksen etusija ja voimassaoloKiinnityksen kuolettamisen ja saamisen vanhentumisen vaikutus panttioikeuteenKiinnityshakemuksen lepäämään jättäminenKiinteistökaupan tekeminen asiamiehen avullaKiinteistölle tuodun rakennuksen tai laitteen kirjaaminenKiinteistön ainesosien ja tarpeiston määrittämisen oikeudellinen merkitysKiinteistön luovutuksen purkamisen vaikutus panttioikeuteenKiinteistön vakuusarvon heikkeneminenKiinteistönmuodostuksen vaikutus kiinnitykseenKiinteistöpanttioikeuden perustaminenKiinteistöä koskevan kirjaamishakemuksen sisältöKirjaamishakemuksen käsittelyvaiheetKirjattavan oikeuden pysyvyys omistajanvaihdoksessaKuinka erityisen oikeuden kirjaus poistetaan?Kuinka haen lainhuutoa?Kuinka kiinnitystä haetaan?Kuinka selvitän myyjän omistusoikeuden?Kuka voi hakea erityisen oikeuden kirjaamista?Kuka voi hakea kiinteistön kiinnitystä?Kumpi kiinteistökauppa on pätevä kaksoisluovutustilanteessa?Lainhuudatus perhe- ja perintöoikeudellisessa saannossaLainhuudolla on merkittäviä oikeusvaikutuksiaLuovutuksensaajan suoja kiinteistön oikeaa omistajaa vastaanMerkintä panttikirjan haltijastaMihin kiinnitys voidaan kohdistaa?Mihin voidaan kirjata erityinen oikeus?Mihin voidaan perustaa kiinteistöpanttioikeus?Mikä on erityinen oikeus?Mikä on nautintasuoja?Mikä on saannonmoite?Milloin kiinnityshakemus hylätään?Milloin lainhuutoa on viimeistään haettava?Mitä eroa on erityis- ja yleispanttausehdoilla?Mitä hallinnanjakosopimus tarkoittaa?Mitä tarkoitetaan pantinsaajan vilpittömällä mielellä?Mitä tarkoitetaan yhteiskiinnityksellä?Mitä tarkoittaa kuulutuslainhuuto?Mitä tarkoittaa lainhuudatusvelvollisuus?Mitä tarkoittaa vierasvelkapanttaus?Myyjän konkurssin vaikutus kiinteistökauppaanMyyjän omistusoikeuden virheellisyys ja kiinteistön menettäminenPantinsaajan suoja kiinteistön oikeaa omistajaa vastaanPantinsaajan suoja kiinteistön omistajanvaihdoksessaPanttaussitoumuksen oikeudellinen merkitysPanttaussitoumus kannattaa tehdä kirjallisestiPanttausvallan katkeaminenPanttikirja on todistus vahvistetusta kiinnityksestäPanttioikeuden vaikutus kirjaamisen poistamiseenPanttioikeus on velkojan oikeus maksun saamiseksiPanttioikeus syntyy panttikirjan luovuttamisellaPerustettava yhtiö ja lainhuudatusSaako pantinsaaja suojaa pakkotäytäntöönpanossa?Saantokirjan laillisuuden merkitysTarvittavien suostumusten tarkistaminen lainhuudatusasian yhteydessäVahvat pätemättömyysperusteet estävät kiinteistön omistajanvaihdoksenValtion vahingonkorvausvastuu kiinteistön omistajalleVoidaanko määräosin omistettu kiinteistö kiinnittää?Yhteiskiinnitettyjen kiinteistöjen keskinäinen vastuu panttioikeudesta

Lakiosa

Jäämistön lisäykset lakiosan määrittämiseksiLakiosan täydennys lakiosaperillisen mahdollisuutenaMikä lakiosa on ja miten testamentti vaikuttaa siihen?

Lapsen elatus

Elatusapua koskeva sopimusElatusavun vahvistaminen tuomioistuimen päätökselläElatustuen hakumenettely ja maksaminenElatusvelvollisen takaisinmaksuvelvollisuus kansaneläkelaitokselleLapsella on oikeus elatukseenLapsen vanhemmat ovat elatusvelvollisiaLapsi voi saada elatusavun sijaan elatustukeaVahvistetun elatusavun muuttaminen

Lapsen huolto ja tapaamisoikeus

Huoltajalle kuuluvat tehtävätLapsen huoltajat ja huollon tarkoitusLapsen tapaamisoikeus etävanhemman kanssaSopimus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudestaTuomioistuimen päätös lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta

Lastensuojelu

Jälkihuolto lapsen tai nuoren oikeutenaKiireellinen sijoitus lapsen hoidon ja huollon järjestämiseksiLapsen huostaanoton edellytykset ja huostaanoton voimassaoloLapsen osallistuminen lastensuojeluasian toteuttamisessaLapsen sijaishuolto voidaan järjestää monella tavallaLastensuojelu ja sen tavoitteetLastensuojeluasian vireille tulo ja lastensuojeluasiakkuusMitä ovat avohuollon tukitoimet?Selvitys lapsen tilanteesta

Liikehuoneiston vuokra

Liikehuoneiston kunto vuokrasuhteen alussaLiikehuoneiston vuokran määrä

Liikenne

Liikennerikokset

Autoa ei saa ajaa alkoholin vaikutuksen alaisenaAutoa ei saa luovuttaa juopuneelleIlmaliikennejuopumus heikentää lentoturvallisuuttaJunaliikennejuopumus on raiteilla tapahtuva rattijuopumusKenelle alkolukko tulee hankkia?Kuka vastaa alkolukosta aiheutuvista kustannuksista?Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle on myös kiellettyäLiikennejuopumukseen voi syyllistyä myös moottorittomalla ajoneuvollaLiikennepako tieliikenteessä on onnettomuuteen osallisen rikosLiikenneturvallisuuden vaarantaminen voi olla huolimatontaLiikenteen häirintä koskee raide-, ilma- ja vesiliikennettäMikä on alkolukko ja miten se toimii?Mikä on alkolukkoajokortti?Mikä on valvottu ajo-oikeus?Milloin liikenneturvallisuuden vaarantaminen on törkeä?Milloin rattijuopumus on törkeä?Moottorikäyttöistä ajoneuvoa ei saa kuljettaa ilman ajo-oikeuttaMyös huumeiden käyttö voi olla junaliikennejuopumusOletko aiheuttanut vaaraa toisen liikenneturvallisuudelle?Rattijuopumus koskee alkoholia tai huumausaineitaTörkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen on moottoriajoneuvon kuljettajan rikosTörkeä rattijuopumus on yli 1,2 promilleaVoiko soutuveneellä syyllistyä ruorijuoppouteen?

Liikenneviranomaiset

Mikä on liikenteen turvallisuusvirasto?

Luonnonsuojeluoikeus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen pakkokeinot luonnon suojelemiseksiHyönteis- ja sienituhojen leviäminen on pyrittävä estämäänJokamiehenoikeudet kuuluvat kaikilleKasvatushakkuussa turvataan elinkelpoisen puuston optimaalinen kasvuKotitarvehakkuista ei tarvitse tehdä metsänkäyttöilmoitustaLuonnonmuistomerkin rauhoituksen lakkaaminenLuonnonpuisto perustetaan lailla tai asetuksellaLuonnonsuojelualue ja sen perustaminenLuonnonsuojelualueen alueellinen ulottuvuusLuonnonsuojelualueen käytön rajoituksistaLuonnonsuojelualueen perustaminen valtion tai yksityisen alueelleLuonnonsuojelualueen rauhoituksen lakkaaminenLuonnonsuojeluohjelma merkittävien luontoarvojen turvaajanaLuonnonsuojelurikkomus rikoksenaLuontotyypin suojelun lakkaaminenLuontotyypin suojelun voimaantuloMaanomistajan oikeus lunastukseenMaisema-alueen lakkauttaminenMetsien monimuotoisuuden suojeluMetsähallitus ylläpitää erämaitaMetsästysoikeus kuuluu pääsääntöisesti alueen omistajalleMikä on kansallispuisto?Mikä on luonnonmuistomerkki?Mikä on maisema-alue?Mitä tarkoittaa luontotyyppi?Naapuruussuhteita koskee immissiokieltoPienvesiluontotyypit ja niiden suojeluRauhoittaminen alueiden tai lajien suojelun keinonaSuojametsät ja suoja-alueet toteuttavat metsien suojeluaToimenpidekiellon merkitys luonnonsuojelualueellaToimenpidekielto alueella, jolla lunastus on vireilläUudishakkuulla voidaan parantaa metsän tuottavuuttaValtio korvaa poikkeuksellisten tulvien aiheuttamat vahingotValtion korvausvelvollisuus lunastustilanteissaValtion lunastusoikeus luonnonsuojelun perusteellaVesien käytön yleiset rajoituksetVesitaloushankkeiden lupaharkinnassa sovelletaan intressivertailuaVesiä on erilaisia

Luonnonvararikokset

Kalastusrikos syrjäyttää samankaltaiset, lievemmin rangaistut teotLaittoman saaliin kätkeminen auttaa muita rikollisiaMetsärikos haittaa metsän ja ympäristön säilymistäMetsästyskielto voi kestää jopa 5 vuottaMetsästysrikos rajoittaa metsästystapoja

Luottamusmiesjärjestelmä

Luottamusmiesaseman vaikutuksesta työsuhteeseenMiten luottamusmies valitaan?Mitä tarkoitetaan luottamusmiehellä?Valtion ja kuntien luottamushenkilöt

Maanpetosrikokset

Luvaton tiedustelutoiminta vaarantaa Suomen ulkomaansuhteetMaanpetos on sodan ajan rikosMitä on maanpetoksellinen yhteydenpito?Puolueettomuusmääräysten rikkominen on sääntöjen uhmaamistaSotaan yllyttäminen lisää vaaraa saattaa Suomi konfliktin osaksiSuomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen voi olla väkivaltaistaTuottamuksellinen turvallisuussalaisuuden paljastaminen johtuu törkeästä huolimattomuudestaTurvallisuussalaisuuden paljastamisessa levitetään kriittistä tietoaTörkeä maanpetos uhkaa Suomea valtionaTörkeä vakoilu voidaan rangaista elinkautisellaVakoilu vahingoittaa Suomea

Maantieliikenne

Ajo-opetusluvan myöntäminen yksityishenkilölleAjoasiakirjan esittämisvelvollisuusAjokielto voidaan määrätä myös ehdollisenaAjokieltoon määrääminen määräaikaiskatsastuksessaAjokortin saamiselle on asetettu terveysvaatimuksetAjokorttiin tähtäävä opetuslupaAjoneuvon katsastaminenAjoneuvon kuljettamiseen vaaditaan ajo-oikeusAjoneuvon kuormaaminen tavarakuljetuksessaAjoneuvon lopullinen poistaminen rekisteristäAjoneuvon pituuden ylittävän kuorman merkitseminenAjoneuvon poistaminen liikennekäytöstäAjoneuvon pysäyttäminen ja pysäköiminenAjoneuvon pysäyttämisvelvollisuusAjoneuvon sallittu matkustajamääräAjoneuvovero Suomessa tilapäisessä käytössä olevasta ajoneuvostaAjoneuvoveron palautuksen saajaAjoneuvoverosta ja sen suorittamisestaAjoneuvoverovelvollisuuden alkaminenAjoneuvoverovelvollisuuden päättyminenAjoradalle pysähtynyt ajoneuvo vaatii varoituskolmionEläinten kuljettaminen tielläHenkilökuljetus kuorma- ja pakettiauton tavaratilassaHäiritsevä tai luvaton merkki tielläKatsastuksessa havaittujen vikojen ja puutteellisuuksien korjaaminenKenen tulee huolehtia onnettomuusajoneuvon siirtämisestä onnettomuuspaikalta?Kuinka korkea ajoneuvon kuorma saa olla?Kuinka leveä ajoneuvon kuorma saa olla?Kuinka pitkä ajoneuvon kuorma saa olla?Kuka on verovelvollinen ajoneuvosta?Kuka saa ajella mopolla?Kuljettajan näkökyvyn valvontaKuljettajan terveydentilan valvontaKuorma on aina varmistettava ennen liikkeelle lähtöäKypärän käytöstä maantieliikenteessäKännykän käyttö ajon aikana edellyttää hands free -laitettaLapsen kuljettaminen ajoneuvossaLiikennekäytöstä poistetusta ajoneuvosta ei tarvitse suorittaa ajoneuvoveroaLiikenneonnettomuuteen osallisen auttamisvelvollisuusLiikennevakuutus ajoneuvon omistajan vaihtuessaLiikennevakuutus on pakollinen vakuutusLiikenteen ohjauslaitteen vahingoittaminenLiikenteenohjauksesta vastaa yleensä poliisiMaastoliikenne ei kuulu tieliikennelainsäädännön piiriinMaastoliikenteen ikärajoituksetMikä on ajokorttiasetus?Mikä on mopo ja miten se eroaa pienitehoisesta moposta?Mikä on sopiva nopeus hinata toista ajoneuvoa?Milloin ajoneuvolle tulee tehdä muutoskatsastus?Milloin kuljettaja voidaan määrätä ajokieltoon?Milloin on kyseessä maastoliikennerikkomus?Milloin toisen auton ohittaminen on kiellettyä?Minkälainen auto kelpaa museoajoneuvoksi?Miten kuorma tulee sijoittaa ajoneuvoon?Miten kuuluu ohittaa toinen ajoneuvo?Miten lasketaan ajoneuvon kokonaismassa?Miten on sallittua hinata toista autoa?Miten raitiovaunu ohitetaan oikein?Mitä ovat hinattava ajoneuvo ja hinattava laite?Mitä pitää tehdä, kun huomaa tieliikenteessä onnettomuuden?Mitä vahinkoja liikennevakuutuksesta korvataan?Montaako henkilöä moottoripyörällä saa kuljettaa?Moottorikäyttöisen ajoneuvon käyttäminen maastossaMuseoajoneuvon liikennevakuutusMuutosrekisteröinti ja rekisteri-ilmoitusNopeusrajoitukset yleisillä teilläOmalle ajoneuvolle aiheutuneet vahingotOnko vararenkaan oltava yleisten vaatimusten mukainen?Palautettavan veron maksaminenPihakadulla ajamisestaPitääkö hinattavan auton valot olla kunnossa?Pitääkö hälytysajoneuvoa väistää?Pysäkiltä lähtevän linja-auton väistäminenPysäköimistä koskevat kiellotPysäköintikiekkoon merkittävä saapumisaikaPysäyttämistä koskevat kiellotRekisterikilpien vaihtaminen EU-kilpiinRekisterikilvet ajoneuvoissaRekisteröintitodistus ja sen merkitysRikesakko ja tilanteet sen määräämiseksiRikesakon saattaminen tuomioistuimen käsiteltäväksiSaako moottoritielle sammuneen ajoneuvon hinata pois?Saako mopolla kyydittää toista henkilöä?Saako traktoriin ottaa kyytiläisiä?Suojatien eteen pysähtyminenTarpeeton ajo taajamassa on kiellettyTarpeeton joutokäynti on rajoitettu muutamaan minuuttiinTieliikennelaki ja sen soveltamisalaTiellä oleva este ja sen poistaminenTilannenopeus on kuljettajan vastuullaTurvaväli vaihtelee olosuhteiden mukaanVahingonkorvaus, kun ajoneuvo on vakuuttamatonVakuutusyhtiön oikeus periä suoritettu korvaus vahingon aiheuttajaltaVammaisen henkilön mahdollisuus saada vapautus ajoneuvoverostaVammaisen pysäköintilupaVastuu lapsen turvallisesta kuljettamisestaVeron palauttaminen on mahdollista tietyin edellytyksinVerovelvollisuuden siirtoVerovelvollisuus yhteisomistuksessa olevasta ajoneuvostaVäistämisvelvollisuus tieliikenteessäVäliaikainen ajokielto ja sen määräämisen edellytyksetYleinen nopeusrajoitus maastoliikenteessäYlikuorma voi keskeyttää matkan teon

Maanvuokra

"Muu maanvuokra" ei aseta maankäytölle erityisiä vaatimuksiaMaanvuokran kohteen kunto vuokrasuhteen alussa ja aikanaMaanvuokran maksaminen voi tapahtua muutenkin kuin rahasuorituksenaMaanvuokran määrä ja vuokrasopimuksen sovitteluMikä on maanvuokrasopimus?Mitä on tontinvuokra?Mitä tarkoittaa "muu asuntoalueen vuokra"?Rakennetun viljelmän ja maatalousmaan vuokraVuokralaisen hoitovelvollisuus maanvuokrassaVuokranantajan vaihtuminen maanvuokrassa

Maaseutuelinkeino-oikeus

Elintarvikkeiden laadun valvonta kuuluu maa- ja metsätalousministeriölleKatselmustoimikunnat toimittavat maastokatselmuksiaMetsähallitus hoitaa valtion omistamia metsiäMetsäkeskukset valvovat metsälainsäädännön noudattamistaMetsänhoitoyhdistykset edistävät yksityismetsätalouttaMetsäntutkimuslaitos tuottaa asiakaskeskeistä informaatiotaMetsätalouden kehittämiskeskus Tapio

Maksuvälinerikokset

Lievä maksuvälinepetos ei aiheuta suurta vahinkoaLievä rahanväärennys on kokonaisuudessaan lieväMaksuvälinepetoksen valmistelu tapahtuu ennen yritystäMaksuvälinepetos on oikeudetonta käyttämistäRahajäljitelmän levitys tapahtuu yleisön keskuuteenRahanväärennyksen valmistelu on rangaistavaaRahanväärennys rikoksena kieltää epäaidon rahan levittämisenTörkeä maksuvälinepetosTörkeä rahanväärennys voi käsittää suuren määrän rahaaVäärän rahan hallussapito edellyttää hyväksyttävää syytäVäärän rahan käyttö rangaistaan, jos käyttäjä tietää rahan vääräksi

Mallioikeus

Asiamies edustaa mallinhakijaaEpäselvät mallioikeusväitteet käsitellään oikeudessaEsteellinen mallihakemus hylätäänEtuoikeuden hakeminen kansainväliselle mallilleEtuoikeus suojaa kansainvälistä malliaHelsingin käräjäoikeus käsittelee mallioikeuskiistatKeskeyttämismääräyksestä aiheutunut vahinko on korvattavaKuka saa tehdä väitteen mallioikeudesta?Kuulutuksen sisältö on tarkkaan määrättyLuvattomasti valmistetut mallit voidaan hävittääLykätty kuulutus ja mallin salassapitoMalli on voimassa viisi vuottaMalliasioita koskevan väitteen on täytettävä muotovaatimuksetMallihakemus on kuulutettavaMallin hyväksyttävä käyttö pakkoluvan edellytyksenäMallin julkiseksi tuleminenMallin kumoamis- ja siirtokanteesta on ilmoitettava asianosaisilleMallin käyttö yksityisiin tarkoituksiin on sallittuaMallin muuttaminen ei aina ole mahdollistaMallin rekisteröinnin ehdottomat esteetMallin rekisteröinnin kuulutusta voidaan lykätäMallin rekisteröinnin uusiminen on helppoaMallin rekisteröinnistä luopuminenMallin rekisteröinti kumotaan kokonaan tai osittainMallin rekisteröinti voi vaatia luvanMallin rekisteröinti voidaan kumota jälkeenpäinMallin rekisteröintihakemus on kirjallinenMallin uutuuden suoja-aika on 12 kuukauttaMallinluoja saa hakea rekisteröintiäMallioikeuden etuoikeushakemuksen täydentäminenMallioikeuden haltija saa käyttää mallia pakkoluvasta huolimattaMallioikeuden lisenssisopimus voi olla yksinkertainen tai yksinomainenMallioikeuden loukkaaja on vahingonkorvausvelvollinenMallioikeuden loukkauksen julkistaminenMallioikeuden loukkaukset ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemallaMallioikeuden loukkaus estetään keskeyttämismääräykselläMallioikeuden luovutus, lisenssi ja panttaus merkitään rekisteriinMallioikeuden luvaton käyttö on korvattavaMallioikeuden saa yleensä luovuttaa toiselleMallioikeuden sammuminenMallioikeus ei suojaa liitososiaMallioikeus suojaa samanlaisilta malleiltaMallioikeus suojaa tuotteen ulkomuotoaMallioikeus suojaa tuotteita ja tuotteen osiaMallioikeus suojelee sen haltijaaMallioikeusasiassa saa hakea muutostaMenetetty rekisteröinti ei aina estä mallin käyttöäMitä tarkoittaa mallin takavarikko?Muutoksenhaku malliasioissaPakkolupa malliin voidaan myöntää vain erityisistä syistäPakkoluvan saa vain ammattimainen mallin käyttäjäPatentti- ja rekisterihallitus rekisteröi mallioikeudetPatentti- ja rekisterihallitus tutkii rekisteröinnin esteetRekisteröitävän mallin on oltava uusiRekisteröitävän mallin on oltava yksilöllinenSamanlaiset mallit samaan aikaan - miten toimitaan?Tahallinen mallioikeuden loukkaus on rikosTekninen käyttötarkoitus mallisuojan ulkopuolellaTietämättömyys pakkoluvan edellytyksenäTuomioistuimelta voi saada kieltotuomion mallioikeuden loukkaajaa vastaanTuomioistuin myöntää mallille pakkoluvanVahinkoa kärsinyt saa nostaa mallioikeuden kumoamiskanteenVahvistuskanne vahvistaa mallioikeuden ulottuvuudenVäite lykkää mallioikeusasian käsittelyäVäite paremmasta oikeudesta malliinVäitteentekijä voi saada mallihakemuksen nimiinsäVäliaikainen keskeyttämismääräys lopettaa mallioikeuden loukkauksen välittömästiVälipäätöksellä velvoitetaan täydentämään mallihakemustaYhteisömallihakemuksen voi jättää Patentti- ja rekisterihallitukselle

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku rikosasiassaYlimääräinen muutoksenhaku lainvoimaiseen tuomioon

Määräävä markkina-asema ja sen väärinkäyttö

Kohtuuton hinnoittelu on markkina-aseman väärinkäyttöäMitä on kielletty saalistushinnoittelu?Määräävä markkina-asema ja yhteinen määräävä markkina-asemaMääräävän markkina-aseman määrittäminenMääräävän markkina-aseman väärinkäyttö

Nimi- ja tunnisteoikeus

Aikaisemman sukunimen ottaminen tai siitä luopuminen avioliiton aikanaEtunimen hyväksymisen yleiset esteetEtunimen muuttaminen ilmoituksella tai hakemuksellaEtunimiä saa olla korkeintaan kolmeHenkilöllisyyden tunnistamisasiakirjatJokaisella on oltava etunimi ja sukunimiLapseksiottaminen ja sukunimen määräytyminenLapsen mielipide nimiasiassaLapsen nimi isyyden kumoamisen jälkeenLapsen sukunimen muuttaminenLapsen sukunimen määräytyminenMaistraatti ja nimilautakunta nimiviranomaisinaMuut henkilöä koskevat tunnisteetNimi- ja tunnisteoikeus oikeudenalanaPuolisoiden sukunimiSukunimen muuttaminen avioliiton purkautumisen jälkeenSukunimen muuttaminen uudeksi sukunimeksiSukunimen muuttamisen yleiset ja erityiset esteetTietoturva nimi- ja tunnisteoikeuden osanaYhteisen sukunimen antaminen toisen puolison lapselle

Oikaisuvaatimusmenettely

Lakisääteinen itseoikaisu päätöksen korjaamisessaMille viranomaiselle oikaisuvaatimus tehdään?Mitä oikaisuvaatimusmenettely tarkoittaa?Muutoksenhaun pakollinen esivaiheOikaisuvaatimus kunnalliseen hallintopäätökseenOikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannistaOikaisuvaatimusohjeet viranomaisen päätöksessäOnko oikaisuvaatimus muutoksenhakua?

Oikeudenkäynnin julkisuus

Asiakirjajulkisuus on lähtökohta oikeudenkäynnissäAsianosaisjulkisuus turvaa oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuuttaKäsittelyjulkisuus ei suoraan salli oikeudenkäynnin kuvaamistaOikeudenkäynnin julkisuus on lähtökohta prosessissaRikosoikeudenkäynnin julkisuus prosessin lähtökohtanaRikosoikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen julkisuus ja salassapitoSuullinen käsittely tuomioistuimessaTiedottaminen tuomioistuinten ratkaisuistaYleisöjulkisuus oikeudenkäynnin lähtökohtana

Oikeudenkäynti

Oikeudenkäynti vireille

Asian siirtäminen toimivaltaiseen tuomioistuimeenMilloin kanne jätetään tutkimatta?

Oikeudenkäyntikulut

Oikeudenkäyntikulut rikosasiassa

Oikeus korvaukseen

Erityisen läheisen henkilön oikeus korvaukseen toisen vahingostaEsinevahinko korvataan täyteen määräänsäEsinevahinkoon liittyvän arvonalennuksen määrittäminenHenkilövahinko: Ansionmenetyksen korvaaminenHenkilövahinko: Elatuksen menetysHenkilövahinko: HautauskulutHenkilövahinko: Kipu ja särky, pysyvä ja tilapäinen haittaHenkilövahinko: Kosmeettinen haittaHenkilövahinko: Läheisen hoitaminenHenkilövahinko: Psyykkisen tilan häiriintyminenKotityön arvon rinnastaminen elatuksen menetykseenKärsimys oikeuttaa vahingonkorvaukseenOikeuttaako puhdas varallisuusvahinko vahingonkorvaukseen?Oikeuttaako ystävän kuoleman aiheuttama järkytys vahingonkorvaukseen?Vanhempien, puolison ja lasten oikeus korvaukseenVoidaanko vahinkoa kärsineen läheistä pitää myös vahingon kärsijänä?

Oikeus perintöön

Oikeudesta saada perintöOikeus saada testamenttiOnko perinnöttömäksi tekeminen mahdollista?Ottolapsen oikeus perintöönPerinnön ja testamentin saamisen esteetPerinnöstä luopuminenRintaperillisten perintöoikeusTestamentin saajan ja perillisen oikeuden vanhentuminenTestamentista luopuminenValtion oikeus perintöönVanhempien ja sisarusten perintöoikeus

Oikeusturvavakuutus ja oikeusapu

Oikeusturvavakuutus korvaa oikeudenkäyntikulujaValtion kustantama oikeusapu

Omistusoikeuden saaminen

Asiamiehen valtuuttaminen kiinteistökaupan tekemiseenEsisopimus molempia tai vain toista osapuolta sitovanaJulkinen kaupanvahvistaja kiinteistökaupan vahvistajanaKiinteistön kauppasopimuksen muotoMitä tarkoittaa esineen saantosuoja?Mitä tarkoittaa vaihdantasuoja irtaimen kaupassa?Nautintasuoja on kiinteistön saajan suojaaPerustettavan yhtiön puolesta tehty kauppaPurkava ja lykkäävä ehto kiinteistökaupassa

Omistusoikeus

Korvaus kaupasta vetäytymisestäOmistusoikeuden saaminen esineeseenOmistusoikeus ja sen käsiteSopimusvapaus ja sen rajoitukset kiinteistökaupassa

Osakeyhtiö yritysmuotona

Emoyhtiö ja tytäryhtiöEnemmistöperiaate osakeyhtiössäOsakeyhtiö yritysmuotonaOsakeyhtiön osakepääoma ja osinkoOsakeyhtiön osakkaan rajoitettu vastuuOsakeyhtiön osakkeenomistajien yhdenvertaisuusVoiton tuottaminen osakeyhtiön tarkoituksenaYksityinen osakeyhtiö ja julkinen osakeyhtiö

Osakeyhtiö: Yleistä

Arvo-osuusjärjestelmä vaihtoehtona osakeluettelon pitämiselleLunastuslauseke ja suostumuslauseke osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessäMikä on osakekirja?Mikä on osakeyhtiön osake?Moniääninen osake osakeyhtiössäMuunneltava osake osakeyhtiössäOmien osakkeiden ja emoyhtiön osakkeiden merkitseminenOnko osakeluettelo pakollinen?Osakeyhtiön mahdollisuus hankkia omia osakkeitaOsakeyhtiön osakasluettelo ja sen julkisuusOsakeyhtiön osakkeen äänivaltaOsakeyhtiön osakkeenomistajan vastuuOsakeyhtiön osakkeiden luovutuskelpoisuusOsakeyhtiön osakkeiden yhdistäminenOsakeyhtiön tavallinen osakeOsakkeen hankkimis- ja lunastusehdot sekä rajoituksetOsakkeenomistajan tiedonsaantioikeus yhtiön omien osakkeiden hankkimispäätöksestäOsakkeiden hankkimispäätöksen ja lunastamispäätöksen sisältöOsakkeiden mitätöiminen ja ottaminen pantiksiOsinko on voitto-osuus yrityksen voitostaÄänivallaltaan rajoitettu osakeÄänivallaton osake

Osakeyhtiön hallinto

Esteellisyys hallintoneuvoston päätöksenteossaHallintoneuvoston jäsenen erottaminen ja jäsenen eroaminenHallintoneuvoston jäsenen toimikausiHallintoneuvoston päätöksentekoHallituksen jäsenen erottaminen ja jäsenen eroaminenHallituksen jäsenen toimikausiHallituksen täydentäminen jäsenen eron johdostaHyvä hallitotapa osakeyhtiössäKuka edustaa osakeyhtiötä?Osakeyhtiöllä on oltava hallitusOsakeyhtiön hallintoneuvosto valvoo yhtiön hallintoaOsakeyhtiön hallituksen jäsenen esteellisyys päätöksenteossaOsakeyhtiön hallituksen jäsenetOsakeyhtiön hallituksen kokoontuminenOsakeyhtiön hallituksen päätöksentekoOsakeyhtiön varsinainen yhtiökokousOsakeyhtiön ylimääräinen yhtiökokousOsakkeenomistajan kyselyoikeus osakeyhtiön yhtiökokouksessaToimitusjohtaja osakeyhtiössäToimitusjohtajan erottaminen ja eroaminenToimitusjohtajan esteellisyysToimitusjohtajan tehtävätYhtiökokoukseen osallistuminenYhtiökokoukseen osallistuminen teknisen apuvälineen avullaYhtiökokouksen kokousmenettelyYhtiökokouksen kutsuminen koolleYhtiökokouksen merkitys osakeyhtiön päätöksenteossaYhtiökokouksen päätöksen mitättömyysYhtiökokouksen päätöksen moittiminenYhtiökokouksen päätös: Moitekanteen vaikutusYhtiökokous: Esteellisyys päätöksenteossaYhtiökokous: PäätöksentekoYhtiökokousasiakirjojen nähtävänä pitäminen ja lähettäminen

Osakeyhtiön perustaminen

Osakeyhtiön osakkeiden maksaminenOsakeyhtiön osakkeiden merkitseminenOsakeyhtiön perustaminen on nelivaiheinen toimenpideOsakeyhtiön perustamissopimusOsakeyhtiön rekisteröiminenOsakeyhtiön yhtiöjärjestys

Osakeyhtiön purkaminen

Mikä on selvitystila osakeyhtiössä?Miten tapahtuu osakeyhtiön purkaminen?Osakeyhtiön poistaminen rekisteristäOsakeyhtiön purkautuminen konkurssissaOsakeyhtiön saneeraus konkurssin vaihtoehtonaOsakeyhtiön varojen vähentyminen

Osakeyhtiön rahoitus

Mikä on optio-oikeus?Miten osakeyhtiön osakepääoman korottaminen tehdään?Osakepääoman korottaminen: OsakepääomasijoitusOsakepääoman korottaminen: RahastokorotusOsakeyhtiön pääomajärjestelmät: AlikurssikieltoOsakeyhtiön pääomajärjestelmät: Nimellisarvollinen pääomajärjestelmäOsakeyhtiön pääomajärjestelmät: Nimellisarvoton pääomajärjestelmäOsakeyhtiön rahoituksen muodotPääomalaina yhtiön välirahoituksenaRahoituksen lajit: Oma pääomaRahoituksen lajit: Vieras pääomaRahoituksen lajit: VälipääomaRahoituksen lisääminen: Maksullinen osakeantiRahoituksen lisääminen: Maksuton osakeantiRahoituksen lisääminen: OsakeantiRahoituksen lisääminen: Suunnattu osakeantiVarojen jakaminen osakeyhtiössäVarojen jakaminen: Osakepääoman alentaminenVarojen jakaminen: VähemmistöosinkoVoitonjako ja varojen jakaminen vapaan oman pääoman rahastosta

Osakeyhtiön tilinpäätös

Emoyhtiön velvollisuudesta laatia konsernitilinpäätösErityinen tarkastus osakeyhtiön hallinnosta tai kirjanpidostaMikä on osakeyhtiön tilikausi?Osakeyhtiön tilintarkastajaksi kelpaava henkilöOsakeyhtiön tilintarkastajan toimikausiOsakeyhtiön tilintarkastus on pakollinen toimitusOsuuskunnan ylijäämäTilinpäätöksen laatiminen ja osakeyhtiön tilinpäätöstä koskevat säännöksetToimintakertomus osakeyhtiön tilinpäätöksessä

Ositus

Avio-oikeuden alaisen omaisuuden hukkaaminen ennen ositustaAvioero-osituksessa puolisoiden omaisuudet jaetaanAvioliiton jatkaminen osituksen jälkeenHenkilökohtaisten esineiden kohtalo osituksessaLuettelon laatiminen puolisoiden omaisuudestaMitätön ositus ja sen seurauksetOmaisuuden erottelu osituksen sijastaOsitettavan omaisuuden piiriOsituksen kohtuullistaminen poikkeustapauksissaOsituksen kulku pääpiirteissäänOsituksen moittiminen määräajassaOsituksen peräytyminen konkurssipesäänOsituksen täydentäminen puolisoiden välilläOsituksesta tulee laatia osituskirjaOsituslaskelman tekeminen osituksessaOsitussopimuksen sisältö ja sitovuusOsitussopimuksen tekeminenOsitussopimuksen vaikuttaminen ositukseenOsitussopimus puolisoiden välilläTasinkovelvollisuus osituksen päätteeksiToimitus- tai sopimusositusVastikkeiden käyttö osituksessaVelkojen kattaminen osituksessa

Osuuskunnan jakautuminen

Jakautuminen ulkomaisen osuuskunnan kanssaJakautumispäätöksen oikeudelliset vaikutuksetJakautumissuunnitelma sekä osuuskunnan hallituksen selvitys rajat ylittävässä jakautumisessaJakautumissuunnitelman rekisteröiminenJakautumissuunnitelman rekisteröinti osuuskunnan rajat ylittävässä jakautumisessaKokonaan jakautuvan osuuskunnan lopputilitysKutsu jakautumisesta päättävään osuuskunnan kokoukseenKuulutus ja ilmoitus osuuskunnan velkojilleOsuuskunnan jakautuminenOsuuskunnan jakautumisen peruuntuminenOsuuskunnan jakautumisen vaikutuksetOsuuskunnan jakautumisesta päättäminenOsuuskunnan jakautumissuunnitelma ja tilintarkastajan lausuntoOsuuskunnan rajat ylittävän jakautumisen oikeusvaikutuksetOsuuskunnan rajat ylittävän jakautumisen täytäntöönpanoOsuuskuntien jakautumisen täytäntöönpanoRiippumattoman asiantuntijan lausunto osuuskunnan rajat ylittävässä jakautumisessa

Osuuskunnan johto ja edustajisto

Edustajiston kokouksen päätöksen moittiminenHallituksen jäsenen eroaminen ja erottaminenHallituksen puheenjohtaja ja hallituksen kokousKuka edustaa osuuskuntaa?Osuuskunnan edustajistoOsuuskunnan edustajiston kokousOsuuskunnan edustajiston valitseminenOsuuskunnan edustaminenOsuuskunnan hallintoneuvostoOsuuskunnan hallintoneuvoston tehtävätOsuuskunnan hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävätOsuuskunnan hallituksen jäsenen toimikausiOsuuskunnan hallitusOsuuskunnan toimitusjohtaja

Osuuskunnan jäsenyys

Kuka kelpaa osuuskunnan jäseneksi?Osuuskunnan jäsenen eroaminen osuuskunnastaOsuuskunnan jäsenen erottaminenOsuuskunnan jäsenluettelo ja sen sisältöOsuuskunnan jäsenten lukumäärä

Osuuskunnan muuttaminen osakeyhtiöksi

Muutossuunnitelma osuuskunnan muuttamisesta osakeyhtiöksiOsuuskunnan muutossuunnitelman rekisteröiminenOsuuskunnan muuttaminen osakeyhtiöksi

Osuuskunnan perustaminen

Osuuskunnan perustaminenOsuuskunnan perustamiskirjaOsuuskunnan rekisteröimisestäOsuuskunnan sääntöjen laatiminen

Osuuskunnan purkaminen

Osuuskunnan asettaminen selvitystilaanOsuuskunnan poistaminen rekisteristäOsuuskunnan purkaminen ja selvitystilaOsuuskunnan selvitystilan jatkaminen ja lopettaminenOsuuskunnan selvitystilasta annettava lopputilitysOsuuskunnan velkojen maksaminen ja omaisuuden jako jäsenilleOsuuskunnan yrityssaneeraus ja konkurssi

Osuuskunnan rahoitus

Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvan osuuden saajan oikeudetArvo-osuusjärjestelmään liittymisestä ilmoittaminenJaottomat oikeudet arvo-osuusjärjestelmässäJäsenluettelo arvo-osuusjärjestelmässäLisämaksun periminen ja palauttaminenLisämaksun periminen osuuskunnan selvitystilassa ja konkurssissaLunastusehtoinen sijoitusosuus osuuskunnassaMahdollisuus osallistua tarjoukseenMaksamaton osuusmaksu jäsenyyden päättyessäMaksamattoman osuusmaksun periminenMaksullinen korotus osuuskunnan rahoittamiseksiMikä on osuuskunnan sijoitusosuus?Mitä ovat osuuskunnan lisäosuudet?Mitä tarkoittaa täsmäytyspäivä?Odotusluettelo arvo-osuusjärjestelmässäOikeus saada tietoja jäsenluettelosta ja odotusluettelostaOnko osuuskunnan osuuden siirtäminen mahdollista?Optio-oikeus ja vaihtovelkakirjalainaOsallistuminen osuuskunnan kokoukseen tilapäisellä merkinnälläOsuuden jakaminen ja yhdistäminenOsuuskirja ja muut asiakirjatOsuuskirja sekä muun oikeuden kirjaaminen liitettäessä osuuskunnan osuus arvo-osuusjärjestelmäänOsuuskirjaan tehtävistä merkinnöistäOsuuskirjan ja muun asiakirjan luovuttaminenOsuuskunnan arvonkorotusrahastoOsuuskunnan jakokelpoinen ylijäämä ja maksukykyisyysvaatimusOsuuskunnan jäsenen lisämaksuvelvollisuusOsuuskunnan jäsenen velvollisuus osuuden ottamiseenOsuuskunnan kokoukseen osallistuminenOsuuskunnan laiton varojenjakoOsuuskunnan lisäosuusmaksun palauttaminenOsuuskunnan oikeudesta antaa sijoitusosuuksiaOsuuskunnan osuuden liittäminen arvo-osuusjärjestelmäänOsuuskunnan osuuksien poistaminen arvo-osuusjärjestelmästäOsuuskunnan osuusmaksun alentaminenOsuuskunnan osuusmaksun jälkipalautusOsuuskunnan osuusmaksun korottaminenOsuuskunnan osuusmaksun maksaminenOsuuskunnan osuusmaksun palauttaminenOsuuskunnan osuusoikeuden käyttäminenOsuuskunnan pääomalainan koron maksaminenOsuuskunnan pääomalainan palautusOsuuskunnan sallittu varojenjakoOsuuskunnan sijoitusosuusmaksun alentaminenOsuuskunnan vararahastoOsuuskunnan ylikurssirahastoOsuusmaksun alentaminenOsuusmaksun lykätty palautusOsuusmaksun nopeutettu palautusOsuusmaksun suorittaminen kuittauksellaPitääkö osuuskuntaan liittymisestä maksaa?Pääomalaina osuuskunnan rahoituskeinonaRahastokorotus osuuskunnan rahoituksen keinonaSekakorotus osuuskunnan rahoituksen muotonaSijoitusosuuksien hankintarajoitusVapaaehtoiset osuudet osuuskunnan jäsenilleVapaaehtoisten osuuksien määrän vähentäminenYhteistilille kirjattava arvo-osuusYhteistilillä olevien osuuksien käyttäminen ja myyminenYlimääräinen maksu osuuskunnalleYlimääräinen maksu osuuskunnan rahoittamiseksi

Osuuskunnan sulautuminen

Ilmoitus velkojille osuuskunnan sulautumisestaKutsu sulautumisesta päättävään osuuskunnan kokoukseenOsuuskunnan sulautuminenOsuuskunnan sulautumisen oikeusvaikutuksetOsuuskunnan sulautumisen peruuntuminenOsuuskunnan sulautumisen toteuttamistavatOsuuskunnan sulautumisen täytäntöönpanoOsuuskunnan sulautumisesta päättäminenOsuuskunnan sulautumispäätöksen vaikutuksetOsuuskunnan sulautumissuunnitelmaRajat ylittävä osuuskunnan sulautuminenRajat ylittävän osuuskunnan sulautumisen edellytyksetRajat ylittävän osuuskunnan sulautumisen oikeusvaikutuksetRajat ylittävän osuuskunnan sulautumisen täytäntöönpanoRiippumattoman asiantuntijan lausunto osuuskunnan rajat ylittävässä sulautumisessaSulautuminen ulkomaisen osuuskunnan kanssa: Sulautumissuunnitelman rekisteröintiSulautumissuunnitelma ja tilintarkastajien lausuntoSulautumissuunnitelma sekä osuuskunnan hallituksen selvitys osuuskunnan rajat ylittävässä sulautumisessaSulautumissuunnitelman rekisteröiminenSulautuvan osuuskunnan lopputilitysVelkojien vastustusoikeus ja osuuskunnan sulautumisesta kuuluttaminen

Osuuskunnan tilinpäätös

Apportti sekä muut erityiset ehdotOsuuskunnan jäsen voi hakea erityistä tarkastustaOsuuskunnan jäsenen tarkastusoikeusOsuuskunnan oman pääoman erittelyOsuuskunnan tilinpäätöksen laatiminenOsuuskunnan tilintarkastajan toimikausiOsuuskunnan tilintarkastusOsuuskunnan velvollisuudesta laatia toimintakertomusTilinpäätöksen rekisteröinti

Osuuskunta

Osuus osuuskunnassaOsuuskunnan antamista lisäosuuksistaOsuuskunnan oikeus säästökassatoimintaanOsuuskunnan osuusmaksun palautusOsuuskunnan tilintarkastajaOsuuskuntarikos ja osuuskuntarikkomusVahingonkorvausvelvollisuus osuuskunnassa

Osuuskunta: Päätöksenteko

Esteellisyys päätöksenteossaJäsenten yksimielinen päätösKokousasiakirjojen pitäminen nähtävillä ennen kokoustaKokouskutsusta poikkeavasta päätöksestä ilmoittaminenKyselyoikeus osuuskunnan kokouksessaMuotovaatimukset osuuskunnan päätöksenteossaOsuuskunnan jäsenen ylimääräinen eroamisoikeus sekä palautusoikeusOsuuskunnan kokouksen kokousvirkailijat sekä kokouspöytäkirjaOsuuskunnan kokouksen koollekutsuminenOsuuskunnan kokouksen kutsuminen koolleOsuuskunnan kokouksen pitopaikka ja kokoukseen osallistuminenOsuuskunnan kokouksen päätöksen moittiminenOsuuskunnan kokous päätösvallan käyttäjänäOsuuskunnan sääntöjen muuttaminenOsuuskunnan sääntömuutoksesta päättäminenOsuuskunnan varsinainen kokousPäätöksenteko osuuskunnan kokouksessaPäätöksenteko osuuskunnassaTehdyn päätöksen moittiminenÄänienemmistövaatimukset osuuskunnan päätöksenteossaÄänivalta osuuskunnan kokouksessa

Osuuskunta: Yleistä

Ketkä kuuluvat osuuskunnan lähipiiriin?Mikä on osuuskunta?Vahingonkorvausvelvollisuus osuuskunnassa

Pakkokeinot

Henkilökatsastus on henkilöön kohdistuva etsintäHenkilöntarkastus on henkilöön kohdistuva etsintäHukkaamiskielto ja vakuustakavarikko ovat turvaamistoimiaKotietsintä keinona löytää esine tai henkilöMatkustuskielto rikoksesta epäillyn liikkumisen rajoituksenaMikä on tutkintatakavarikko?Rikoksesta epäillyn kiinniottaminenRikoksesta epäillyn pidättäminenTelekuuntelu, televalvonta ja tekninen tarkkailuVangitsemisen kesto ja edellytykset

Palkka ja palkkaturva

Mikä on palkanmaksukausi?Mikä on palkkaturvalaki?Mitä on palkkasyrjintä?Palkan suuruus ja maksaminenPalkan yksipuolinen muuttaminenPalkanmaksu työsuhteen päättyessäPalkanmaksun viivästymisen seurauksetPalkka voi olla muutakin kuin rahaaPalkkaturva turvaa työntekijän palkansaantiaPalkkaturvaan oikeutettu työntekijäPalkkaturvan edellytykset ja palkkaturvan hakeminenPalkkaturvan väärinkäyttöSairausajan palkka on työntekijän oikeusTilipäivä on yleensä palkanmaksukauden viimeinen päiväTyönantajaa koskee palkkaturvana maksetun palkan takaisinmaksuvelvollisuusTyöntekijän luontoisedut ja kulukorvauksetTyöntekijän palkkaan kohdistuva työnantajan kuittausoikeusTyösuorituksen estyminen muusta kuin työntekijästä johtuvasta syystä

Pankkitoiminta

First demand -sitoumusHyvä pankkitapa ohjaa pankin toimintatapojaJulkisyhteisötakaus on yksi takauksen muodoistaKenellä on oikeus opintolainaan?Kovenantti on luottosopimukseen otettava erityisehtoKuluttaja-asiamies valvoo kuluttajalainsäädännön toteutumistaLuotonantotapoja on monenlaisiaLuottokortti on luottolaitoksen myöntämä maksukorttiLuottolaitoksen johtamiseen vaaditaan luotettavia henkilöitäLuottolaitoksen kirjanpitorikkomuksestaLuottolaitoksen käyttämä kohtuuton sopimusehtoLuottolaitoksen sidonnaisuuksia on rajoitettuLuottolaitoksen sisäiset liiketoimetLuottolaitoksen toimilupahakemusLuottolaitostoiminnan luvanvaraisuusMaksuhäiriömerkintä haittaa arkielämääMikä on bullet-laina?Mikä on ETA-tilisiirto?Mikä on luottolaitos?Mikä on luottoraja?Mikä on luottoyhteisö?Mikä on pankkikorttitakuu?Mikä on rahoituslaitos?Mikä on reaalivakuus?Mikä on sirukortti?Mikä on sähkörahayhteisö?Mikä on talletuspankki?Mikä on talletussuojarahasto?Mikä on tasalyhennyslaina?Mikä on vekseli?Mikä on viitekorko?Mikä on yritysluotto?Miten luottoa lyhennetään?Mitä tarkoittaa annuiteettiluotto?Opintolainan verovähennyskelpoisuusPankkikortti ja pankkiautomaattikorttiPankkisalaisuus ei ole täysin ehdotonRahoitusleasing käyttöomaisuuden rahoitusmuotonaShekki maksuvälineenäSuoraveloitus on pankin tarjoama palveluTilisiirron toteuttamatta jääminenVakavaraisuus on pankkitoiminnan harjoittamisen edellytysVakuutuspalvelu on vakuutusyhtiön tarjoama palveluViivästyskoron määrä ja maksaminenVähimmäisvaranto luottolaitoksissa

Panttisaamisen perintä

Etuoikeusjärjestys kiinteistön huutokaupassaKiinteistön pakkohuutokaupan oikeusvaikutuksetKuinka kiinteistön pantti peritään?Lainhuudon merkitys kiinteistön ulosmittauksessaMikä on alin hyväksyttävä kauppahinta kiinteistön pakkohuutokaupassa?Milloin panttikirja täytyy palauttaa velalliselle?

Patentti

Aiemmin keksintöä käyttänyt voi hankkia patentin pakkoluvanAiempi patenttihakemus voi ratkaista hakemuksen tekopäivänAiheeton keskeyttämismääräys johtaa korvausvelvollisuuteenAsiamies edustaa ulkomailla asuvaa patentinhakijaaEpäselvyys patenttisuojan laajuudesta ratkaistaan vahvistustuomiollaEtuoikeus aikaistaa patenttihakemuksen tekopäivääEurooppapatentista on suoritettava vuosimaksuaEurooppapatentti helpottaa patentin hakemista eri Euroopan maissaEurooppapatenttia haetaan Euroopan patenttivirastoltaEurooppapatenttia kohdellaan kuin suomalaista patenttiaEurooppapatenttiasiakirjoista on toimitettava käännös kullekin hakuvaltiolleHelsingin käräjäoikeus käsittelee korkeakoulukeksintöjä koskevat riidatHelsingin käräjäoikeus tutkii patenttiasiat asiantuntijoiden avustuksellaHelsingin käräjäoikeus voi olla toimivaltainen eurooppapatenttia koskevissa asioissaIlmoitusvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa sakkorangaistukseenKansainvälinen patenttihakemus on käytännössä monta patenttia samassa hakemuksessaKansainvälisen patenttihakemuksen voi tehdä SuomessaKansainvälistä patenttihakemusta on jatkettava kansallisestiKantajalla on ilmoitusvelvollisuus patenttia koskevasta kanteestaKantajan ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti estää kanteen tutkimisenKasveja, eläimiä ja ihmisiä ei patentoidaKeksijän on vaadittava korvauksia korkeakoululta määräajassaKeksinnön käyttö voi olla mahdollista patentista huolimattaKeksinnön on erotuttava aiemmista keksinnöistäKeksintö on korkeakoulukeksintö palvelussuhteen päättymisen jälkeenkinKeksintö on kuvailtava huolella patenttihakemusta vartenKeksintö on pidettävä salassa, kunnes patenttia on haettuKeksintö on työsuhdekeksintö vielä työsuhteen päättymisen jälkeenkinKeksintölautakunnalla on laaja tietojensaantioikeusKeksintölautakunta antaa lausuntoja työsuhdekeksintöriidoistaKeksintöön liittyvän välineen käyttö ei ole aina kiellettyäKorkeakoulu ei saa oikeuksia korkeakoulukeksintöön ilmaiseksiKorkeakouluissa tehtäviä keksintöjä käsittelee oma jaostoKorkeakoulukeksinnön on oltava patentoimiskelpoinenKorkeakoulukeksinnön salassapitovelvollisuusKorkeakoulukeksinnöstä on tehtävä keksintöilmoitus korkeakoululleKorkeakoulukeksinnöstä saatavaa korvausta voidaan sovitellaKorkeakoululla on ilmoitusvelvollisuus keksijälleKorkeakoululla voi olla etuoikeus tutkijansa tekemään keksintöönKorkeakoulun ensisijainen oikeus keksintöön sopimustutkimuksessaKorkeakoulun oikeus keksintöön avoimessa tutkimuksessaKorkeakoulun on todistettava, että keksintö on korkeakoulukeksintöLisenssi antaa oikeuden käyttää toisen omistamaa patenttiaLoukkaajan on korvattava tuomion julkistamisesta aiheutuvat kulutLuvattomasti valmistetut patentoidut keksinnöt voidaan tallettaa tai tuhotaMikä on korkeakoulukeksintö?Millainen keksintö katsotaan työ- tai virkasuhdekeksinnöksi?Miten työ- tai virkasuhdekeksintö eroaa tavallisesta keksinnöstä?Mitättömät sopimusehdot työ- ja virkasuhdekeksinnöissäMääräajan pidennystä on haettava kirjallisesti määrätyssä ajassaMääräajoissa joustaminen on mahdollistaOikeansisältöinen patenttihakemus saa tekemispäivänOnko sinulla mielestäsi oikeus jonkun toisen keksintöön?Pakkolupa edellyttää keksinnön hyväksyttävää käyttöäPakkolupa ei rajoita patentinhaltijan toimiaPakkolupa patenttiin yleisen edun nimessäPakkoluvan patenttiin saa tuomioistuimeltaPakkoluvan voi saada, jos keksinnön hyväksikäyttö riippuu toiselle kuuluvasta patentistaPatentilla yksinoikeus keksintöönPatentin käyttö voidaan estää oikeudenkäynnin ajaksiPatentin loukkaajan on korvattava patentin luvaton käyttö ja aiheutuneet vahingotPatentin pakkolupa myönnetään käyttämättömään keksintöönPatentin rajoittaminen jälkikäteen on mahdollistaPatentin rajoittamispyynnön hyväksyminenPatentinhakijalla voi olla velvollisuus antaa tietoja patentista ulkopuolisellePatentinhaltijan oikeus kannattaa päivittää rekisteriinPatentista luopuminen johtaa patentin lakkauttamiseenPatentista on maksettava painatusmaksuPatentista on suoritettava vuosimaksuaPatentoitavan keksinnön uutuusvaatimus ei ole ehdotonPatentti ei estä keksinnön käyttöä ulkomaisissa aluksissaPatentti ei suojaa kaikenlaisia keksintöjäPatentti kieltää luvattoman ammattimaisen käytönPatentti mitätöidään tuomioistuimen kanteellaPatentti suojaa itse keksinnön lisäksi myös välineitäPatenttia ei saa ilmaiseksiPatenttia haetaan kirjallisesti patentti- ja rekisterihallitukseltaPatenttia voi uusia 20 vuoden ajanPatenttiasiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisiaPatenttiasiamies auttaa patenttihakemuksen teossaPatenttiasiat hoitaa patentti- ja rekisterihallitusPatenttihakemuksen hyväksymisestä ilmoitetaan hakijallePatenttihakemuksen hyväksymisestä kuulutetaanPatenttihakemuksen muutoskieltoPatenttihakemus on tehtävä kotimaisilla kielilläPatenttijulkaisut ovat kaikkien nähtävissäPatenttimaksuihin voi hakea lykkäystäPatenttioikeuden loukkaaminen kielletään ja keskeytetään tuomioistuimen päätökselläPatenttioikeuden loukkauksesta tuomitaan sakkoon tai vankeuteenPatenttivaatimus ja tiivistelmä kuuluvat patenttihakemukseenPelkkä patenttihakemuskin antaa keksinnölle suojaaRehellinen patentinhaltija saa jatkaa patentin käyttöä sen mitätöinnistä huolimattaSotatilassa keksijä voi joutua luopumaan patentistaanSuhtautuminen tutkimushankkeen jälkeen syntyneeseen korkeakoulukeksintöönTiedoksianto Patenttilehden kauttaToisen oikeus keksintöön voi johtaa mitätöintikanteeseenToisen patenttihakemuksen voi saa siirrettyä itselleTuomioistuin voi keskeyttää patentin loukkauksen jo ennen kanteen nostamistaTuomioistuin voi siirtää patentin väärältä henkilöltä oikealleTyönantajan ilmoitus siitä, haluaako hän oikeuden työsuhdekeksintöönTyönantajan käyttö- ja etuoikeus työsuhdekeksintöönTyönantajan on maksettava korvausta työsuhdekeksinnöstäTyönantajan tietojenantovelvollisuus koskien työsuhdekeksintöäTyöntekijä ei saa käyttää työsuhdekeksintöä ennen työnantajan ilmoitustaTyösuhdekeksinnöstä on ilmoitettava työnantajalle viipymättäTyösuhdekeksintöjä koskevat riidat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessaTyösuhdekeksintönä ei pidetä korkeakoulussa tai puolustuslaitoksessa tehtyä keksintöäUlkomailla annettu eurooppapatenttituomio pannaan täytäntöön SuomessaUlkomailla asuvan patentinhaltijan on hankittava itselleen asiamiesUutuustutkimus nopeuttaa patentin hakuaVain patentinhaltija saa käyttää keksintöäValtioneuvosto nimittää keksintölautakunnanValtioneuvosto nimittää korkeakoulukeksintöjä varten jaostonVelvollisuus nostaa kanne keskeyttämismääräyksen antamisen jälkeenVirheellisen hakemus yritetään korjataVirkamies ei saa käyttää virkasuhdekeksintöä ennen työnantajan ilmoitustaVirkasuhdekeksinnöstä on maksettava korvaustaVäite patentin mitättömyydestä keskeyttää loukkausjutun käsittelyn tuomioistuimessaVäite patenttia vastaan tehdään kirjallisestiVäite voi kumota patentinVäärin perustein myönnetty patenttia vastaan voi nostaa väitteenYleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastainen keksintö

Perheoikeus

Perinnön suuruus

Kuolinpesän vaurastuminen lesken elinaikanaLesken antamat lahjat

Perinnönjako

Ensisijainen oikeus jatkaa tilanpitoaJäämistön määrittäminen ja ositusKanne korvauksen saamiseksi tilanpidon jatkajaltaLesken jakovaatimus ja lesken kuolinpesän jakaminenMaatilaperimystä koskevien säännösten soveltuvuus ja käsitteetPerillisen ja testamentin saajan oikeuden vanhentuminenPerinnönjako toimituksenaPerinnönjakokirjan laatiminen perinnönjaostaPerinnönjaon aloittaminenPerinnönjaon moite pesän osakkaan mahdollisuutenaPesänjakajan määrääminen tuomioistuimen toimestaPesänjakajan tehtävät kuolinpesässäSovelias tilanpidon jatkaja ja maatilan liittäminen hänen osuuteensaTilanpidon jatkajan velvollisuudet

Perintöoikeus

Perintöverotus

Elinikäisen nautintaoikeuden ja eläkkeen arvon määrittäminenKuka on perintöverovelvollinen?Omaisuuden arvostaminen perintöverotuksessaPerintöosuudesta tehtävät alaikäisyys- ja puolisovähennyksetPerintöveron määräPerintöverotuksen kaksi veroluokkaaPesän varoihin tehtävät lisäykset perintöverotuksessaTäydennys- tai oikaisukirjan toimittaminenUsean kuolemantapauksen vuoksi siirtyneen omaisuuden verottaminenVakuutuskorvausten perintöverotus ja muu perintöverosta vapaa omaisuusVapautus perintö- tai lahjaverovelvollisuudestaVeron määrääminen kahdelle tai useammalle testamentilla tulleesta omaisuudesta

Persoonallisuusoikeus

Perunkirjoitus

Mitkä ovat perukirjan perustiedot?Mitä tarkoittaa kuolinpesän ilmoittaminen?Perukirjaan merkittävät varat ja velatPerukirjan osakasluettelon vahvistaminenPerunkirjoituksen toimittaminen uskottujen miesten toimestaPerunkirjoitus ja perukirjaVelvollisuus toimituttaa perunkirjoitus

Perusoikeudet

Henkilötietojen suoja on osa yksityiselämän suojaaJokaisella on oikeus oikeusturvaanJokaisella on oikeus tehdä valitsemaansa työtäJokaisella on oikeus yksityiselämän suojaanJokaisella suomalaisella on oikeus perusturvaanJokaisen oikeus käyttää omaa kieltäänKaikille on perustuslaissa turvattu perusoikeudetKielletyn syrjinnän perusteella suoritettava hyvitysKokoontumisvapaus sallii mielenosoitusten järjestämisenKunnan jäsenen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudetLapsen oikeudet on turvattu YK:n yleissopimuksessaLiikkumisvapaus on Suomen kansalaisen perusoikeusOikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteenOikeus järjestää yleinen kokousOikeus maksuttomaan perusopetukseenOmaisuuden suoja on turvattu perustuslaillaRekisteröidyn tietojensaantioikeusRikosoikeudellinen laillisuusperiaateSananvapauden rajoittaminenSananvapaus tarkoittaa oikeutta ilmaista mielipiteensä julkisestiSukupuolten tasa-arvo työelämässäSyrjinnän perusteella suoritettava hyvitysTyöelämässä tapahtuva syrjintäUskonnonvapaus mahdollistaa myös uskonnottomuudenVaali- ja osallistumisoikeudetValtion velvollisuus turvata perusoikeudetVammaisen henkilön asema työssä ja koulutuksessaVastuu ympäristöstä kuuluu kaikilleViranomaisten asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisiaYhdenvertaisuuden toteuttaminen ei ole syrjintääYhdenvertaisuus on syrjinnän kieltävä perusoikeusYhdistymisvapaus antaa oikeuden perustaa yhdistysYksityiselämän suojan rajoittaminenYleinen syrjinnän kieltoYleisen kokouksen ja yleisötilaisuuden järjestäjän velvollisuudetYleisötilaisuuden järjestäminen

Petos ja muu epärehellisyys

Kiskonta antaa kumppanille selvästi huonomman asemanLievä petos rangaistaan sakollaLuottamusaseman väärinkäyttö haittaa autettavan taloutta tai oikeuttaPetos aiheuttaa erehtyneelle vahinkoaTörkeä kiskonta rangaistaan aina vankeudellaTörkeä petos hyödyntää toisen luottamustaVakuutuspetos kohdistuu palovakuutettuun omaisuuteen

Potilas- ja lääkintäoikeus

Aktiivinen eutanasia on Suomessa kiellettyAlaikäisen potilaan asemaHoitosuhde on luottamuksellinen suhdeHoitosuunnitelma potilaan hoidon perustanaHoitotahto on potilaan tahto omasta hoidostaanHoitotakuu takaa potilaalle oikeuden päästä hoitoonKiireellinen hoito ei edellytä potilaan suostumustaKunnan velvollisuudesta järjestää erikoissairaanhoitoaLääketieteellisestä tutkimukseen liittyvästä lainsäädännöstäMielenterveyteen liittyvästä lainsäädännöstäMikä on eettinen toimikunta?Mikä on potilasasiakirja?Mikä on potilasvahinkoilmoitus?Mikä on potilasvakuutusjärjestelmä?Mikä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos eli THL?Milloin on kyseessä lääketieteellinen tutkimus?Mitä on kansanterveystyö?Mitä on lääkinnällinen kuntoutus?Muistutus on potilaan mahdollisuus reagoida huonoon hoitoonPakkohoito on mahdollista vain määrätyissä tilanteissaPotilaan itsemääräämisoikeus sallii hoidosta kieltäytymisenPotilaan kuoleman jälkeinen potilastietojen käyttöPotilaan laillisen edustajan ja läheisen tiedonsaantioikeusPotilaan oikeudesta tehdä kanteluPotilaan oikeus tarkistaa omat potilastietonsaPotilaan tiedonsaantioikeus itseään koskevassa asiassaPotilas- ja lääkintäoikeuden sisältöPotilasasiamiesjärjestelmä potilaiden suojanaPotilaslaki eli laki potilaan asemasta ja oikeuksistaPotilasvahinko tapahtuu terveyden- tai sairaanhoidon yhteydessäPotilasvahinkolautakunta ja sen tehtävätPotilasvakuutuskeskus korvaa potilasvahinkojaPäihdehuolto ja sen tavoitteetSosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystäSosiaali- ja terveysministeriön tehtävätTartuntatauteihin liittyvästä sääntelystäTerveydenhuollon ammattihenkilöTerveydenhuollon etiikkaTerveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistäTyöterveyshuollon järjestäminen on työnantajan vastuullaValtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukuntaValvira - Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoYksilöllisyyden huomioiminen potilaan hoidossaYksityinen terveydenhuolto

Puhevallan käyttäminen

Edunvalvojan ja täysi-ikäisen valvottavan puhevaltaKuka alaikäisen puolesta käyttää puhevaltaa?Kuka on hallintoasiassa asianosainen?Kuka vajaavaltaisen puolesta käyttää puhevaltaa?Milloin vajaavaltainen saa käyttää puhevaltaa?Oikeushenkilön puhevalta hallintoasiassaPuhevalta ja sen käyttäminen hallintoasiassa

Puolisoiden varat ja elatus

Omaisuuden erillisyys säilyy avioliitossaOmaisuuden vallinta - omistusoikeudesta määrääminenPuolisoiden elatusvelvollisuusPuolisoiden velkojen erillisyysPuolisoiden välinen sopimus elatusavustaTuomioistuimen päätös elatusavustaVaikuttaako puolison konkurssi toisen puolison asemaan?

Pätemätön tai mitätön sopimus

Hyvän tavan vastaisuus oikeustoimissaIlmaisuerehdys pätemättömyysperusteenaKiskonta pätemättömyysperusteenaMikä on valeoikeustoimi?Mitä tarkoittaa sopimuksen osapätemättömyys?Mitätön sopimus on automaattisesti pätemätönMotiivierehdys sopimusta tehtäessäPätemättömyyden korjaantuminenPätemättömyysperusteena kunnianvastaiset ja arvottomat olosuhteetPätemättömyysperusteena pakottaminen sopimukseenPätemättömyysperusteena petollinen viettely eli siviilipetosPätemättömyyteen vetoaminen ja siihen oikeutetutSopimuksen lainvastaisuus aiheuttaa sen pätemättömyydenSopimuksen pätemättömyyden lopullisuusSopimuksen pätemättömyys voi olla monenlaistaSopimuksen tehottomuus poistaa sopimuksen velvoittavuudenVahva pätemättömyysperusteVäkivalta tai uhkaus sopimusta tehtäessä

Päätöksentekomuodot hallintoasiassa

Eriävä mielipide vapauttaa esittelijän vastuustaEsittelijän suorittama esittelyEsittelijät toimivat virkasuhteessaKolleginen äänestystapa päätöksenteossaMonijäseninen toimielinMääräenemmistön vaatimus äänestyspäätöksessäParlamentaarinen äänestystapaPäällikköratkaisu hallintoasiassaPäätöksenteko hallintoasioissaVirkamies on virkasuhteessa valtioon tai kuntaanÄänestystapa hallinnollisessa päätöksenteossa

Rahoitus

Rautatieliikenne

Junavuoron viivästyksestä aiheutuneen vahingon korvaaminenMatkatavaran katoaminen rautatiekuljetuksessaMatkatavaran kuljetus rautatieliikenteessäMatkatavaran vahingoittuminen tai luovutuksen viivästyminenRautatieyritys ei korvaa kadonneita käsimatkatavaroitaRautatieyritys saa tietyin edellytyksin tarkastaa käsimatkatavarat

Riidanratkaisu ja viranomaistaho

Euroopan yhteisöjen tuomioistuinKanteiden kumulaatiosta oikeudenkäynnissäKuka on kuluttaja-asiamies?Mitä tarkoittaa todistustaakka?Mitä tekee kuluttajariitalautakunta?Sopimusriidan ratkaiseminen sovintomenettelyssäSovintoneuvottelu sopimusriidan ensisijaisena ratkaisukeinonaUlkopuolinen välittäjä sopimusriidan sovittelijanaVälimiesmenettelystä voidaan sopia sopimuksessa

Rikokset julkista taloutta vastaan

Avustuksen väärinkäyttö johtaa sakkoihin tai vankeuteenAvustuspetos voi hyödyttää tekijää tai jotakuta toistaAvustusrikkomus voi johtaa etuuden menetykseenLievä veropetos on kokonaisuudessaan vähäinenTyöeläkevakuutusmaksupetos on työnantajan rikosTörkeä avustuspetos on kokonaisuudessaan törkeäTörkeä työeläkevakuutusmaksupetos on suunniteltuTörkeä veropetos on suunnitelmallinenVeropetos vääristää verotustaVerorikkomus voidaan rangaista myös veron korotuksella

Rikokset oikeudenkäyttöä vastaan

Oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen on todistajan pelotteluaPerätön lausuma tuomioistuimessa haittaa asian selvittämistäPerätön lausuma viranomaismenettelyssä ei koske epäiltyäRikoksentekijän suojelemisessa yritetään viivyttää kiinnijäämistäTodistusaineiston vääristeleminen vääristää itse käsiteltävää asiaaTuottamuksellinen perätön lausuma on huolimatontaTörkeä perätön lausuma tuomioistuimessa rangaistaan ankaramminTörkeä todistusaineiston vääristeleminen aiheuttaa syyttömälle vakavaa vaaraaTörkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen edesauttaa rikollistaVäärä ilmianto aiheuttaa väärän tuomionYllytys perättömään lausumaan

Rikokset poliittisia oikeuksia vastaan

Kokouksen estäminen loukkaa kokoontumisvapauttaPoliittisten toimintavapauksien loukkaaminen on mielipiteenvapauden rajoittamistaVaalilahjonnassa myydään ääniVaalirikos vaikuttaa äänestämiseen tai ehdokkuuteenVaalituloksen vääristäminen vaikeuttaa kansan tahdon toteutumistaVilpillinen äänestäminen liittyy äänestäjän henkilöön

Rikokset viranomaisia vastaan

Haitanteko virkamiehelle on väkivallatontaJos esiintyy luvatta viranomaisena, kyseessä on virkavallan anastusLahjuksen antaminen kansanedustajalle on kansanedustajan rikoksen peilikuvaLahjuksen ottamisen lisäksi myös antaminen on kiellettyäLiiketoimintakiellon rikkominen tuo lisärangaistuksen kiellon päälleLähestymiskiellon rikkominen koskee yksilöllisesti määriteltyä kieltoaNiskoittelu poliisia vastaan toteutuu monin tavoinNiskoittelu rajavartiomiestä vastaan on kieltoja vastaan toimimistaOmaisuutta koskeva viranomaiskielto ja sen rikkominenRekisterimerkintärikos tekee viranomaisen rekistereistä epäluotettaviaSakkovilppi tehdään pyrkimyksenä alentaa sakkojen euromäärääTörkeä lahjuksen antaminen koskee arvokasta etuaVangin karkaaminen ei ainakaan lyhennä rangaistustaVangin laiton vapauttaminen vie tekijänkin vankilaanVangin varustautuminen aseella koskee myös hengenvaarallisia välineitäViranomaisen hallussa olevan todistuskappaleen hävittäminen koskee rekistereiden tietojaVirkamiehen vastustaminen on sekin väkivaltaistaVirkamiehen väkivaltainen vastustaminen voi kohdistua myös perheenjäseneenVäärän henkilötiedon antaminen on erikseen kiellettyäVäärän todistuksen antaminen viranomaiselle koskee kirjallisia todisteita

Rikokset yleistä järjestystä vastaan

Aiheeton hätäjarrutus tai virastoihin soittelu on ilkivaltaaAlueloukkaus on sotilaan tai päällikön rikosArpajaisrikos on luvatonta tai ehtoja rikkovaa arpajaistoimintaaEläinsuojelurikos on eläimen julmaa kohteluaHautarauhan rikkominen tarkoittaa vainajan leposijan häpäisyäJos ravintola sallii pelaamisen, on kyseessä uhkapelin järjestäminenJulkinen kehottaminen rikokseen tapahtuu esimerkiksi joukkotiedotusvälineissäJärjestystä ylläpitävän henkilön vastustaminen kohdistuu muihin kuin viranomaisiinJärjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistuminen on kiellettyäKissan tai koiran turkiksen markkinoillesaattamisrikkomus on ammattimaistaKuvaohjelman laiton esittäminen tai levittäminen alaikäiselle rikkoo ikärajamääräyksiäLievä eläinsuojelurikos aiheuttaa vähäistä tuskaaLievä valtionrajarikos rajaa joukon ulkomaalaisia pois syyllisten listaltaMellakkaan syyllinen ei noudata hajaantumiskäskyäNaamioituminen on laitonta jos mielessä on vahingon aiheuttaminenOmankädenoikeus ei ole sallittuaRahankeräysrikos rikkoo lupaa tai on luvatonta toimintaaSukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen herättää pahennustaSukupuolisiveellisyyttä loukkaava markkinointi voi tapahtua ilman vastaanottajan lupaaSukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen liittyy lasta ja väkivaltaa esittäviin kuviinSukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito on kiellettySukupuoliyhteys lähisukulaisten kesken voi viedä vankilaanTörkeä laittoman maahantulon järjestäminen voi olla rikollisryhmän tekemäTörkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen on suunnitelmallistaUskonnonharjoituksen estämiseen liittyy väkivaltaaUskonrauhan rikkominen loukkaa uskonnon harjoittajiaValtionrajarikos koskee Suomen rajaaVartioimisliikerikos on luvatonta toiminnanharjoittamistaVäkivaltainen mellakka ja sellaisen johtaminen ovat aktiivisen osapuolen rikoksiaVäkivaltakuvauksen levittäminen on väkivaltaelokuviin liittyvä rikosVäärän asiakirjan antaminen voidaan tuomita laittoman maahantulon järjestämisenäYleisen järjestyksen aseellisen rikkomisen valmistelu

Rikosasiat

Rikosjutun käsittely

Alkukeskustelu rikosasian pääkäsittelyssäAsiaesittely oikeudenkäynnin osanaAsianosaisen poissaolo oikeudenkäynnistäKirjallinen käsittely pääkäsittelyn korvaavana menettelynäKäsittelykieli ja tulkkaus rikosoikeudenkäynnissäLoppukeskustelu rikosoikeudenkäynnin osanaPääkäsittelyn kesto, keskeyttäminen ja lykkääminenRikosasian valmisteluistuntoRikosoikeudenkäynnin pääkäsittelyRikosoikeudenkäynnin tuomioistuimetRikosprosessi eli rikosoikeudenkäyntiTuomioistuimen rikoksesta epäillylle antama haasteUuden pääkäsittelyn määrääminenVastaajan vastaus haasteeseen

Rikoslain ulkopuoliset rangaistussäädökset

Ajallinen soveltuvuus on tarkoin säänneltyMikä ero on rikoksella ja rikkomuksella?

Rikosprosessi: esitutkinta ja oikeudenkäynti

Ehdollisen vankeuden yhteydessä voidaan käyttää myös oheisseuraamuksiaEhdollisesta vankeudesta määrätään koeaika, jolloin ei saa tehdä rikoksiaEhdonalainen vapauttaminen määräaikaisesta ja elinkautisesta vankeudestaKetä rangaistaan kuten rikoksen tekijää?Koeaika ja jäännösrangaistus ehdonalaisessa vapauttamisessaKoko rangaistus voidaan määrätä vankilassa suoritettavaksiLieventämisperusteet ja kohtuullistamisperusteet alentavat tuomiotaLiikennevalvontakameran kuvaamaan ylinopeuteen syylliseksi oletetaan auton omistajaMikä on rangaistusmääräysmenettely?Mikä on rikesakko ja paljonko se maksaa?Milloin rikoksesta ei tuomita rangaistusta?Mistä tietää, mikä rikos on kyseessä?Muuntorangaistus tarkoittaa vankeutta sakkojen sijaanNuorisorangaistus ohjaa nuorta oikeaan suuntaanNäillä perusteilla tuomioistuin voi koventaa rangaistustaOikeusapua voi saada maksuttakinOikeushenkilön rangaistusvastuu tarkoittaa yhteisösakon maksamistaPäiväsakon rahamäärä lasketaan erityisellä kaavallaRangaistuslajit voivat olla erityisryhmille tai kaikille suunnattujaRikoksen hyödyn tai tekovälineen voi menettää valtiolleRikoksen yhteydessä on mahdollista käsitellä yksityisoikeudellista vaatimustaSamalla kertaa tuomitaan myös eri teoista yhteinen rangaistusVanhentuminen voi estää myös rangaistuksen tuomitsemisenVankeus voi olla määräaikainen tai elinkautinenYhdyskuntapalvelu voi olla vaihtoehto vankeudelleYritys voi alentaa rikoksen rangaistusta

Ryöstö ja kiristys

Kiristys pakottaa luopumaan edustaRyöstö on väkivaltainen anastusTörkeä kiristys hyväksikäyttää toisen heikkoa tilaaTörkeä ryöstö voidaan tehdä monella tapaa

Seksuaalirikokset

Kun uhri ei voi kertoa tahtoaan seksistä, rikos voi olla seksuaalinen hyväksikäyttöLapsen seksuaalinen hyväksikäyttö kohdistuu yleensä alle 16-vuotiaisiinPakottaminen seksuaaliseen tekoon ei koske sukupuoliyhteyttäParitus on hyötymistä maksullisesta seksistäParitus on törkeä, jos se on erityisen suunniteltu tekoRaiskaus on väkivaltainen rikosRaiskaus vai pakottaminen sukupuoliyhteyteenSeksin osto voi tuoda tuomion seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäytöstäSeksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta liittyy alle 18-vuotiaisiin henkilöihinTörkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö aiheuttaa lapselle vahinkoaTörkeä raiskaus voi olla monen tekijän rikos

Siviiliprosessi: Asiakirjat

Käräjäoikeuden istunnosta pidetään pöytäkirjaaMikä on laaja haastehakemus?Mitä ovat oikeudenkäyntiasiakirjat?Riita-asian oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuus ja salassapitoSuppea haastehakemus ja sen käyttäminen

Siviiliprosessi: Asian käsittely ja menettely

Asianosaisen poissaolo ja passiivisuusEdellytykset kanteiden yhdistämiselleKanteiden yhdistäminen eli kumulaatioKäsittelymenetelmä ja tutkintamenetelmäLaillinen este siviiliprosessissaMikä on oikeudenkäynnin kieli?Prosessinedellytykset siviiliprosessissaRiita-asian käsitteleminen suljetuin ovinSivullisen kutsuminen kuultavaksi (Litis denuntiatio)Summaarinen menettely eli täysimittaista oikeudenkäyntiä suppeampi ja nopeampi tutkintaTuomioistuimelle kuuluu prosessinjohto oikeudenkäynnissäVetoamis- eli väittämistaakka

Siviiliprosessi: Kanne, haaste ja vastine

Edellytykset ryhmäkanteen nostamiseksiHaaste ja haasteen tiedoksiantoHaastehakemuksen täydentäminenKannevaatimus ja sen perusteetKanteen muuttaminen on lähtökohtaisesti kiellettyKanteen peruuttaminen siviiliprosessissaKanteen vastustaminen ja kanteen myöntäminenKanteenmuutoskiellot ja niiden poikkeuksetKanteesta luopuminen siviiliprosessissaMenettely ryhmäkannetta käsiteltäessäMikä on asiaväite?Mikä on muotoamiskanne?Mikä on suorituskanne?Mikä on vahvistuskanne?Mikä on vastakanne siviiliprosessissa?Prosessiväite siviiliprosessissaRyhmäkanne on erityinen kanne elinkeinonharjoittajaa vastaanTiedoksianto silloin, kun asianosaista ei tavoitetaTiedoksiantomenettely siviiliprosessissaVastine on vastaajan antama vastaus haasteeseen

Siviiliprosessi: Kansainväliset tilanteet

Kansainvälisen oikeusavun mahdollisuusUlkomaisen tuomion vaikutukset Suomessa

Siviiliprosessi: Muutoksenhaku ja valittaminen

Hovioikeuden ratkaisuJatkokäsittelyluvan myöntämisen edellytykset hovioikeudessaKantelu, kun käräjäoikeus ei ole hyväksynyt tyytymättömyyden ilmoitustaKorkeimman oikeuden ratkaisuPääkäsittely hovioikeudessaPääkäsittelyn pitämisen edellytykset hovioikeudessaRiita-asian jatkokäsittelylupa hovioikeudessaTakaisinsaanti on muutoksenhakukeino yksipuoliseen tuomioonValittaminen korkeimpaan oikeuteenValittaminen käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteenValittaminen tuomioistuimen päätöksestäValituksen tutkiminen korkeimmassa oikeudessaValituslupaperusteet korkeimmassa oikeudessaValitusluvan pyytäminen ja myöntäminenValmistelu ja esittely hovioikeudessa

Siviiliprosessi: Oikeudenkäynnin periaatteet

Asianosaisen kuulemisperiaate eli kontradiktorinen periaateKanne määrittelee oikeudenkäynnin laajuudenMääräämisperiaate riita-asian käsittelyssäOikeudenkäynnin keskittäminen on keskeinen periaateOikeudenkäynnin suullisuus prosessin lähtökohtanaOikeudenkäynnin välittömyyden periaateProsessiekonomia eli oikeudenkäyntimenettelyn taloudellisuusTuomioistuimen riippumattomuusVapaa todistusteoria – vapaa todistusharkintaVirallisperiaate oikeudenkäynnissäVireilläolovaikutus/ Lis PendensYhdenvertaisuus lain edessä

Siviiliprosessi: Oikeudenkäynnin vaiheet

Alkukeskustelu ja asiaesittelyAsian ratkaiseminen valmistelussaKanteen hylkääminen valmisteluvaiheessaKanteen tutkimatta jättäminenKirjallinen ja suullinen valmisteluLoppukeskustelu siviiliprosessin osanaPääkäsittely siviiliprosessin osanaPääkäsittelyn keskeyttäminen on helpompaa kuin lykkääminenPääkäsittelyn lykkääminen siviiliprosessissaPääkäsittelyn peruuttaminen on tietyin edellytyksin mahdollistaRiita-asian vireillepano ja sähköinen vireillepanoTodistelu esitetään pääkäsittelyssä kokonaisuudessaanValmistelussa kerättävät tiedot

Siviiliprosessi: Oikeudenkäyntikulut

Korvattavien oikeudenkäyntikulujen määräKulukysymyksen käsittely ja hävinneen osapuolen vastuu kuluistaOikeudenkäyntikulut siviiliprosessissaOikeusapu ja sen vaikutus korvausvastuuseen oikeudenkäyntikuluista

Siviiliprosessi: Prosessisubjektit ja roolit

Keitä ovat asianosaiset siviiliprosessissa?Mitä asianosaiskelpoisuus tarkoittaa?Oikeudenkäyntikelpoisuus siviiliprosessin edellytyksenä

Siviiliprosessi: Riita-asia

Dispositiivisuus ja indispositiivisuus: asianosaisten sovinto riita-asiassaErityiskokoonpano: Maaoikeuden kokoonpano ja toimivaltaHakemusasiat eivät ole välttämättä riitaisiaKäräjäoikeuden kokoonpano riita-asiassaOikeudenkäynnin kohteesta käytetään yleisesti nimeä juttu tai asiaRiita-asia on usein sovittavissaRikoksesta johtuva yksityisoikeudellinen vaade

Siviiliprosessi: Todisteet ja todistelu

Asianosaisen kuulustelu siviiliprosessissaAsianosaisen todistustaakka ja näytön riittävyysHenkilön kuuleminen todistelutarkoituksessaKatselmus voidaan toimittaa oikeussalissa tai sen ulkopuolellaKirjalliset todisteet oikeudenkäynnissäMenettely todistajaa kuultaessaNäyttökysymys ja tapahtumien toteennäyttäminen riita-asiassaNäytön arvioiminen tuomioistuimessaTodisteet ja todistelu riita-asiassa sekä niiden merkitys lopputuloksen kannaltaTodistelun taltiointi oikeudenkäynnissäYleisesti tunnettu eli notorinen seikka

Siviiliprosessi: Tuomioistuimen ratkaisu

Mitä ovat osatuomio ja välituomio?Päätöksen tekeminen tuomioistuimessaTuomio annetaan istunnossa tai kansliassaTuomio ja muut päätöksetTuomion oikaiseminen ja täydentäminenTuomion oikeusvoima ja lainvoimaYksipuolinen tuomio riita-asiassa

Siviiliprosessi: Tuomioistuimet

Yleinen ja erityinen oikeuspaikka

Siviiliprosessi: Vaihtoehtoinen riidanratkaisu

Tuomioistuinsovittelu riidanratkaisumenetelmänäVaihtoehtoiset riidanratkaisumenetelmät / ADRVapaa sovittelu riidanratkaisumenetelmänäVälimiesmenettely riidanratkaisun keinona

Siviiliprosessi: Ylimääräinen muutoksenhaku

Menetetyn määräajan palauttaminenTuomionpurku ylimääräisenä muutoksenhakukeinonaTuomiovirhekantelu on ylimääräisen muutoksenhaun keinoYlimääräinen muutoksenhaku

Sivullissuoja

Omistajan nauttima suoja

Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa

Arvontojen säännöt on ilmoitettava selkeästiElinkeinotoiminnassa on toimittava hyvän liiketavan mukaisestiKilpailumenettelyrikos ja -rikkomus voivat johtaa sakkorangaistuksiinLainvastainen toiminta kielletään markkinaoikeudessaLiikesalaisuuden luvaton hankkiminen ja käyttö ovat lailla kiellettyjäLiikesalaisuuden rikkominen on rangaistavaaLiikesalaisuudet työ- ja palvelussuhteessaMarkkinoinnin kaksi sääntöäMikä on liikesalaisuus?Mitä on vertaileva markkinointi?Omassa elinkeinotoiminnassa ei saa antaa virheellistä tietoaToisen elinkeinotoiminnasta ei saa antaa väärää tietoaTuotteen osto ei saa olla arvan saamisen ehtonaVertailevassa markkinoinnissa on noudatettava pelisääntöjä

Sopimuksen muoto

Epävarsinainen muotovaatimusMiten muotovirhe vaikuttaa sopimuksen sitovuuteen?Mitä tarkoittaa sopimuksen muotovarauma?Muotovapaus sopimusoikeudellisena lähtökohtanaSopimuksen muotovaatimus on poikkeus sopimusvapaudestaVähäinen muotovirhe sopimuksessa

Sopimuksen päättyminen

Irtaantumiskorvaus (rikkojaisraha)Mikä on huomattava suorituseste?Miten sopimus voi raueta?Muutos sopimusosapuolten olosuhteissaOsapuolten passiivisuus voi päättää sopimuksenPurkuvapaus on osa sopimusvapauttaSopimuksen irtisanomisen edellytyksetSopimuksen purkaminen lakkauttaa sopimuksen välittömästiSovittujen suoritusten tekeminen ja sopimuksen lakkaaminenSuoritusten palauttaminen sopimuksen purkamisen johdostaVuokranantajan oikeus irtisanoa vuokrasopimus

Sopimuksen sisältö

Ankara tai yllättävä ehto ja informaatiovelvollisuusAnkarien ja yllättävien ehtojen korostamisvaatimusEpäselvä sopimusehto tulkitaan laatijan vahingoksiHinnan sijasta voidaan sopia sen määräytymisestäKirjallinen selvitys sopimusehdoistaKohtuuton sopimusehto elinkeinonharjoittajien välisessä sopimuksessaLäheisimmän liittymän periaateMusta kauppahinta on aina riskiPurkavan ehdon merkitys sopimuksessaSalassapitovelvollisuus yrityssalaisuuksien suojanaSopimukseen otetun lakiviittauksen merkitysSopimuksen konkludenttinen eli hiljainen muuttaminenSopimuksen sisällön muuttaminenSopimuksen sisällön yksipuolinen muuttaminenSopimuksen sisältövapaus on sopimusoikeuden lähtökohtaSopimuksen täydentäminen perustuu ensisijaisesti lakiinSopimusobjekti eli sopimuksen kohdeSopimusosapuolen selonottovelvollisuusTarkoituksen näkymisen vaatimus sopimuksessaVastuunrajoitusehto sopimuksen ehtonaVirheellinen tahdonilmaisu sopimussuhteessaVoiko kauppatapaan vedota tehokkaasti?Yksipuolinen muuttaminen: Sopimusehto vuokrasopimuksen muuttamisestaYksipuolinen muuttaminen: Vuokrasopimuksen muuttaminen indeksiehdolla

Sopimuksen sovittelu

Kohtuuton sopimusehto oikeuttaa sovitteluunMikä on sovitteluväite?Miten vakiosopimuksen sovittelu on mahdollista?Sopimuksen on oltava tasapainoinenSovitteluharkinta sopimuksen sovittelussaVahingonkorvauksen kohtuusperusteinen sovittelu

Sopimuksen synty

Edellytykset sopimukselle: Sitovan sopimuksen yleiset edellytyksetEdellytykset sopimukselle: Tilannekohtaiset edellytyksetKirjallisen tarjouksen tai vastauksen peruuttaminenKäsiraha ja sen menettäminen kiinteistö- ja asuntokaupoissaLuottamuksen suojan merkitys sopimussuhteessaLuottamusteoria suojaa sopijapuolten odotuksiaMitä ovat sopimuksen transaktiokustannukset?Nimikirjoituksella on todistelumerkitysSidonnaisuusperuste sopimussuhteen edellytyksenäSitomattoman ilmaisun merkitysSopimuksen siirronsaajan oikeusasemaSopimuksen syntyminen tahtoteorian mukaanSopimuksen tai tahdonilmaisun peruuttaminenSopimusosapuolen oikeuserehdys ja sen vaikutuksetSopimusosapuolen yksipuolinen tarkoitusSopimustahto sopimuksen edellytyksenäSuullinen sopimus sitoo tekijäänsäTahdonilmaisu ja sen sitovuusTahdonilmaisun muuttuminen matkallaTarjouksen voimassaoloaikaTarjous – vastaus –teoriaTarjous: Modifioitu tai myöhästynyt vastausTarjouskilpailu julkisista hankinnoistaTarjouskilpailun järjestämisestä yleisestiTiedonantovelvollisuus sopimussuhteessa suojaa heikompaa osapuoltaVahvistusilmoitus (tilausvahvistus)

Sopimuksen tulkinta

Aikaisempi yhteinen sopimuskäytäntöAnalogia ja sopimuksen tulkintaEpäselvyyssääntö ja minimisääntö sopimusoikeudessaKohtuussääntö sopimuksen tulkinnassaLojaliteettivelvollisuus sopimussuhteessa ja sopimuksen tulkinnassaOsapuolisuuntautunut sopimuksen tulkintaPätevyyssääntö sopimuksen tulkinnassaSopimuksen laajentava tulkintaSopimuksen lakiperusteinen tulkintaSopimuksen sanamuodon merkitysSopimuksen sanamuodosta poikkeaminenSopimuksen suppea tulkintaSopimusosapuolten tarkoitus sopimuksen tulkinnassaTavallisuussääntö sopimuksen tulkinnassaTavoitteellinen tulkinta sopimuksen tulkinnassaYksipuolisen tarkoituksen huomioon ottaminenYleinen käytäntö sopimuksen tulkinnassa

Sopimuksen ulkoinen ja sopimusperusteinen vastuu

Henkilöpiiri: Liikesuhde ja yksityisetIsännänvastuu sopimuksen ulkoisissa tilanteissaIsännänvastuu sopimuksessaRajoittamisperiaatteet vahingonkorvausoikeudessaSopimusvelvoitteen rikkominen voi johtaa korvausvelvollisuuteenTodistustaakka tarkoittaa velvollisuutta näyttää toteen väitetty asiaTodistustaakka: Sopimuksen ulkoinen vastuuTodistustaakka: SopimustilanneVahingon ennakoitavuus sopimuksessa ja sopimuksen ulkoisessa tilanteessaVahinko sopimusperusteisessa ja sopimuksen ulkoisessa vastuussa

Sopimukset

Sopimusrikkomus ja muut konfliktit

Ennakoitu sopimusrikkomus, keskeyttämisoikeus ja ilmoitusvelvollisuusKiinteistökaupan sopimusvapaus ja sen rajoituksetKilpailevat vakiosopimusehdot (battle of the forms)Korvaus kaupasta vetäytymisestäLaskutuserehdys on oikaistavaMikä on vakiokorvaus sopimussuhteessa?Milloin on kyseessä lahjonta?Olennainen sopimusrikkomus ja sopimuksen purkaminenPerusteeton etu ja perusteettoman edun palautusSopimuksentekotuottamus (culpa in contrahendo)Sopimussakkoa koskeva ehto sopimuksessaTakaisinsaanti palauttaa omaisuuden oikealle omistajalleVahingonkorvaus sopimusrikkomuksen perusteellaVastapuolen sopimusrikkomus

Sopimusta edeltävä aika

Rinnakkaisten neuvottelujen kielto

Sopimustyypit

Agreed documents -vakiosopimuksetAiesopimus tähtää varsinaiseen sopimukseenEsisopimuksella sovitaan pääsopimuksen tekemisestäHerrasmiessopimus on oikeudellisesti sitomatonKilpailukieltosopimus ei saa liiaksi rajoittaa kilpailuaKonkludenttinen sopimus eli hiljainen sopimusKuluttajasopimus syntyy elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välilleMikä on franchising-sopimus?Mikä on kestosopimus?Mikä on liikesopimus?Mikä on vakiosopimus?Mitä ovat puitesopimus ja reaalisopimus?Mitä tarkoittaa katesopimus?Mitä tarkoittaa kertasopimus?Mitä tarkoittaa yksilöllinen sopimus?Määräaikainen sopimus ja sen irtisanominenMääräaikaisen sopimuksen hiljainen jatkaminenPrekontraktuaalinen sopiminen (neuvottelusopimus)Sopimuksia jaotellaan tyypeittäinSopimustyypin merkityksestäSähköinen sopimus on mahdollista allekirjoittaa sähköisestiTukikirje ja sen sitovuusTyyppivapaus on osa sopimusvapautta

Sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan

Alaisen rikoksen ilmoittamatta jättäminen on esimiehen rikosEsimiehen vastuu tekee johtajasta syyllisenJoukkotuhonta pyrkii hävittämään kansanryhmänKiihottaminen kansanryhmää vastaan tapahtuu yleisön keskuudessaLievä sotarikos on kokonaisuutena vähäinenRikos ihmisyyttä vastaan voi olla monenlainen epäinhimillistävä tekoSotarikos rikkoo kansainvälisiä sopimuksiaSyrjintään liittyy epäasiallinen uhrin henkilöön liittyvä perusteTörkeä rikos ihmisyyttä vastaan kohdistuu suureen ihmismääräänTörkeä sotarikos on julma

Sotilasrikokset

Esimiehen käskyn vaikutus tuomitsemiseenEsimiehen väkivaltainen vastustaminenEsimiesaseman väärinkäyttö sotilasrikoksenaHaitanteko esimiehelle on väkivallatontaKarkaaminen vaatii viisi vuorokautta poissaoloaKuka on sotilas?Lievä palvelusrikos sotilasrikoksenaLievä vartiorikos sotilasrikoksenaLuvaton poissaolo sotilasrikoksenaLuvaton poliittinen toimintaMikä on vartiorikos?Milloin sotilas syyllistyy palvelusrikokseen?Niskoittelu sotilaan rikoksenaSotilaan sopimaton käyttäytyminenSotilasarvon voi menettää rikoksen takiaTuottamuksellinen palvelusrikosTuottamuksellinen vartiorikosTörkeä esimiehen väkivaltainen vastustaminen voi aiheuttaa hengenvaaranTörkeä esimiesaseman väärinkäyttäminen voi vaarantaa sotilaan terveydenTörkeä palvelusrikos voi aiheuttaa tuntuvaa vahinkoaVartiorikoksen törkeä muotoYhteinen niskoittelu sotilasrikoksena

Staattinen suoja ja esineen käyttövapaus

Dynaaminen suoja ja sivullissuhteetEsineen käyttövapauden rajoituksetMitä on esineen staattinen suoja?

Suoritushäiriö sopimuksessa

Hinnanalennus virheellisen suorituksen seurauksenaHinnanero ja arvonalennus korvauksen muotoinaLuontoissuoritus sopimuksen täyttämisen keinonaLuontoissuoritusvelvollisuuden täyttäminenMyyjän oikeus virheen oikaisuunOikaisun tai uuden suorituksen vaatiminenOstajan ennakkoviivästys oikeuttaa kaupan purkuunReklamaatiovelvollisuus tavaran virheen osaltaSopimusosapuolen luontoissuoritusvelvollisuusSosiaalinen suorituseste sopimuksen täyttämisessäSuorituksesta pidättäytyminen on tietyin edellytyksin mahdollistaSuoritushäiriöt ja niiden seurauksetTarkastusvelvollisuus ja sen laiminlyönti tavaran kaupassaVelkojan oikeussuojakeinot velallisen suoritushäiriön varaltaVelvollisuus virheen korjaamiseenYlivoimainen este (force majeure)

Syyte

Asianomistajan yksin ajamat rikosjututMikä on asianomistajarikos?Syyteharkinta esitutkinnan jälkeenSyytteen muuttaminen ja tarkistaminenSyyttäjän antama haastehakemus

Sähköinen asiointi

Mikä on sähköinen asiakirja?Sähköinen asiointi viranomaisessaVelvollisuus järjestää sähköinen asiointipalvelu

Säännöstelyrikokset ja salakuljetus

Laiton tuontitavaraan ryhtyminenLievä laiton tuontitavaraan ryhtyminenSalakuljetus rikoksenaSalakuljetus vai lievä salakuljetus?

Säätiö: Yleistä

Sulautuminen uuteen perustettavaan säätiöönSäätiön lakkauttaminenSäätiön sulautuminenSäätiön sääntöjen muuttaminenSäätiön tilinpäätös ja tilintarkastusSäätiön valvonta patentti- ja rekisterihallituksen toimestaVahingonkorvausvastuu säätiössä

Säätiön hallinto

Säätiön hallinnon toimielimetSäätiön hallitus hallinnon pakollisena toimielimenäSäätiön hallitus säätiön edustajana

Säätiön perustaminen

Onko säätiön perustaminen luvanvaraista?Säätiön ilmoittaminen säätiörekisteriinSäätiön perustaminen säädekirjallaSäätiön säännöt

Takaus

Jälkitasaus koskee velan takaajien välistä vastuutaMikä on henkilövakuus?Mikä on pankkitakaus?Mitä tarkoittaa jälkitakaus?Takautumisoikeus eli regressioikeusVastatakaus annetaan ensisijaiselle takaajalleYksityistakaaja on aina luonnollinen henkilö

Taloelementtien kauppa ja rakennusurakka

Hinta-arvio ja hinnankorotusehdotTavaran luovutus ja vaaranvastuuTilaajan myötävaikutusvelvollisuusTilauksen peruuttaminen taloelementtien ja rakennusurakoiden osaltaToimeksisaajan oikeus purkaa sopimusToimeksisaajan oikeus vahingonkorvaukseenToimeksisaajan viivästys taloelementtien kaupassa ja rakennusurakassaViivästyksen seuraamukset: VakiokorvausVirhe taloelementtien kaupassa ja rakennusurakassaVirhe taloelementtien kaupassa ja rakennusurakassa: Kustannusarvion virheellisyys

Tavaramerkki

Ennakkotutkimus varmistaa tavaramerkin rekisteröitävyydenErottamiskyvytön, harhaanjohtava tai lainvastainen tavaramerkki menetetäänKielteinen päätös tavaramerkin rekisteröinnistä ei aina ole lopullinenLainvastaiseksi muuttuneen yhteismerkin rekisteröinti kumotaanLaitonta tavaramerkkiä vastaan saa nostaa kanteenPatentti- ja rekisterihallitus ylläpitää tavaramerkkitietokantaaRekisteröinti suojaa tavaramerkkiäRekisteröity tavaramerkki kuulutetaan TavaramerkkilehdessäSuomalaiset saavat hakea yhteisön tavaramerkkiäTarkastusmerkki takaa tuotteen ja palvelun laadunTavaramerkin hakijalla on mahdollisuus hakea muutostaTavaramerkin lisenssi merkitään rekisteriinTavaramerkin loukkaus voi aiheuttaa vakavia seurauksiaTavaramerkin muuttaminen ei aina onnistuTavaramerkin on oltava erottamiskykyinenTavaramerkin poistaminen rekisteristä onnistuu milloin tahansaTavaramerkin rekisteröinnin esteet ja edellytyksetTavaramerkin rekisteröinnin voi uudistaa kymmenen vuoden väleinTavaramerkin rekisteröinti on maksullistaTavaramerkin rekisteröintiä on haettava kirjallisestiTavaramerkin saa luovuttaa eteenpäinTavaramerkin vakiinnuttaminen rekisteröimisen vaihtoehtonaTavaramerkin voi menettää myös osittainTavaramerkki antaa suojaa vain SuomessaTavaramerkki ei saa sekoittua muihin tavaramerkkeihinTavaramerkki esitetään graafisestiTavaramerkki menetetään, jos sitä ei käytetäTavaramerkki on yrityksen tunnusmerkkiTavaramerkkiin voi saada lisenssinTavaramerkkioikeuden panttaaminen on mahdollistaToisen merkkiin sekoitettavissa olevaa tavaramerkkiä ei saa käyttää elinkeinotoiminnassaVäite rekisteröidyn tavaramerkin riitauttamiskeinonaYhteismerkin luovutus kannattaa merkitä rekisteriinYhteismerkin on oltava graafinen ja erottamiskykyinenYhteismerkin rekisteröintiprosessi ja rekisteröinnin voimassaoloYhteismerkki on useamman elinkeinonharjoittajan yhteinen tavaramerkkiYhteisömerkki on yhteisön jäsenten yhteinen merkkiYhteisömerkki on yhteisön tavaramerkkiYhteisön tavaramerkin on oltava erottamiskykyinenYhteisön tavaramerkin rekisteröimisen esteetYhteisön tavaramerkki kattaa koko Euroopan Unionin alueenYhteisön tavaramerkki maksetaan yhdenmukaistamisvirastoonYhteisön tavaramerkkihakemusYksinoikeus tavaramerkkiin ei ole ehdoton oikeus

Tekijänoikeus

"Isyysoikeus" on tekijän oikeus nimensä näkymiseenEsittävän taiteilijan suojaJulkisten lausumien toisintamisoikeusKirjallista teosta suojataan lähes ainaKokoomateos voi saada itsenäistä suojaaKopiointi voi olla luvallista tai luvatontaKuka on tekijänoikeuden haltija?Kuvatallenteen tuottajan suojaLuettelon ja tietokannan valmistajan suojaLuoksepääsyoikeus on kuvataiteilijan oikeusMikä on alkuperäisteos?Mikä on pakkolisenssijärjestelmä?Mikä on sopimuslisenssijärjestelmä?Mikä on työsuhdetuotos?Mitä antologiaoikeus tarkoittaa?Mitä ovat lähioikeudet?Mitä tarkoittaa jälkiperäisteos?Mitä tarkoittaa kasettimaksu?Mitä tarkoittaa katumisoikeus?Mitä tarkoittaa klassikkosuoja?Mitä tarkoittaa respektioikeus?Mitä tarkoittaa sitaattioikeus?Mitä tarkoittaa työsuhdetekijänoikeus?Mitä tekijänoikeuksilla suojataan?Moraaliset oikeudet suojaavat tekijän kunniaaMuunnelmakin voi saada tekijänoikeudellista suojaaNauttiiko käännöksen tekijä tekijänoikeudellista suojaa?Nimen ja otsikon tekijänoikeudellinen suojaNimimerkki ja salanimiRadio- ja televisiolähetyksen suojaSamanlaisuusarviointi tekijänoikeusloukkauksen selvittämisessäTekijältä vaaditaan luovaa panostaTekijänoikeuden sisältöTekijänoikeuslaki sallii parodiatTekijänoikeussymbolin käyttö ei ole pakollistaTeoksen tekijä on oikeutettu lainauskorvaukseenTeoskynnyksen ylittyminen on suojan edellytysTeoskynnyksen ylittävä taiteellinen teos saa suojaaUutissuoja kestää 12 tuntiaValokopiointia on rajoitettu tekijänoikeuslaillaÄänitteen tuottajan suoja

Terrorismirikokset

Koulutuksen antaminen terrorismirikoksen tekemistä vartenMitä ovat terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset?Terrorismin rahoittaminen voi olla myös varojen keräämistäTerroristinen tarkoitus on määritelty yksityiskohtaisestiTerroristiryhmän johtaminen rangaistaan yhdessä terroristisen rikoksen kanssaTerroristiryhmän toiminnan edistäminenTerroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmisteluVärväys terrorismirikoksen tekemiseen

Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavat rikokset

Dopingin valmistus ja maahantuonti on rikosEläimen vartioimatta jättäminen voi olla vaaraksi ihmisilleGeenitekniikkarikos voi vaarantaa terveyttäLievä dopingrikos rangaistaan sakollaLuvaton eläinlääkärinammatin harjoittaminenLuvaton terveydenhuollon ammattitoimen harjoittaminenLääkerikos voi koskea alun perin luvatonta toimintaa tai velvoitteiden rikkomistaMikä on dopingaine?Mikä on terveydensuojelurikkomus?Mikä on terveysrikos?Mikä on vaaranmerkintärikkomus?Onko räjähdeaineiden hallussapito laitonta?Radioaktiivisen aineen hallussapitorikosTörkeä dopingrikos voidaan tehdä rikollisjärjestön osanaVaarallisten aineiden kuljetusrikos voi aiheuttaa vahinkoaVaromaton käsittely voi olla rikos

Testamentin hyväksyminen

Testamentin antaminen tiedoksi

Testamentin luokittelu

Käyttöoikeustestamentti eli hallintatestamenttiRajoitettu omistusoikeustestamenttiTäysi omistusoikeustestamentti

Testamentin moite

Testamentin moittiminenTestamentin pätemättömyysperusteet

Testamentin peruuttaminen

Testamentin peruuttaminen

Testamentin tulkinta

Testamentin tulkinta selvittää tekijänsä viimeistä tahtoaTestamentin tulkintakanne

Testamentti ja sen tekeminen

Hätätilatestamentti ei vaadi muotosäännösten täyttymistäKelpoisuus tehdä testamenttiTestamentin tekemistä koskevat muotovaatimuksetTestamentin todistajan esteellisyysTestamentti eli jälkisäädös

Testamenttiehdot ja niihin rinnastuvat määräykset

Erityisjälkisäädös ja sen täytäntöönpanoTarkoitemääräys ja sen täytäntöönpanoTestamentin toimeenpanijan toimivalta

Tieto- ja viestintärikoksista

Henkilörekisteririkos loukkaa rekisteröidyn oikeuksiaLievä tietoliikenteen häirintä on vähäistäSalassapitorikkomus ei ole niin vakava kuin salassapitorikosSalassapitovelvollisuuden rikkominen on rikosSuojauksen purkujärjestelmärikos on kaupallista tai haitallista toimintaaTietojärjestelmän häirintä voi estää järjestelmän toiminnanTietoliikenteen häirintä on kiellettyToisen sähköisten tunnusten luvaton käyttö on tietomurtoTörkeä tietojärjestelmän häirintä voi aiheuttaa taloudellista haittaaTörkeä tietoliikenteen häirintä kohdistuu tärkeisiin viesteihinTörkeä tietomurto voi olla ryhmän toteuttamaTörkeä viestintäsalaisuuden loukkausViestintäsalaisuuden loukkaus

Tilintarkastus

HTM-tilintarkastusyhteisöJulkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhteisön tilintarkastajaKauppakamarin tilintarkastusvaliokuntaKeskuskauppakamarin tilintarkastuslautakuntaKetä tilintarkastusvelvollisuus koskee?KHT- ja HTM- tilintarkastajaKHT- ja HTM- tutkinnotKHT-tilintarkastusyhteisöPäävastuullinen tilintarkastajaTilintarkastaja on luonnollinen henkilö tai tilintarkastusyhteisöTilintarkastajan eroaminenTilintarkastajan erottaminenTilintarkastajan esteellisyysTilintarkastajan henkilö ja yleinen kelpoisuusTilintarkastajan huomautus, varoitus ja hyväksymisen peruuttaminenTilintarkastajan määrääminen viranomaisen päätökselläTilintarkastajan riippumattomuusTilintarkastajan salassapitovelvollisuusTilintarkastajan vahingonkorvausvelvollisuusTilintarkastajarekisteriTilintarkastuksen kansainvälinen valvontaTilintarkastuksen ohjaus, kehittäminen ja valvontaTilintarkastuksen rangaistussäännöksetTilintarkastus ja sen sisältöTilintarkastuskertomusTilintarkastuspöytäkirjaTilintarkastusta valvovien elinten tiedonsaantioikeusValtion tilintarkastuslautakunta

Todistelu

Asianomistaja ja vastaaja todistajina rikosasiassaTodistelu rikosprosessissa

Toiminimi

Aputoiminimiä voi olla useitaElinkeinonharjoittajan toiminimeä ei saa käyttää sopimattomasti hyväksiErityinen tunnusmerkki erottaa samanlaiset toiminimetHelsingin käräjäoikeus käsittelee toiminimiasioitaHyvitystä ja vahingonkorvausta on vaadittava viiden vuoden kuluessaHyvän tavan vastaista toiminimeä ei saa käyttääKeskeyttämismääräys lopettaa toiminimen käytön välittömästiKuka tahansa saa nostaa kumoamiskanteenKumottu toiminimi poistetaan kaupparekisteristäKuolleen yhtiömiehen nimeä saa käyttää toiminimenäLainvastainen toiminimi voidaan poistaa rekisteristäLainvastaisesti rekisteröity toiminimi voidaan kumotaMikä on toiminimi?Muun kuin elinkeinonharjoittajan toiminimi poistetaan rekisteristäRekisteröinti suojaa toiminimeäRekisteröityä toiminimeä on käytettäväRekisteröitävä toiminimi ei saa johtaa harhaanRekisteröitävä toiminimi ei saa olla hyvän tavan vastainenRekisteröivän toiminimen on oltava yksilöllinenSamanlaisen toiminimen käyttö on kiellettävä ajoissaSukunimi voi yleensä olla myös toiminimiSukunimitoiminimen luovuttamisesta on sovittava erikseenTaiteellista teosta ei saa luvattomasti käyttää toiminimenäToiminimeen ei saa sisällyttää toisen nimeäToiminimen loukkauksesta voidaan määrätä hyvityksiä ja vahingonkorvauksiaToiminimen loukkaus voi johtaa sakkorangaistukseenToiminimen luovutuksesta on tehtävä muutosilmoitusToiminimen saa luovuttaa vain liikkeen mukanaToiminimen siirtäminen edelleenToiminimen valitseminenToiminimen voi rekisteröidä usealla eri kielelläToiminimeä ei saa ulosmitataToiminimeä suojataan yksinoikeudellaToiminimi ei saa sekoittua toiseen toiminimeenToiminimi ei saa viitata valtakunnalliseen tai kansainväliseen nimitykseenToiminimi ei saa vähentää toisen toiminimen liikearvoaToiminimi ja nimitutkimusToiminimi kuuluu konkurssipesäänToiminimi on elinkeinonharjoittajan toiminnassaan käyttämä nimiToiminimi on merkittävä selvästiToiminimi on sekoitettavissa vain samankaltaisessa toiminnassaToiminimi siirtyy perillisilleToiminimisuoja alkaa heti, kun rekisteröintiä on haettuToiminimisuojan voi saada vakiinnuttamallaToissijainen tunnus täydentää elinkeinonharjoittajan toiminimeäTuomioistuin saa kieltää toiminimen käytönTurvaamistoimet lopettavat toiminimen luvattoman käytönVanhemmalla toiminimellä on etuoikeus riitatilanteissaYhtiöstä eronneen yhtiömiehen nimi toiminimessäYksinoikeus toiminimeen on suojattu laillaYritysmuodon tunnus ja sen käyttäminen

Toimivaltainen tuomioistuin konkurssiasioissa

Konkurssituomioistuimen liitännäistoimivaltaSuomalaisen tuomioistuimen toimivalta kansainvälisessä konkurssissaToimivaltainen tuomioistuin konkurssiasiassa

Tulovero

Ansiotulosta saadaan tehdä vähennyksiäElatusapu on osittain verovähennyskelpoinen kuluElinkeinotoiminnan vaihto- ja sijoitusomaisuuden hankintamenoElinkeinotulojen veronalaisuus lähtökohtanaElinkeinotulon ja elinkeinotoiminnan menon jaksottaminenElinkeinoyhtymän osakkaan tulo-osuuden pääomatulo-osuusHankintameno-olettama on hankinnan laskennallinen arvoHenkivakuutuksen ja henkilövakuutuksen verotusInvalidivähennys tuloverotuksessaKenellä on velvollisuus maksaa tuloveroa Suomeen?Kollektiivisen lisäeläketurvan maksutKotitalousvähennyksen peruste ja vähennyksen tekeminenKotitalousvähennys soveltuu myös vapaa-ajan asuntoonKunnallisverotuksen ansiotulovähennysKäyttöomaisuuden hankintamenon jaksottaminen elinkeinotoiminnassaLuonnolliset vähennykset verotuksessaLuovutettavien osakkeiden verovapausLuovutustappio voi olla verotuksessa vähennyskelpoistaLuovutusvoittoverosta vapaa luovutusvoittoMaatalouden hankintamenojen jaksottaminenMaatalouden tulosta vähennyskelpoiset menotMaatalouden verotettava tuloMaatilatalouden vähennyskelvottomat menotMaatilatalous: Tasausvaraus maataloustulon verotuksessaMerityötulon verovapaat korvauksetMetsätalouden tulo on pääsääntöisesti pääomatuloaMikä on lahjoitusvähennys verotuksessa?Mikä on omaisuuden hankintameno?Mikä on työntekijän varsinainen työpaikka?Mikä on verotonta elinkeinotuloa?Mikä osa metsätalouden tulosta on pääomatuloa?Milloin on kyseessä työmatka?Milloin tulo on elinkeinotuloa?Minkälainen tulo on merityötuloa?Mitä on ansiotulo?Mitä on luovutusvoitto?Mitä on pidettävä pääomatulona ja miten sitä verotetaan?Mitä pidetään maatilataloutena ja sen tulona?Moottorisahavähennys ja metsurivähennysOmaisuuden luovutusjärjestys tuloverotuksessaOmaisuuden luovutusvoiton laskeminenOpintolainavähennyksen mahdollisuus verotuksessaOsinkotulo ei-julkisesti noteeratusta yhtiöstäOsinkotulo julkisesti noteeratusta yhtiöstäOsinkotulo ulkomaisesta yhtiöstäOsittain verovapaa luovutusvoittoPakolliset vakuutusmaksut ovat vähennyskelpoisia verotuksessaPalkintojen, stipendien ja voittojen veronalaisuusPorotalouden tulo verotuksessaPääomatulo-osuus yritystulostaPääomatuloista vähennyskelpoiset korkomenotPääomatulosta sallitut vähennyksetSijoitetun pääoman korkotulo on veronalaista tuloaSuomessa asumisen määritelmäSuomesta saatu tuloTappioiden vähentäminen omistajanvaihdoksen yhteydessäTappioiden vähentäminen yritysjärjestelyiden yhteydessäTappiontasaus luonnollisen henkilön ja elinkeinotoiminnan verotuksessaTavanomainen henkilökuntaetuTilapäinen työskentely erityisellä työntekemispaikallaTulonhankkimisvähennys verotuksessaTulovero on ansiotulosta suoritettavaa veroaTuloverosta osittain vapaat yhteisötTuloverosta vapaat yhteisötTyöasuntovähennys tuloverotuksessaTyönantajan maksama vakuutusmaksuTyötulovähennys tuloverotuksessaUlkomaantyöskentelyn kesto ja keskeytyminenUlkomaantyötulon kohtelu verotuksessaValuuttakurssivoiton verotusVapaaehtoisen eläkevakuutuksen verotusVaraukset elinkeinotoiminnassaVeron suuruus ja veron määräytyminenVeronalainen tulo tuloverotuksessaVeronmaksukyvyn alentumisesta johtuva vähennysVerotettavan tulon laskeminenVerotuksessa kelpaava merityötulovähennysVerotusyhtymän osakkaan tulo-osuuden pääomatulo-osuusVerovapaat matkakustannusten korvauksetVerovapaat pääomatulotVerovapaat sosiaalietuudetVerovähennyskelpoiset matkakustannuksetVähennyskelpoiset menot elinkeinotoiminnassaVähennyskelvottomat menot elinkeinotoiminnassaYhteisön saaman osingon verovapausYhtiön nettovarallisuuden laskeminenYleishyödyllisen yhteisön verotusYliopistojen verovelvollisuusYritysjärjestelyt: JakautuminenYritysjärjestelyt: LiiketoimintasiirtoYritysjärjestelyt: OsakevaihtoYritysjärjestelyt: SulautuminenYritysjärjestelyt: Yritysjärjestelyt muun kuin Suomessa sijaitsevan yhtiön kanssa

Tuomari oikeudenkäynnissä

Tuomarin esteellisyysperusteetTuomarin oltava riippumaton ja puolueeton

Tuomio ja tiedoksianto

Osatuomio ja välituomio rikosasiassaTuomio rikosasiassa

Tuomioistuimet

Hovioikeus käräjäoikeutta seuraavana instanssinaKorkein oikeus ylimpänä tuomioistuimenaKäräjäoikeus ensimmäisenä oikeusasteenaLautamiehet ovat maallikkotuomareitaMarkkinaoikeus kilpailu- ja markkinaoikeudellisena erityistuomioistuimenaMitä tekee tuomarinvalintalautakunta?Ratkaisusuosituksia antavat lautakunnatSiviiliprosessuaaliset erityistuomioistuimetSiviiliprosessuaaliset lautakunnat antavat suosituksia tai tuomioitaToimeentuloturva-asioiden erityistuomioistuin on vakuutusoikeusTuomarin virka ja kelpoisuus sen täyttämiseenTuomarin virkavastuuTuomioistuimen alueellinen toimivaltaTuomioistuimen asiallinen toimivaltaTuomioistuimen asteellinen toimivaltaTuomioistuimen toimivaltaTuomioistuimen yleistoimivaltaTuomioistuimet ovat riippumattomia ja puolueettomiaTuomiovaltaa käyttävät lautakunnatTyötuomioistuin on työehtosopimusriitojen erityistuomioistuin

Tuotevastuu

Mitä on tuotevastuu?Tuotevastuun mukaiset vahingonkorvausvelvollisetTuotevastuun perusteella korvattavat vahingotTuotteen määritelmä tuotevastuulaissaTuotteessa oleva turvallisuuspuuteVahingonkorvausvelvollisuudesta vapautuminen

Työ- ja virkasuhde

Työaika ja vuosiloma

Itsenäisyyspäivä, vapunpäivä ja merkkipäivätMikä on osa-aikaeläke?Mitä on säästövapaa?Mitä tarkoittaa työntekijän työhönpaluuoikeus?Mitä tarkoittaa vuorotteluvapaa?Palkan maksu ja vuosilomat asevelvollisuuden aikanaTyöntekijän mahdollisuus pitää opintovapaataVuosiloma on työntekijän ansaitsema palkallinen vapaa

Työehtosopimus ja työrauhavelvollisuus

Ennakkoilmoitusvelvollisuus kuuluu vain työnseisaukseenHyvityssakko työrauhavelvollisuuden rikkojalleMitä tarkoittaa aktiivinen työrauhavelvollisuus?Mitä tarkoittaa työehtosopimuksen jälkivaikutus?Mitä tarkoittaa työehtosopimuksen normaalisitovuus?Mitä tarkoittaa työehtosopimuksen yleissitovuus?Neuvottelumenettely työehtosopimusriidan ratkaisumenetelmänäPaikallinen sopiminen työsuhteen ehdoistaPassiivinen työrauhavelvollisuusPysyvä työrauhavelvollisuusSallitut työtaistelutoimenpiteetTyöehtosopimuksen sidonnaisuus ja siitä seuraavat velvollisuudetTyöehtosopimuksen solmiminenTyöehtosopimuksen voimassaoloaikaTyöehtosopimus on työmarkkinaosapuolten välinen yleissopimusTyömarkkinajärjestöt ovat työnantajien ja -tekijöiden etujärjestöjäTyönantajan työtaistelutoimenpiteetTyönseisaus työtaistelutoimenpiteenäTyörauhavelvollisuuden määritys ja ulottuvuusTyöriitojen sovittelu sovittelijan johdollaTyöriitojen sovittelu: Riitapuolten johtaminen sovintoonTyöriitojen sovittelu: SovintoTyöriitojen sovittelu: SovitteluorganisaatioTyöriitojen sovittelu: SovittelutoimiTyötaisteluoikeus ja lakko-oikeusTyötaistelutoimenpide kohdistuu työsuhteisiinVirkaehtosopimus vastaa työehtosopimusta julkisissa työpaikoissaVälimiesmenettelyssä voidaan käsitellä myös osittain työehtosopimuksia

Työnantajan takaisinottovelvollisuus

Edellytykset takaisinottovelvollisuudellePäättämisen seuraamukset: Korvauksen mittaaminenPäättämisen seuraamukset: Korvauksen suorittaminenPäättämisen seuraamukset: KorvausasteikkoPäättämisen seuraamukset: Työttömyysetuuden vaikutus korvauksen määräämiseenTyönantajan takaisinottovelvollisuuden täyttäminenTyönantajan takaisinottovelvollisuuden ulottuvuus

Työnantajan velvollisuudet

Mitä työehtosopimusta työnantajan on noudatettava?Palkanmaksuvelvollisuus työnantajan velvollisuutenaSelvitys työnteon keskeisistä ehdoistaSeuraamukset syrjintäkiellon loukkaamisestaSuhteiden edistäminen on työnantajan yleisvelvoiteSyrjinnän kielto rajoittaa työnantajan toimintaaTasa-arvosuunnitelman laatimisvelvollisuusTyön tarjoaminen osa-aikaiselle työntekijälleTyönantajalla on velvollisuus huolehtia työturvallisuudestaTyönantajan velvollisuus edistää tasa-arvoaTyöntekijöiden tasapuolinen kohteluTyörikokset: Luvattoman ulkomaisen työvoiman käyttöTyörikokset: TyöaikarikkomusTyörikokset: TyöaikasuojelurikosTyörikokset: Työntekijäoikeuksien loukkaaminenTyörikokset: TyönvälitysrikosTyörikokset: Työrikokset ja työrikkomuksetTyörikokset: Työrikosasian esitutkintaTyörikokset: Työrikosasian käsittely tuomioistuimessaTyörikokset: TyösopimuslakirikkomusTyörikokset: Työturvallisuusrikos tai työturvallisuusrikkomusTyörikokset: VuosilomarikkomusTyösyrjintä on työrikosVapautuvista työpaikoista ilmoittaminen

Työntekijän velvollisuudet

Huolellisuusvelvoite työntekijän velvollisuutenaKilpailukieltosopimus jatkaa kilpailukieltoa työsuhteen jälkeiselle ajalleMitä ovat työsuhdekeksinnöt?Tekijänoikeus työsuhdeteokseenTyöntekijä ei saa harjoittaa työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaaTyöntekijän salassapitovelvollisuusTyöntekijän uskollisuusvelvoiteTyöntekovelvollisuus on työntekijän tärkein velvollisuusTyötehtävää koskeva ehtomuutosTyöturvallisuudesta huolehtiminen on myös työntekijän velvollisuusVoiko työntekijä ottaa itselleen avustajan?

Työrikokset

Kiskonnantapainen työsyrjintäLuvattoman ulkomaisen työvoiman käyttöMikä on työnvälitysrikos?Työaikasuojelurikos vahingoittaa työntekijän etuaTyöntekijöiden edustajien oikeuksien loukkaaminenTyöntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaaminenTyösyrjintä voi alkaa jo rekrytoinnistaTyöturvallisuusrikos ei ole vähäinen teko

Työsopimuksen päättäminen ja lomautus

Alkoholin ja muiden päihteiden väärinkäyttöHenkilökohtainen päättämisperusteIrtisanomisajan noudattamatta jättäminenIrtisanomiskiellot taloudellisten ja tuotannollisten syiden osaltaIrtisanottavan työntekijän valinta ei saa olla syrjivääKurinpidollinen lomautus on harvinainen mutta mahdollinenLiikkeen luovutus: Irtisanomisoikeus liikettä luovutettaessaLiikkeen luovutus: Luovutuksen saajan oikeus irtisanoaLiikkeen luovutus: Työntekijän oikeus irtisanoutuaLiikkeen luovutus: Vastuunjako työsuhteen päättyessäLomautetun työntekijän asemaLomautetun työntekijän työsuhteen päättäminenLomautuksen kesto ja sijoittuminenLomautus ei katkaise työsuhdettaLuottamusmiehen erityinen suoja irtisanomistilanteessaLuottamusmiehen irtisanominen henkilöön liittyvillä perusteillaLuottamusmiehen irtisanominen taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteillaLuottamusmiehen irtisanomissuoja työehtosopimuksen perusteellaLuottamusmiehen irtisanomissuoja yrityssaneerauksessa ja konkurssissaMenettely työntekijän lomauttamisessaMikä on työllistymissuunnitelma?Mitä on muutosturva?Mitä on työllistymisvapaa?Mitä tarkoittaa työntekijän irtisanomissuoja?Muutosturvaan oikeutetut työntekijätMääräaikaisen työntekijän lomauttaminenOikeus vedota tasa-arvoa koskeviin oikeuksiinOsallistumisjärjestelmät: Henkilöstön edustusOsallistumisjärjestelmät: Henkilöstön päätöksetOsallistumisjärjestelmät: Poikkeukset yhteistoimintamenettelystäOsallistumisjärjestelmät: SopiminenOsallistumisjärjestelmät: Sopimuksen laatiminen ja sen sitovuusOsallistumisjärjestelmät: Työnantajan päätöksetOsallistumisjärjestelmät: Työnantajan yleinen tiedottamisvelvollisuusOsallistumisjärjestelmät: Ulkopuolisen työvoiman käyttöOsallistumisjärjestelmät: Yhteistoiminnan osapuoletOsallistumisjärjestelmät: Yhteistoiminnan piiriin kuuluvat asiatOsallistumisjärjestelmät: Yhteistoiminta yrityksissäOsallistumisjärjestelmät: Yhteistoimintalain sanktiotOsallistumisjärjestelmät: YhteistoimintamenettelyOsallistumisjärjestelmät: YhteistoimintaneuvottelutPerusteettoman päättämisen seuraamuksetRaskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominenSimuloitu työn vähentyminenSopimaton käytös työsuhteen päättämisen perusteenaSopimusperusteinen lomauttaminenSyrjintä työsuhdetta päätettäessä, siirrettäessä ja lomautettaessaTaloudellinen irtisanomisperusteTiedonanto- ja ilmoitusvelvollisuus työ- ja elinkeinotoimistolleToiminnan uudelleenjärjestelystä johtuva irtisanomisperusteTuotannollinen irtisanomisperusteTyöllistymisvapaan pituusTyöllistymisvapaan rajoittaminen on poikkeuksellisesti mahdollistaTyön vähentyminen irtisanomisperusteenaTyönantajan konkurssi irtisanomisperusteenaTyönantajan kuolema irtisanomisperusteenaTyönantajan selvitysvelvollisuus työntekijän työllistämiseksiTyönantajan velvollisuudesta yhteistoimintamenettelyynTyönantajan velvollisuus järjestää koulutustaTyönantajan velvollisuus tarjota toista työtä irtisanomisen vaihtoehtonaTyönantajan yhteistoimintavelvollisuus muutosturvan toteuttamisessaTyöntekijän epärehellisyys irtisanomisperusteenaTyöntekijän kieltäytyminen tarjotusta työstäTyöntekijän poissaolot työsuhteen päättämisen perusteenaTyöntekijän sairaus työsuhteen päättämisen perusteenaTyöntekijän uudelleensijoittamisen ulottuvuusTyöntekijän yksipuolinen lomauttaminenTyöntekijää koskee kilpailevan toiminnan kieltoTyöriita-asiat yleisissä tuomioistuimissa: AsianosaisetTyöriita-asiat yleisissä tuomioistuimissa: MuutoksenhakuTyöriita-asiat yleisissä tuomioistuimissa: Työriita-asian käsittelyTyöriita-asiat yleisissä tuomioistuimissa: Työriita-asioiden laatuTyösopimuksen irtisanomisaikaTyösopimuksen kielletyt irtisanomisperusteet henkilöön liittyvien syiden osaltaTyösopimuksen purkaminen vaatii erittäin painavia syitäTyösopimuksen purkautuneena pitäminenTyösopimuslain mukainen menettelyTyösuhteen päättyminen voi tapahtua monella tavallaTyösuhteen päättäminen irtisanomallaTyösuhteen päättäminen purkamallaTyösuhteen päättäminen tapahtuu irtisanomisella tai purkamisellaTyötodistus on pyynnöstä annettava kirjallisestiTyötuomioistuimen toimivaltaTyötuomioistuin: Asian käsittelyTyötuomioistuin: AsianosaisetTyövelvoitteen laiminlyönti työsuhteen päättämisen perusteenaYhteistoimintamenettely työvoimaa vähennettäessä: NeuvotteluvelvoiteYhteistoimintamenettely työvoimaa vähennettäessä: TyöllistämistoimenpiteetYhteistoimintamenettely työvoimaa vähennettäessä: Työvoiman käytön vähentäminenYhteistoimintamenettely työvoimaa vähennettäessä: YhteistoimintamenettelyYhteistoimintamenettely työvoimaa vähennettäessä: Yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminenYhteistoimintamenettely työvoimaa vähennettäessä: Yhteistoimintaneuvottelujen osapuoletYhteistoimintamenettely yritystoiminnan muutoksissaYhteistoimintamenettely yritystoiminnan muutoksissa: Käsiteltävät asiatYhteistoimintamenettely yritystoiminnan muutoksissa: Yritystoiminnan muutoksetYhteistoimintamenettely: Liikkeen luovutus, sulautuminen ja jakautuminenYhteistoimintamenettely: Yhteistoimintamenettely liikkeen luovutuksen yhteydessäYhteistyökyvyttömyys työntekijän irtisanomisen perusteenaYrityssaneeraus: Työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuusYrityssaneeraus: Työnantajan oikeus irtisanoaYrityssaneeraus: Työntekijän oikeus irtisanoa

Työsopimus

Eläke-ehdon yksipuolinen muuttaminenHäirintä ja ahdistelu ovat syrjinnän muotojaKetä pidetään työntekijänä?Koeaikaehdosta on sovittava nimenomaisestiKuka on työntekijän työnantaja?Liikkeen luovutus: Liikkeen luovutuksen toteutuminenLiikkeen luovutus: Oikeudellinen yhteysLiikkeen luovutus: Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtyminenLiikkeen luovutus: Resurssikokonaisuus ja liiketoimintakokonaisuusLiikkeen luovutus: Työehtosopimuksen siirtyminen ja sitovuusLiikkeen luovutus: Työnantajan vaihtuminenMikä on työkunta?Milloin on kyseessä liikkeen luovutus?Määräaikainen työsopimus vaatii perustellun syynNuoren työntekijän asema työsuhteessaOsa-aikatyöstä ja sen edellytyksistäPerheenjäsenten tekemä työPositiivinen erityiskohtelu on sallittua käytöstäSekamuotoiset työsopimuksetSukupuoleen perustuvan syrjinnän kieltoSyrjinnän kielto työpaikkailmoituksessaSyrjintä työhönotossa tai työsuhteen aikana tapahtuvissa henkilöstövalinnoissaToistaiseksi voimassaoleva työsopimusTyöaikaa koskeva ehtomuutosTyöehdon kohtuuttomuus ja mitättömyysTyönantajan edustaja ja sijainenTyönantajan ja henkilöstön välinen yhteistoimintaTyönantajan työnjohto- ja valvontaoikeusTyöpaikkaa koskeva ehtomuutosTyöpaikkakiusaamiseen puuttuminen on työnantajan velvollisuusTyösopimuksella ei ole erityisiä muotovaatimuksiaTyösopimuksen pätemättömyysTyösopimuksen sisältö ja keskeiset ehdotTyösopimuksen tekeminenTyösopimusten ketjuttamisen oikeusvaikutuksetTyösuhteen ehtojen muuttamisen perusteetTyösuhteen viisi tunnusmerkkiäTyösäännöt on neuvoteltava työntekijöiden kanssaVuokratyösuhteessa on kolme osapuolta

Työturvallisuus

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnastaMikä on työsuojelun toimintaohjelma?Työergonomia on työnantajan vastuullaTyönantajan työsuojeluvelvoitteetTyönantajan yleinen huolehtimisvelvoiteTyöntekijän oikeus työstä pidättäytymiseenTyöntekijän työturvallisuusvelvollisuudetTyöntekijän yleinen työturvallisuusvelvoiteTyöpaikan ja työympäristön rakenteetTyösuojelun valvontaa harjoittavat viranomaisetTyösuojelun yhteistoiminta työntekijöiden ja työnantajan välilläTyöturvallisuuslaki suojelee työntekijöitä

Täysi- ikäisen edunvalvonta

Täysi-ikäisen edunvalvonta

Ulosotto

Alaikäistä koskeva ilmoitusAlin hyväksyttävä tarjous irtaimen omaisuuden huutokaupassaArkaluonteiset henkilötiedot ulosotossaAsiakirjan tiedoksianto ulosotossaAsiamies asianosaisen apuna ulosottomenettelyssäAsianosaisen kuuleminen ja ilmoitukset uhkasakkoasiassaAsianosaisen oikeus tulla kuulluksi ulosotossaAsianosaiskeskustelu irtaimen omaisuuden huutokaupassaAsianosaisluettelon toimittaminenAsianosaisselvittely kiinteistön huutokaupassaAsiantuntijan käyttäminen ulosottomiehen toimestaAsiavirheen itseoikaisun este ulosotossaErityinen oikeus ja pantattu käyttöoikeus ulosotossaEsteellisyyden toteaminen ulosottoasiassaHallintolain tai hallintolainkäyttölain mukainen päätös ulosottoperusteenaHelpotukset palkan ulosmittauksessaHuutokaupalla myytävästä omaisuudesta annettavat tiedotHäädön toimittaminen ja häädettävän omaisuusIrtaimen omaisuuden huutokauppaJakokeskustelu ja jakoilmoitus ulosoton varojenjaossaJoutuisuusvaatimus ulosoton toimittamisessaKeinotekoinen järjestely ulosotossaKeskeytysmääräyksen sisältöKieltovelvoitteen täytäntöönpano ulosotossaKihlakunnanvouti ulosottomiesten esimiehenäKiinnitetyn aluksen huutokauppaKiinteistön määräalojen, määräosan, ainesosien ja tarpeiston myyntiLahjan ja lahjanluontoisen sopimuksen peräytyminenLainvoimaa vailla oleva tuomioLuovutusvelvoite ulosottomenettelyssäMaksuehdot huutokaupassaMaksukyvyttömyys ja menettelyt sen hoitamiseksiMenettely kiinteistön huutokaupassaMikä on takaisinsaantiväite ulosotossa?Mikä on ulosoton täytäntöönpanoriita?Mikä on ulosottorekisteri?Muutoksenhaku uhkasakkopäätökseen ja uuden uhkasakon tuomitseminenMuutoksenhaku ulosottomiehen menettelyynMuuttokehotus, ilmoitus viranomaisille ja muuttopäivän määrääminenMyynti-ilmoitus huutokaupasta ulosotossaMyyntiehdot ulosmitatun omaisuuden vapaassa myynnissäOikeudenkäyntikulut ulosottovalitusasiassaOikeus käsitellä ulosottorekisteriin tallennettuja tietojaOma-aloitteinen tietojen antaminenOmaisuuden ja selvitysaineiston etsiminenOmaisuuden ulosmittaus ja myyminen häädön yhteydessäOsamaksukauppaa koskeva ulosottomiehen tilityspöytäkirja ulosottoperusteenaOsoitus täytäntöönpanoriitakanteen nostamiseksiPakkokeinot ulosottoselvityksen toteuttamisen varmistamiseksiPalkan ulosmittaaminenPassiivisaatava ulosotossaPeräytyneen omaisuuden ulosmittausRiitainen saatava ulosotossaSaatavien etuoikeusjärjestys kiinteistön pakkohuutokaupassaSivullisen kuittausvaatimus ulosotossaSivullisen tietojenantovelvollisuus ulosotossaSuhteellisesta jaosta poikkeaminen ja varojen kohdistaminen saatavan osille ulosoton varojenjaossaSuppea ulosottoTakaisinsaannin määräpäivän siirtyminen konkurssin tai rauenneen velkajärjestelynTakaisinsaantikanteen nostaminenTakavarikko ja muu turvaamistoimiTarjousten esittäminen huutokaupassaTavallinen ja todisteellinen tiedoksianto ulosotossaTekemisvelvoite ulosottomenettelyssäTietojen antaminen takaisinsaannin hakijalle ulosotossaTietojen luovuttaminen veroviranomaiselle tai julkisia tukia myöntävälle viranomaiselleTodistus ulosottoasian vireilläolon päättymisestäToimitsijan asettaminen ulosottomiehen toimestaTuomio ulosottoperusteenaTurvaamistoimipäätös ulosottoperusteenaTäytäntöönpanokulut ulosotossaTäytäntöönpanon keskeyttäminenTäytäntöönpanon keskeytysmääräyksen vaikutukset ja voimassaoloTäytäntöönpanon peruuttaminenTäytäntöönpanoriitakanteen nostaminenTäytäntöönpanoriitakanteen vaikutus ulosottoasian käsittelyynUhkasakon asettaminen, suuruus ja kohdistaminenUhkasakon maksettavaksi tuomitseminenUlosmitatun omaisuuden ainesosat, tarpeisto ja tuottoUlosmitatun omaisuuden myyntiUlosmitatun omaisuuden ostajaUlosmitatun omaisuuden vapaan myynnin tavatUlosmittaus kuolinpesästäUlosoton toimitustodistajaUlosoton täytäntöönpanotoimituksen paikkaUlosoton täytäntöönpanotoimituksen pöytäkirjaUlosotto lapsen elatuksen turvaamiseksiUlosottoasian täytäntöönpanotoimituksen julkisuus ja järjestyksenpito toimituksessaUlosottoasian vireillepanoUlosottoasian vireilläolon päättyminenUlosottoasian vireilläolon päättyminen estetodistukseenUlosottohakemuksen sisältöUlosottomenettelyssä saa käyttää avustajaaUlosottomiehelle sallitut voimakeinotUlosottomiehen esteellisyysUlosottomiehen lausunto ja itseoikaisu ulosoton muutoksenhaussaUlosottomiehen suorittama vapaa myyntiUlosottomiehen tekemä itseoikaisuUlosottomiehen velvollisuudesta tehdä kirjallinen päätösUlosottomiesUlosottoperuste ja saamistodistus osana ulosottohakemustaUlosottoperusteen määräaika, vanhentuminen ja määräajan jatkamista koskeva tuomioUlosottoperusteen vanhenemisen oikeusvaikutuksetUlosottorekisterin julkisuusUlosottorekisterin tietosisältöUlosottoselvityksen toimittamistapaUlosottoselvitysUlosottoviranomaiselle asetettu kielto luovuttaa eräitä tietojaUlosottoviranomaisen oikeus luovuttaa tietojaUsean velalliselle kuuluvan kiinteistön myyntiValituksen käsittely tuomioistuimessaValituskirjelmän sisältö ja valituksen vaikutus täytäntöönpanoonValtion korvausvastuu täytäntöönpanossaVarojen säilytys ulosotossaVarojen tilitys, tilityksen keskeyttäminen ja varojen palauttaminen ulosotossaVarojenjako ulosotossaVastaajalle annettavat ilmoitukset ulosottoasiassaVelalliseen kohdistuva suorituskielto luotonannossaVelallisen asema ulosotossaVelallisen erottamisetu ulosmittauksessaVelallisen kuittausvaatimus estää ulosmittauksenVelallisen suojaosuus palkan ulosmittauksessaVelallisen tietojenantovelvollisuuden sisältöVelallisen tietojenantovelvollisuusVelallisen vapaaehtoinen maksu ennen ulosmittaustaVelkojan palautusvelvollisuus täytäntöönpanoon peruuntuessaVelkojan rooli ulosoton toteuttamisessaViranomaisen tietojenantovelvollisuusViranomaisneuvonta ulosottoasian vireillepanossaVirhe ulosoton myyntikohteessaVirka-apu ulosotossaVäliaikaistoimi ulosotossaVälitystuomio ulosottoperusteenaYleinen takaisinsaantiperuste

Ulosotto- ja konkurssi

Vahingonkorvauksen epääminen tai alentaminen

Humalatila voi vaikuttaa korvausvastuuseenKehitysvammaisuus ei poista vahingonkorvausvelvollisuuttaPassiivisuus vahingon torjunnassaVaaraan antautuminen on myötävaikuttamista vahinkoonVahingon kärsijän myötävaikutus vahingon syntyynVahinkoon kuulumattoman seikan vaikutus alentamisperusteenaValvontavelvollinen voi joutua korvausvelvolliseksi valvottavan toiminnasta

Vahingonkorvauksen kohtuullistaminen

Erittäin moitittava teko estää yleensä vahingonkorvauksen sovittelunHenkilöön perustuva kohtuullistaminenKohtuusperusteinen vahingonkorvauksen sovitteluKohtuuton taloudellinen rasitus on vahingonkorvauksen sovitteluperusteMieleltään häiriintyneen vahingonkorvausta voidaan kohtuullistaaNuori henkilö vahingonkorvausvelvollisenaSovittelun estyminen: Taloudellisen hyödyn tavoitteluSovittelun estyminen: Vahingon kärsijän korvaustarveSovittelun estyminen: VakuutusSyyntakeisuuden arviointi vahingonkorvauksen kohtuullistamiseksiTaloudellinen asema tulevaisuudessaTuottamuksen aste: TahallisuusTuottamuksen asteen merkitys vahingonkorvauksen sovittelussa ja sen estymisessäTyönantaja: Kohtuuttomuus ja ilmeinen kohtuuttomuusTyönantajan vahingonkorvauksen kohtuullistaminenTyöntekijä, virkamies, itsenäinen yrittäjäVahingon kärsijän korvaustarve vaikuttaa vahingonkorvauksen sovitteluunVahingonkorvauksen yleiset sovitteluperusteet

Vahingonkorvauksen vaatiminen

Kiinteistöön kohdistunut vahinkoKorvauksen vaatiminen liikennevahingostaKorvauskanne: Helsingin käräjäoikeusKorvauskanne: Rikokseen perustuva korvauskanneKorvauskanne: Vahingon aiheuttajan kotipaikkaKorvauskanne: Valtio, kunta, muu laitosTodistelu tapahtuneen vahingon määrän osaltaTodistustaakka vahingosta voi olla kantajan lisäksi myös vastaajallaTodistustaakka vahinkotapahtumasta on vahingon kärsijälläTodistustaakka vastuusta vapauttavasta asiasta on korvausvelvollisellaTuottamuksen aste voi vaikuttaa todistustaakkaan vahingonkorvausasiassaVahingonkorvausasioiden käsittely riita-asioina ja korvauskanneVahingonkorvausoikeudenkäynnin edellytyksiä: Kuuleminen

Vahingonkorvaus

Vahingonkorvaus

Korvausmäärä alaikäisen aiheuttamissa vahingoissaKorvausmäärä yhteisvastuutilanteissaPoikkeaminen täyden korvauksen periaatteestaRikastumiskielto vahingonkorvausoikeudessaTäyden korvauksen periaateVahingonkorvausmäärälle tuomittava korko

Vahingonkorvausoikeuden sisältö

Differenssiteoria vahingonkorvausoikeudessaKanavointisäännös työntekijän aiheuttamassa vahingossaKansainväliset lainvalinnat: Sopimuksen ulkoinen vastuuKansainväliset lainvalinnat: SopimusKorostuneen huolellisuusvelvollisuuden alueVahingonkorvausoikeuden tavoitteet

Vahingonkorvausvastuu

Ankara vastuu ei edellytä huolimattomuuttaEnnakoitavuusperiaate rajoittaa korvausvastuutaHuolimattomuuden arviointi on aina tapauskohtaistaMikä on välitöntä ja mikä puolestaan välillistä vahinkoa?Mitä tarkoittaa ekskulpaatiovastuu?Mitä tarkoittaa kontrollivastuu?Poikkeukseton vastuu aiheutuneesta vahingostaTuottamus vahingonkorvausvastuun perusteenaTuottamusvastuuseen perustuva vahingonkorvausTäyden korvauksen periaate ja rikastumiskieltoTörkeä huolimattomuus synnyttää vahingonkorvausvastuunVahingonkorvausvastuu edellyttää syy-yhteyttäVahingonkärsijän myötävaikutus vahingon syntymiseenVastuu sopimuksenulkoisessa suhteessaVastuun jakautumisesta sopimusketjussa

Vahingonkorvausvastuu

Alaikäisen vastuu aiheuttamastaan vahingostaIsännänvastuu: Vastuu luottamustehtävää hoitavasta henkilöstäJulkisen vallan vastuuKuka on vahingon aiheuttaja?Mielisairaus ei poista vahingonkorvausvelvollisuuttaMikä on julkisyhteisö?Mitä on julkinen valta?Mitä tarkoittaa vanhempien valvontatuottamus?Oikeushenkilö ja sen vahingonkorvausvastuuOppilaan vastuu aiheuttamastaan vahingostaRäjäytystyötä koskeva ankara vastuuTilapäinen sieluntoiminnan häiriö: AlkoholiTuottamuksen puuttuminen ja loukatun suostumusTyönantajan korvausvastuu: Tunnistamatta jäänyt työntekijäTyönantajan vastuu työntekijästä ja tämän apulaisestaTyönantajan yleinen vahingonkorvausvelvollisuusTyöntekijän vastuu aiheuttamastaan vahingostaTyöntekijän vastuun rajoitusVahingonkorvauslain suhde muussa laissa säädettyyn korvausvastuuseenValtion ja kunnan vahingonkorvausvastuuValtion vastuu EY-oikeuden noudattamatta jättämisestäVanhempien vastuu lapsistaVastuusta sopiminen: Yksityishenkilöt ja yrityksetVirkamiehen vastuu on tuottamusperusteista vastuutaVirkamiehen vastuun rajoitusVuokratyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessaYhteisvastuullinen vahingonkorvaus

Vahingonkorvausvastuu työsuhteessa

Työnantajan työntekijälle aiheuttama vahinkoTyöntekijän työnantajalle aiheuttama vahinkoTyöntekijän työssään kolmannelle aiheuttama vahinko

Vahingonteko

Lievä vahingonteko aiheuttaa vähäisen menetyksenTörkeä vahingonteko voi kohdistua historialliseen omaisuuteenVahingonteko kohdistuu aina omaisuuteen

Vahinkolajit

Aineellinen ja aineeton vahinkoEläinten aiheuttamat vahingotHenkilövahinko ja esinevahinkoMikä on lääkevahinko?Vahingot jaetaan vahinkolajeihinVälitön ja välillinen henkilövahinko

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu

Rikossovittelu vaihtoehtoisena ratkaisumenettelynä

Vakuusoikeus

Valitus

Mikä on julkinen saatava?Mikä on perustevalitus?Minne valituskirjelmä toimitetaan?Miten valitus tehdään?Päätöksen täytäntöönpano ilman lainvoimaa olevanaPäätöksen täytäntöönpanokelpoisuusSaako valitusta muuttaa?Täytäntöönpanokielto tai keskeyttäminenValituksen siirtäminen toimivaltaiseen viranomaiseenValituksen täydentäminenValitus on keskeisin osa kansalaisen oikeusturvaaValituskirjelmä on valituksen muotoValituskirjelmään liitettävät asiakirjatVerojen ja maksujen ulosotto

Valitusedellytykset

Mikä on toimivaltainen hallinto-oikeus?Mitä tarkoittaa päätöksen valituskelpoisuus?Vain valitusedellytysten täyttyessä valitus tutkitaanValitus on tehtävä valitusajan puitteissaValitusaika hallintopäätösten osaltaValitusaika valituslupa-asioissaValitusajan laskeminenValitusoikeus valituksen edellytyksenäVoiko viranomaisella olla valitusoikeutta?Yhteisön valitusoikeus

Valmismatkat

Hinnanalennus virheen seuraamuksenaMarkkinoinnissa annettavat tiedotMatkanjärjestäjä, -välittäjä ja matkustajaMatkanjärjestäjän avustamisvelvollisuusMatkanjärjestäjän oikeus valmismatkan peruuttamiseenMatkanjärjestäjän suorituksen virheMatkanjärjestäjän vahingonkorvausvastuuMatkustajan oikeus korvaavaan matkaanMatkustajan oikeus peruuttaa sopimusMatkustajan oikeus sopimuksen purkamiseenMatkustajan tekemä virheilmoitus valmismatkastaMikä on valmismatka?Tiedot ennen sopimuksesta päättämistäValmismatkan hinnan muuttaminenValmismatkan luovutus kolmannelle henkilölleValmismatkan virheen korjaaminenValmismatkasopimuksen syntyminenValmismatkat ja välittäjän vastuu

Valtiopetosrikokset

Laiton sotilaallinen toiminta on rangaistavaaTörkeä valtiopetos on esimerkiksi johdon tekemä rikosValtiopetoksen valmistelu voi olla monentyyppinen tekoValtiopetos uhkaa Suomen valtiojärjestystä

Vapauteen kohdistuvat rikokset

Ihmiskauppa tähtää oikeudettomaan hyötymiseen toisestaLaiton uhkaus saa uhrin pelkäämään turvallisuuden puolestaLapsen omavaltainen huostaanotto on läheisen tekemä rikosLapsikaappaus johtaa lapsen pois asuinvaltiostaanPakottaminen on oikeudetonta uhkaamistaPanttivangin ottaminen pakottaa jonkun muun toimimaanTuottamuksellinen vapaudenriisto on huolimatontaTörkeä ihmiskauppa liittää tekoon väkivaltaaTörkeä vapaudenriisto kestää vähintään kolme vuorokauttaVapaudenriisto eristää uhrin ympäristöstään

Varkaus, kavallus, luvaton käyttö

Jokamiehen oikeus rajoittaa varkausrikoksiin syyllistymistäKavallus on esimerkiksi lainavarojen anastamistaLievä kavallus on kokonaisuutena vähäinenLievä luvaton käyttö on kohtalaisen haitatontaLievä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus aiheuttaa vain vähäistä haittaaLuvaton käyttö on rikosLuvaton pyynti on metsästystä tai kalastustaMoottorikulkuneuvon käyttövarkaus koskee luvatonta käyttöäMurtovälineen hallussapito tähtää rikoksen tekemiseenOnko rikos varkaus vai näpistys?Pihamaalla kulkeminen voi olla hallinnan loukkausTörkeä kavallus voi aiheuttaa uhrille tuntuvaa vahinkoaTörkeä luvaton käyttö voi tuoda huomattavaa taloudellista hyötyäTörkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus tuo uhrille suurta vahinkoaTörkeä varkaus voi olla aseellinenVakuusoikeuden loukkaus vaikeuttaa velkojen kattamista

Velallisen asema konkurssissa

Konkurssin pesäluettelon vahvistaminenVelalliselle tulleet viestit ja muut lähetyksetVelallisen asema konkurssissaVelallisen myötävaikutus- ja tietojenantovelvollisuusVelallisen oikeudet ja asianmukaisen kohtelun vaatimus konkurssissaVelallisen oikeus saada avustustaVelallisen tietojensaantioikeus ja kuuleminen

Velallisen rikokset

Törkeä velallisen epärehellisyys aiheuttaa tuntuvaa haittaaTörkeä velallisen petos vie tekijän vankilaanVelallisen epärehellisyys hankaloittaa velan perimistäVelallisen petos voidaan tehdä toisenkin hyväksiVelallisen vilpillisyys ei tuota hyötyäVelallisrikkomus on muita velallisen rikoksia vähäisempi tekoVelkojansuosinta on velallisen rikos

Velan vanhentuminen

Hyvä perintätapa velan perijän ohjeenaVelan vanhentuminenVelan vanhentuminen vain yhden velallisen osaltaVelan vanhentumisen katkaiseminen

Velkakirja

Velkakirja todistaa velkasuhteen olemassaolostaVelkakirjan luovuttaminen toiselleVelkakirjan perusominaisuudetVelkakirjojen jaottelu juokseviin ja tavallisiin

Velkaselvittely konkurssissa

Jakoluettelo on vahvistettava tuomioistuimessaJakoluetteloehdotus ja jakoluetteloehdotuksen määräpäiväKonkurssipesän jakoluettelon riitautusten ratkaiseminenKonkurssipesän pesänhoitajan jakoluetteloMassavelka on konkurssipesän omaa velkaaMitä tarkoittaa konkurssin velkaselvittely?Vahvistetun jakoluettelon muuttaminen

Velvoite

Elatusavun määräytymisen perusteetEri korkotyyppejäErityisvelvoite ja lajivelvoiteEsineen luovutuksen toteuttamisestaJaolliset ja jaottomat suorituksetKanssavelalliset ovat yhteisvastuullisessa velkasuhteessaKestosuoritussuhde pidempiaikaisena sopimussidoksenaKorottomuusolettama rahavelassaLuontoissuoritusvaatimus on velkojan oikeussuojakeinoLupa velallisen vaihdokseenMaksusuoja juoksevien velkakirjojen kohdallaMikä on viemävelkaperiaate?Mitä tarkoittaa siveellinen velvoite?Mitä tarkoittaa toissijainen yhteisvastuu?Mitä tarkoittaa valinnaisvelvoite?Mitä tarkoittaa velkojaolettama?Nominalismi velallisen suojanaOikea suoritusvelvollinen velvoitteen täyttämisessäOikean suorituksen määrittelyOikeustoimi velvoittavana tahdonilmaisunaOppi perusteettomasta edustaOsiteltu vastuu velastaPositiivinen ja negatiivinen velvoiteRahasuoritus velvoitteen täyttämiseksiRahavelan korkokanta ja -aikaSanktiojärjestelmä suojaa velkojan oikeuttaSivuvelvoite velkasuhteessaSosiaalinen suorituseste anteeksiantoperusteenaSuorituksen kohdeSuoritus oikealle velkojalleTekemisvelvoitteiden jaottelustaTilisiirto velan maksukeinonaUhkapelivelka eli vajanaisvelvoiteUuden velkojan väitesuoja velkojan vaihdoksessaVain oikea suoritus täyttää velvoitteenVelallisen maksusuoja velkojan vaihdoksessaVelallisten yhteisvastuu velastaVelka maksettava erääntymisaikanaVelka maksettava vaadittaessaVelkakirjan mukainen velkojaVelkoja voi siirtää saamisoikeutensa toiselleVelkojan ennakkoviivästysVelkojan vaadeoikeus syntyy saamisen eräännyttyäVelkojan vaihdoksen vaikutus osapuolten asemaanVelkojan viivästyksen seurauksetVelkojan viivästyksen vaikutus koronmaksuvelvollisuuteenVelkojan viivästys velvoitteen täyttämisessäVelvoitetta vastaa saamisoikeusVelvoitteen riittävä määrittely oikeustoimissaVelvoitteen syntyminen ilman sopimustaVelvoitteen syntyminen luo vastuunVelvoitteen täyttäminen jonkun puolestaViemävelkaperiaate rahasuorituksissaViivästyskorkoViivästyskoron laskentaperusteViivästyskoron määräytymisaikaVoiko velalle maksettavasta korosta sopia?Ylivoimainen este velkojan viivästyksen syynä

Veronkanto perintö- ja lahjaverotuksessa

Huojennuksen myöntäminen perintö- tai lahjaverotuksessa

Verotiedot

Verotustietojen julkisuus ja salassapito

Verotuksen muutoksenhakujärjestelmä

Ketkä ovat jäseniä verotuksen oikaisulautakunnassa?Mikä on verotuksen oikaisulautakunta?Oikaisuvaatimus verotuksen muutoksenhaussaVerotuksen muutoksenhakujärjestelmäVerotuksen oikaisu voidaan tehdä verovelvollisen hyväksiVerotuksen oikaisulautakunnan kokoonpanotVerotuksen oikaisulautakunnan puheenjohtajaVerotuksessa on valituslupajärjestelmäVerovirastokin voi hyväksyä oikaisuvaatimuksen

Verotus

Verotusmenettely

Arvioverotus toimitetaan, jos veroilmoitusta ei ole annettuEnnakkoratkaisu on vaihtoehto ennakkotiedoilleEnnakkoratkaisun hakeminen verotukseenEnnakkotiedon hakeminen verotukseenEnnakkotieto sitoo verottajaa verovelvollisen vaatimuksestaJokaisen verovelvollisen on annettava veroilmoitusKansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen huojentaminenLainvoimainen ennakkoratkaisu sitoo verottajaaMikä on peitelty osinko?Mikä on verottajan antama ennakkotieto?Muutoksenhaku keskusverolautakunnan ennakkoratkaisuunMuutoksenhaku verotuksesta annettuun ennakkotietoonRangaistus veronkierrostaSelvittämätön omaisuudenlisäys verotuksessaSivullisen tiedonantovelvollisuus verottajalleValitus hallinto-oikeuteen veroasiassaValitus korkeimpaan hallinto-oikeuteenVerohallinnon pääyksiköt korvasivat verohallituksenVerohallinto tarkoittaa koko verotuksen organisaatiotaVerohuojennus ja vapautus verostaVeron kiertäminen ja sulkusäännösVeronkorotus ja veronkorotuksen suuruusVeronlykkäys voidaan myöntää erityisestä syystäVeronsaajia on valtion ja kuntien lisäksi myös muita tahojaVerotarkastuksen kohdistaminen verovelvolliseenVerotukseen vaadittava kirjanpitoVerotukseensa tyytymättömällä on oikeus muutoksenhakuunVerotuksen muuttaminen tarkoittaa verotuksen korjaamista oikeaksiVerotuksen muuttaminen verovelvollisen vahingoksiVerotuksen oikaisu verovelvollisen hyväksiVerotuksen oikaisulautakunta on verotuksen muutoksenhakuelinVerotuspaikka on yleensä verovelvollisen kotipaikkaVerovelvollisen ilmoitusvelvollisuus tuloistaanVerovirastot koostuvat verotoimistoistaYleiset periaatteet verotuksen toimittamisessaYleiset periaatteet: Samankaltaiset tapaukset ja päätösten perusteleminenYleiset periaatteet: Tiedoksianto verovelvolliselleYleiset periaatteet: Verovelvollisen kuuleminen

Verotusmenettely perintö- ja lahjaverotuksessa

Muutoksenhaku Verohallinnon antamaan ennakkoratkaisuunOikaisuvaatimus perintö- tai lahjaverotukseenPerinnön- ja lahjansaajan velvollisuudetPerintö- ja lahjaverotuksen toimittaminenPerintö- tai lahjaveron korottaminenPerintö- tai lahjaverotuksen ennakkoratkaisuPerintö- tai lahjaverotuksen oikaisuTäydennys- tai oikaisukirja perintöverotuksen toimittamisen jälkeenValittaminen oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestäVerotuksen toimittaminen arvioverotuksena

Vertikaaliset kilpailunrajoitukset

Vertikaalisia sopimuksia koskeva ryhmäpoikkeusasetusVertikaalisia sopimuksia koskeva ryhmäpoikkeusasetus ja mustan listan ehdot

Vesiliikenne

Aluksen kotipaikka ei ole sidottu sen sijaintipaikkaanAluksen oikeus käyttää Suomen lippuaKuljettajaa koskevat yleiset vaatimuksetMikä on laivanisännistöyhtiö?Mikä on vesikulkuneuvorekisteri?Mikä on väylämaksuilmoitus?Rekisteritodistus ja rekisteritunnusVesikulkuneuvon kunto ja rakenneVesikulkuneuvon luovuttaminen toisen kuljetettavaksiVesikulkuneuvon rekisteröiminenVesillä liikkujaa koskevat säännöksetVäylämaksu kauppamerenkulkua harjoittavalta alukselta

Viranomainen ja toimivalta

Mikä on toimivaltariita?Ministeriön alaisuudessa toimivat laitoksetMitä tarkoittaa oikeussubjektius?Mitä tarkoittaa yksittäinen viranomainen?Monijäseninen viranomainen muodostaa viraston tai laitoksenToimivallan siirtäminen toiselle viranomaiselleValtioneuvoston yleistoimivaltaViranomaisen alueellinen toimivaltaViranomaisen asiallinen toimivaltaViranomaisen asteellinen toimivaltaVirasto on valtionhallinnon yksikköVirkamiehen vahingonkorvausvelvollisuus

Viranomaisen harkintavalta

Harkinta tarkoittaa tarkoituksenmukaisuusharkintaa ja oikeusharkintaaMilloin on kyseessä harkintavallan alitus?Milloin on kysessä harkintavallan ylitys?Oikeusharkinta on sidottua harkintaaVapaa harkinta eli tarkoituksenmukaisuusharkinta viranomaisen päätöksenteossaViranomainen ei saa väärinkäyttää harkintavaltaansa tai tehdä mielivaltaisia ratkaisuja

Viranomaisen ja virkamiehen velvollisuudet

Saako virkamiestä lahjoa?Virkamiehen terveydentilaa koskevat tiedotVirkamiehen velvollisuudetVirkamiehen virkavastuuVirkatehtävien hoitaminen

Virantoimituksesta pidättäminen

Rikosoikeudellinen virkavastuu

Virkamiehen esteellisyys

Kuka on virkamiehen läheinen?Kuka ratkaisee esteellisyyttä koskevan kysymyksen?Milloin virkamies on edustajanjäävi?Milloin virkamies on esteellinen?Milloin virkamies on yhteisöjäävi?Mitä esteellisyydestä voi seurata?Mitä tarkoittaa asianosaisjääviys?Mitä tarkoittaa intressijääviys?Mitä tarkoittaa laitosjääviys?Mitä tarkoittaa palvelussuhdejääviys?Saako virkamies kuulua yhdistykseen?Virkamiehen esteellisyysperusteetVoiko esteellinen virkamies osallistua asian käsittelyyn?Yleislausekkeeseen perustuva jääviys

Virkamiehen nimittäminen ja kelpoisuus

Virkaan nimittämisen edellytyksistäVirkamiehen kielitaitovaatimuksistaYleiset nimitysperusteet virkoihin

Virkamies ja virkasuhde

Kuka on kunnallinen viranhaltija?Mikä on virkasuhde?Miten virkasuhde eroaa työsuhteesta?Mitä ovat valtion virkamiehet?Määräaikainen virka tai virkasuhdeSaako virkamiehellä olla sivutoimia?Sopimus palvelussuhteen ehdoistaVirkamiehen siirtäminen toisiin tehtäviin

Virkarikokset

Kuka voi syyllistyä virkarikokseen?Lahjuksen ottaminen kansanedustajanaLahjuksen ottaminen voi johtaa viran menettämiseenLahjusrikkomus heikentää viranomaistoiminnan luotettavuuttaMyös virkarikoksissa sovelletaan menettämisseuraamustaTuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominenTörkeä lahjuksen ottaminen rangaistaan vankeudellaTörkeä virka-aseman väärinkäyttäminenViraltapano koskee virkaa, jossa rikos tehtiinVirka-aseman väärinkäyttäminenVirkasalaisuuden rikkominen ja tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominenVirkavelvollisuuden rikkominen

Virkasuhteen päättäminen ja varoitus

Irtisanotun virkamiehen takaisinottaminenMilloin virkamies voidaan irtisanoa?Milloin virkamiestä ei saa irtisanoa?Onko virkamiehellä koeaika?Virkamiehelle annettava varoitusVirkamiehelle maksettava eroraha ja koulutustukiVirkamiehen eroamisikäVirkamiehen irtisanominen ja viran lakkaaminenVirkamiehen irtisanomisajatVirkasuhteen purkamisen edellytyksetVirkasuhteen päättyminen

Vuokra-asiat

Väärennysrikokset

Lievä väärennys ottaa huomioon asiakirjan laadunMaastomerkin väärennys haittaa maasto-olosuhteiden selvittämistäMikä on väärennysrikosten tarkoittama väärä tai väärennetty todistuskappale?Törkeä väärennys kohdistuu viranomaisen asiakirjaanVäärennys liittyy harhauttavaan todistamiseenVäärennysaineiston hallussapito voi aiheuttaa puolen vuoden vankilatuomion

Yhteisomistusoikeus

Mitä tarkoittaa yhteisomistussuhde?Oikeudet ja velvollisuudet yhteisomistuksessaUskotun miehen määrääminen ja yhteisomistuksen purkaminenYhteisomistajan esineen käyttö- ja hallintaoikeus

Yhteisön ja säätiön vahingonkorvausvelvollisuus

Business judgment rule YhdysvalloissaHallituksen jäsenen osallisuus toimenpiteisiinKirjanpidon ja varainhoidon järjestäminen ja valvontaOsakeyhtiölain mukainen yhdenvertaisuusperiaateOsakeyhtiölain soveltamista koskevien riita-asioiden oikeuspaikkaOsakeyhtiön hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan vastuuOsakeyhtiön johtoa koskeva salassapitovelvollisuusOsakeyhtiön osakkeenomistajan vahingonkorvausvastuuOsakeyhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen: Valinnan virheellisyys ja valittavan suostumusOsakeyhtiön uuden johtajan vastuuOsakeyhtiön ylemmän toimielimen määräys, päätöksenteon siirtäminenOsakeyhtiöoikeudellinen vahingonkorvausvastuuOsakeyhtiöoikeudellisen korvausvastuun jakaantuminenOsakeyhtiöoikeudellisen korvausvastuun sovitteluOsakkeenomistajan rajoitettu vastuuOsuuskunnan johdon ja jäsenen vahingonkorvausvelvollisuusSäätiön toimielimen jäsenen vahingonkorvausvelvollisuusTehtävään nimittäminen ja kaupparekisterimerkintäTilintarkastajan vastuu tilikautta edeltävistä ja sen jälkeisistä toimistaTilintarkastusyhteisön vastuu tilintarkastuksen vahingoistaVahingonkorvaus avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössäVastuu arvo-osuustilin pitämisestäVoiton tuottaminen on osakeyhtiön ensisijainen tarkoitusYhdistyksen toimihenkilön vahingonkorvausvelvollisuus yhdistykselleYhtiökokouksen puheenjohtajan vastuuYhtiön hallituksen varajäsenen vahingonkorvausvastuuYhtiön johdon vastuuvapauden sitovuuden rajoituksetYhtiön johdon vastuuvapausYhtiöoikeudellinen vahingonkorvausvastuu

Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Yksityinen elinkeinonharjoittajaYksityisen elinkeinonharjoittajan edustaminenYksityisen elinkeinonharjoittajan elinkeinotoiminnan varallisuusYksityisen elinkeinonharjoittajan toiminnan lopettaminenYksityisen elinkeinonharjoittajan toiminnan rahoittaminenYksityisen elinkeinonharjoittajan vastuuYrityksen toimintamuodon muuttaminen

Yksityishenkilön velkajärjestely

Kanssavelallisen maksuohjelma yksityishenkilön velkajärjestelyssäKonkurssin vaikutus maksuohjelmaanKuuluvatko epäselvät velat velkajärjestelyn piiriin?Lisäsuoritusvelvollisuus yksityishenkilön velkajärjestelyssäMaksu- ja vakuudenasettamiskielto velkajärjestelyssäMaksuohjelman kesto velkajärjestelyssäMaksuohjelman keston jatkaminen yksityisvelkojan hyväksiMaksuohjelman laiminlyönnin seurauksetMaksuohjelman muuttaminen velkajärjestelyssäMaksuohjelman noudattaminen velkajärjestelyssäMaksuohjelman oikeusvaikutukset velkajärjestelyssäMaksuohjelman raukeaminen velkajärjestelyssäMaksuohjelman raukeamisen ja muuttamisen hakeminenMaksuohjelman sisältö takaus- ja vakuusvastuun järjestelyssäMaksuohjelman vahvistaminen velkajärjestelyssäMuutoksenhaku velkajärjestelyä koskevassa asiassaOikeudenkäyntikulut yksityishenkilön velkajärjestelyssäPoikkeus perintäkiellosta yksityishenkilön velkajärjestelyssäPäätös velkajärjestelyn aloittamisestaSalassapitovelvollisuus yksityishenkilön velkajärjestelyssäSelvittäjän kelpoisuusvaatimukset velkajärjestelyssäSelvittäjän määrääminen velkajärjestelyynSelvittäjän palkkio, kustannusten korvaaminen ja vahingonkorvausvelvollisuus velkajärjestelyssäSelvittäjän tehtävät ja tiedonsaantioikeus velkajärjestelyssäSelvitys velkaantumisesta velkajärjestelyn edellytyksenäTakaisinsaanti velkajärjestelyssäTakaus- ja vakuusvastuun järjestelyn aloittamisen oikeusvaikutuksetTakausvastuun järjestely velkajärjestelyn erityistapauksenaTavallisten velkojien keskinäinen asemaTiedonantovelvollisuus ja myötävaikutusvelvollisuus yksityishenkilön velkajärjestelyssäToimivaltainen tuomioistuin ja asian käsittelyjärjestysTuntemattomat velkojat yksityishenkilön velkajärjestelyssäTuomioistuimen velvollisuus hankkia selvitystä velkajärjestelyasiassaUlosmittauksen kielto yksityishenkilön velkajärjestelyssäVakuusvastuun järjestely suojaa velallisen omistusasuntoaVakuusvelat yksityishenkilön velkajärjestelyssäVelallisen kuoleman vaikutus yksityishenkilön velkajärjestelyynVelallisen maksukyvyttömyys on velkajärjestelyn myöntämisen edellytysVelallisen omistusasunto velkajärjestelyssäVelallisen tulojen ja varallisuuden käyttäminen velkojen suoritukseksiVelallisen velvollisuus selvittää mahdollisuus sovintoon yksityishenkilön velkajärjestelyn edellytyksenäVelkajärjestelyn hakija ja hakeminenVelkajärjestelyn lisäedellytykset velallisen harjoittaessa elinkeinotoimintaaVelkajärjestelyn myöntäminen yleisestä esteestä huolimattaVelkajärjestelyn oikeusvaikutuksien kestoVelkajärjestelyn piiriin kuuluva velka ja varallisuus velallisen harjoittaessa elinkeinotoimintaaVelkajärjestelyn piiriin kuuluvat velatVelkajärjestelyn soveltamisalaVelkajärjestelyn suhde konkurssiinVelkajärjestelyn suhde velan vanhentumiseenVelkajärjestelyn suhde yrityksen saneeraukseenVelkajärjestelyn tarkoitusVelkajärjestelyn vaikutus sopimussuhteisiinVelkajärjestelyn yleiset edellytyksetVelkajärjestelyn yleiset esteetVelkajärjestelyvelallinen osakkeenomistajanaVelkajärjestelyyn määrätyn selvittäjän vapauttaminen toimestaanVelkojan tiedonsaantioikeusVelkojen riitauttaminen ja väitteiden käsittelyVelkojien kuuleminen velkajärjestelyssäVäliaikainen kielto yksityishenkilön velkajärjestelyssäYksityishenkilön velkajärjestelyn keinotYksityshenkilön velkajärjestelyn aiheuttama perintäkielto

Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaaminen

Julkisrauhan rikkominen voi tapahtua toimistoissakinKotirauhan rikkominen tapahtuu asumiseen tarkoitetulla alueellaKunnianloukkaus on valheellista tietoaSalakatselu on luvatonta kuvaamistaSalakuuntelu voi olla myös äänen tallentamistaSalakuuntelun ja salakatselun valmistelu täyttyy laitteen asentamisellaTörkeä julkisrauhan rikkominen kohdistuu esimerkiksi eduskuntaanTörkeä kotirauhan rikkominen voi olla aseellinenTörkeä kunnianloukkaus käyttää joukkotiedotusvälinettäYksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen aiheuttaa kärsimystä

Yksityisyydensuoja työelämässä

Huumetesteistä säädetään laissaSaako työnantaja käyttää videovalvontaa?Soveltuvuustestit eivät ole pakollisiaSähköposti on luottamuksellinen viestiTerveystiedot ovat arkaluonteisiaTyöelämän yksityisyyden suojasta oma lakinsaTyöntekijän tietoja ei ole lupa käsitellä vapaasti

Yksityisyys ja henkilötietojen suoja

Arkaluonteisia tietoja suojataan tiukemminHenkilön taloudellinen asema on osa yksityisyyttäHenkilötiedot ovat jokaisen omaa omaisuuttaHenkilötiedot ovat tunnistetietojaHenkilötietojen käsittelyä on monenlaistaHenkilötunnus – tärkein tunnistetietoHuolellisuus rekisterinpitäjän velvollisuutenaIhmistä ei saa arvioida koneellisestiJulkisuusperiaate vastaan henkilötietojen suojaKäytännesäännöillä edistetään hyvää tietojenkäsittelytapaaLainvastainen henkilötietojen käsittely johtaa ankaraan korvausvastuuseenLakisääteisyyden vaatimus tietosuojan periaatteenaLuottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamatonMarkkinarauha suojaa massamarkkinoinniltaMedian ja yksityisyyden intressit ovat usein vastakkaisetMitä on hyvä tietojenkäsittelytapa?Oikeudesta olla yksinPotilaalla on oikeus yksityisyyteenRekisterinpidon on oltava avointaRekisterinpitäjiä koskevat periaatteetRekisterinpitäjää koskee tiedottamisvelvollisuusRekisteriselosteella toteutetaan suunnitelmallista henkilötietojen käsittelyäRekisteröidyllä on oikeus tarkastaa ja oikaista itseään koskevia tietojaSanktiojärjestelmällä suojataan yksityisyyttäSosiaalinen yksityisyys on suojattuaSuostumus henkilötietojen käsittelyn edellytyksenäTarkoitussidonnaisuuden periaate tietosuojaperiaatteenaTietosuojavaltuutetun tehtävät ovat moninaisiaTietosuojaviranomaisten tulisi olla riippumattomiaTietoturvallisuus oikeuksien takuunaTurvallisesti tuntemattomana?Vain oikeita ja ajantasaisia tietojaVain tarpeellisia tietoja on lupa käsitelläYksityisyyttä on julkisuudessakin

Yleistä kilpailuoikeudesta

Elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset, päätökset ja yhdenmukaistetut menettelytavatHorisontaaliset ja vertikaaliset kilpailunrajoituksetKilpailuoikeuden laaja ja suppea merkitysKilpailuoikeuden tavoitteena on turvata toimivaa kilpailuaMitä sitominen tarkoittaa kilpailuoikeudessa?Määrähinnoittelu on kiellettyä kilpailun rajoittamistaRelevanttien markkinoiden määrittelyRyhmäpoikkeuksen peruuttaminenValikoiva eli selektiivinen jakelu

Yleistä kuluttajansuojasta

Kuluttaja-asiamies - tehtävät ja toimivaltaKuluttaja, elinkeinonharjoittaja ja kulutushyödykeKuluttajansuoja on yksityishenkilön suojaaKuluttajariitalautakunta antaa ratkaisusuosituksiaKulutushyödykkeiden tarjonta ja markkinointiMikä on kuluttajavirasto?

Yleistä rikosoikeudesta

Avunanto on neuvomista tai konkreettisia tekojaEräitä rikosoikeudellisia vanhentumisaikojaHätävarjelu oikeuttaa puolustautumaan hyökkäykseltäKieltoerehdys johtuu vaikeuksista ymmärtää lakiaLaiminlyöntikin voi olla rikosMilloin rikoksissa sovelletaan Suomen lakia?Mitä ovat asianomistajarikokset?Montako päiväsakkoa voidaan määrätä?Nämä ovat rikokset, joihin soveltuu oikeushenkilön rangaistusvastuuOikeushenkilön puolesta toimiminen lisää rangaistusvastuutaPakkotilassa saa aiheuttaa vahinkoa omaisuudelleRikoksen tekopaikka voi olla siellä missä seuraus ilmeniRikosasian sovittelu on ohjattuaRikosoikeudellinen laillisuusperiaate turvaa oikeuksiaSyyksiluettavuus vaatii tahallisen tai huolimattoman teonSyyteoikeus voi vanhentua jo kahdessa vuodessaTunnusmerkistöerehdys poistaa tahallisuudenUlkomainen tuomio on otettava huomioonVahingonkorvaus voidaan maksaa valtion varoistaVangin tekemä rikos voidaan jättää ilmoittamatta poliisilleVastuuikäraja ja syyntakeisuus ovat rikosvastuun avainsanojaVastuusta vapauttavaa seikkaa koskeva erehdys poistaa tahallisuudenVoimakeinojen käyttö ei ole aina sallittua

Yleistä sopimusoikeudesta

Eurooppalaiset sopimusoikeusperiaatteetKuka on asianosainen?Mikä on oikeushenkilö?Mikä on oikeustoimi?Milloin velka on vanhentunut?Mitä tarkoittaa oikeuskelpoisuus?Mitä tarkoittaa oikeustoimikelpoisuus?Oikeuslähteet sopimusoikeudessaPacta sunt servanda eli sopimussitovuuden periaatePakottava sääntely ja sen vastaiset toimetRajoitukset suhteessa kolmanteenSopimuksesta yleisestiSopimuspakko syrjäyttää sopimusvapauden periaatteenSopimusvapaus on varallisuusoikeuden lähtökohtaVelan vanhentuminen: Poikkeuksia yleisestä vanhentumisajastaVelan vanhentumisajan katkaiseminenVilpillinen mieli sopimusta tehtäessäVilpitön mieli ja sen vaikutus oikeustoimiinVoiko vanhentunutta saatavaa käyttää kuittaukseen?Yleisesti tuomioistuimista

Yleistä verotuksesta

Neutraali ja ohjaava verotusOikeus periä veroaVero on julkisen sektorin rahoittamiseksi maksettu rahamääräVerolait ja sääntely SuomessaVeropolitiikka ohjaa konkreettisesti toteutettavaa verotustaVerotuki on tarkoitettu edistämään jotakin tiettyä toimintaaVälitön ja välillinen verotus

Yleisvaaralliset rikokset

Kaappaus on oikeudeton tai väkivaltainen aluksen haltuunottoLiikennetuhotyö tuomitaan vankeudellaPerätön vaarailmoitus on rangaistavaaTerveyden vaarantaminen on rangaistava myös yrityksenäTietoverkkorikosvälineen hallussapito on rangaistavaaTuhotyö haittaa yhteiskunnan toimintojaTörkeä terveyden vaarantaminen kohdistuu suureen ihmisjoukkoonTörkeä tuhotyö aiheuttaa vakavaa terveyden tai hengen vaaraaTörkeä yleisvaaran tuottamus vaarantaa monen hengen tai terveydenVaaran aiheuttaminen tietojenkäsittelylleYdinräjähderikos – pykälä kieltää kaiken ydinräjähteiden käsittelynYleisvaarallisen rikoksen valmistelu tarkoittaa välineiden hallussapitoaYleisvaaran tuottamus johtuu huolimattomasta toiminnasta

Ylimääräiset muutoksenhakukeinot

Kantelu ylimääräisenä muutoksenhakukeinonaKantelun tekemisen määräaika vaihtelee tapauskohtaisestiMenetetyn määräajan palauttaminen hallintoasiassaMilloin päätös on lainvoimainen?Minne kantelu tehdään?Miten menetetyn määräajan palauttamista haetaan?Miten purkua haetaan?Muutoksenhakukirjelmä ylimääräisessä muutoksenhaussaPurku ylimääräisenä muutoksenhakukeinonaTäytäntöönpanokielto ylimääräisessä muutoksenhaussaYlimääräiseen muutoksenhakuun annettava päätösYlimääräiset muutoksenhakukeinot

Ympäristö ja asuminen

Ympäristönsuojeluoikeus

Erityisesti suojeltava lajiJätteen haltija on velvollinen järjestämään jätehuollonKadunpitovelvollisuus kuuluu kunnalleKaivoskivennäisten etsintä on mahdollista ilman omistusoikeuttaKasvilaji voidaan määrätä rauhoitetuksiKiinteät muinaisjäännökset ovat kajoamiskiellon alaisiaKunnan yleismääräykset ympäristöoikeuden alallaKunta järjestää asuinalueilla vesihuollonLajien suojelun suhde maankäyttöönLieviä ympäristövaikutuksia koskee ilmoitusvelvollisuusLunastuskorvaus on kertaluonteinen suoritusMetsäkeskukset laativat alueellisen metsäohjelmanMitä lajille merkitsee sen määrääminen uhanalaiseksi?Mitä on ympäristön pilaantuminen?Muinaistieteellinen toimikunta voi lunastaa irtaimen muinaisesineenPoikkeusluvan myöntäminen lajiensuojelustaRauhoitettua eläintä ei saa tappaaToiminnanharjoittajan tarkkailuvastuu lopetetusta toiminnastaToiminnanharjoittajan ympäristövastuuToimintojen yhteiskäsittely lupamenettelyssäTurvallisuus- ja kemikaalivirasto valvoo kasvinsuojeluaineiden käyttöäVahingon kärsijän sietämisvelvollisuusYleiset ympäristönpilaamisen kiellotYmpäristölupaharkinnan perusteetYmpäristölupapäätös voi sisältää lupamääräyksiäYmpäristölupaviranomaisetYmpäristöluvan hakeminen ja lupaviranomaisen menettelyYmpäristöluvan voimassaolo ja määräysten tarkistaminenYmpäristön pilaantumista valvotaan myös jälkitoimenpiteilläYmpäristönsuojelulainsäädäntöYmpäristövaikutusten arviointimenettely ja sen vaikuttaminen lupaharkintaanYmpäristövaikutusten arviointimenettely turvaa kansalaisten vaikuttamismahdollisuudet

Ympäristörikokset

Luonnonsuojelurikos uhkaa suojelun tarkoituksen toteutumistaMikä on rakennussuojelurikos?Tuottamuksellinen ympäristön turmeleminenTörkeä ympäristön turmeleminenVastuun kohdentuminen ympäristörikoksissaYmpäristön turmeleminen voi johtaa vankeusrangaistukseenYmpäristörikkomus on ympäristön turmelemista lievempi teko

Yritykset ja yhteisöt

Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa

Yrityskauppavalvonta

Miten yrityskaupan kieltäminen tapahtuu?Mitä tarkoittaa tehokkuuspuolustus kilpailuoikeudessa?Yrityskaupalle asetettavat ehdot?Yrityskaupan kilpailuarviointiYrityskauppavalvonnan tavoitteetYrityskauppavalvonta on kilpailun toimivuuden etukäteisvalvontaaYrityskauppojen tyyppiluokitteluYrityskauppojen valvonta Euroopan UnionissaYrityskauppojen valvonta Suomessa

Yrityssaneeraus

Ehdotuksen laatiminen saneerausohjelmaksiEpäselvien ja tuntemattomien sekä eräiden muiden saneerausvelkojen asemastaEräiden sopimusten erityisasemasta yrityssaneerausmenettelyssäEsinevakuusoikeus, vakuusvelka ja viimesijainen velka yrityssaneerauksessaHakemuksen vireilletulon jälkeen syntynyt velkaHakemus saneerausmenettelyn aloittamiseksiHakemus saneerausmenettelyn aloittamisestaJulkisoikeudellisen velat sekä koron pääomitusta sisältävät lainat velkajärjestelyssäKilpailevat ehdotukset yrityssaneerausohjelmaksiKonkurssin vaikutuksesta saneerausohjelmaanLisäsuorituksen vaatiminen yrityssaneerauksessaMaksu- ja vakuudenasettamiskieltoMaksukyvyttömyys ja uhkaava maksukyvyttömyys yrityssaneerauksessaMaksuohjelman muuttaminen yrityssaneerauksessaMaksuohjelman raukeaminen yrityssaneerauksessaMikä osa velallisen velasta on saneerausvelkaa?Milloin perintäkieltoon voidaan myöntää poikkeusMuiden täytäntöönpanotoimenpiteiden ja turvaamistoimenpiteiden kieltoMuutoksenhaku saneerausmenettelyprosessissaNopea saneerausohjelman vahvistaminenOhjelmaehdotuksen käsittely ja tiedoksianto saneerausmenettelyssäPoikkeukset maksukieltoon yrityssaneerauksessaPäätös saneerausmenettelyn aloittamisestaPäätös saneerausohjelman vahvistamisesta ja saneerausmenettelyn lakkaamisesta ilman ohjelman vahvistamistaPäätös velkajärjestelyn tai saneerausohjelman raukeamisestaSaatavien riitauttaminen ja väitteiden käsittely yrityssaneerauksessaSaneerausmenettelyhakemusta seuraavat välitoimenpiteetSaneerausmenettelyn alkamisen oikeusvaikutukset – velallisen sitoumuksetSaneerausmenettelyn edellytyksetSaneerausmenettelyn esteet ja keskeyttämisperusteetSaneerausmenettelyn kohdeSaneerausmenettelyn vireillepanoon oikeutetutSaneerausmenettelyyn liittyvät kuulutukset, ilmoitukset ja tiedoksiantotapaSaneerausohjelma vahvistaminen ilman kaikkien ryhmäenemmistöjen suostumustaSaneerausohjelma yrityssaneerauksessaSaneerausohjelmaan liittyvistä toimenpiteistä ja järjestelyistäSaneerausohjelmaan liittyvät selvityksetSaneerausohjelmaehdotukseen liittyvä äänestysmenettelySaneerausohjelmaehdotuksen käsittelyn aloittaminen ja ohjelmaehdotuksen puuttuminenSaneerausohjelman oikeusvaikutuksetSaneerausohjelman toteuttamisen seurannastaSaneerausohjelman vahvistamatta jättämisen muista perusteistaSaneerausohjelman vahvistaminen kaikkien velkojien suostumuksellaSaneerausohjelman vahvistaminen ryhmäenemmistöjen suostumuksellaSaneerausohjelman vahvistamisen esteetSelonteko maksuohjelman toteuttamisestaSelvittäjän henkilö ja tehtävän ajallinen kestoSelvittäjän ja väliaikaisen selvittäjän määräämisestä saneerausmenettelyssäSelvittäjän oikeudet yrityssaneerauksessaSelvittäjän palkkio ja kustannusten korvaaminen yrityssaneerauksessaSelvittäjän selontekovelvollisuus yrityssaneerauksessaSelvittäjän tehtävät saneerausmenettelyssäSelvittäjään kohdistuva valvonta ja pakkokeinot sekä selvittäjän vapauttaminen toimestaanTakaajan ja vakuuden antajan asemasta yrityssaneerauksessaTakaisinsaanti yrityssaneerauksessaToimivaltainen tuomioistuin saneerausmenettelyä koskevassa asiassaUlosmittauksen kielto yrityssaneerauksessaUuden luoton etuoikeudesta yrityssaneerauksessaVahingonkorvausvelvollisuus yrityssaneerauksessaVakuuden arvon suojaaminen yrityssaneerauksessaVakuusvelkojan asema velkajärjestelyssäVanhentumisajan ja perimismääräajan suhteesta vapaaehtoiseen velkajärjestelyynVanhentumisajan ja perimismääräajan suhteesta velkajärjestelyynVarojenjakokiellosta yrityssaneerauksessaVelallisen määräysvallan erityiset rajoitukset yrityssaneerauksessaVelallisen määräysvallan käyttö yrityssaneerauksessaVelallisen oikeus vakuusvelan ennenaikaiseen maksuunVelallisen veloista henkilökohtaisesti vastuussa olevan asemaVelallisen velvollisuudet ja salassapitovelvollisuus yrityssaneerauksessaVelkajärjestelyn keinoista yrityssaneerauksessaVelkajärjestelyn raukeaminen yrityssaneerauksessaVelkojan oikeudesta periä saatava kolmannelta taholtaVelkojatoimikunnan asettaminen ja päätöksenteko toimikunnassaVelkojatoimikunnasta aiheutuvat kustannuksetVelkojatoimikunta yrityssaneerauksessaVelkojien keskinäinen asema yrityssaneerauksessaVäliaikainen kielto yrityssaneerauksessaVälivaiheen aikana tehtyjen oikeustoimien peräytyminenYksinkertaistettu saneerausmenettely ja kuulutuksen toimittamatta jättäminenYrityssaneeraukseen liittyvän lainsäädännön tarkoitusYrityssaneerauksen oikeusvaikutusten voimassaoloYrityssaneerauksen suhde konkurssiinYrityssaneerauksesta aiheutuva perintäkielto