Potilasvahinko: potilasvahinkoilmoitus


>> Lakipuhelin päivystää - Soita 0600 12 450 >>Potilasvahinkoilmoitus tulee tehdä Potilasvakuutuskeskukselle kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vahingonkärsijä sai tietää tai hänen olisi pitänyt tietää aiheutuneesta vahingosta.

Vahinkoilmoituksessa on ilmoitettava vahinkopaikka ja selostettava, minkä sairauden tai vamman hoidon yhteydessä vahinko aiheutui ja milloin oireet alkoivat. Lisäksi vahinkoilmoituksen tekijän on mainittava, mistä vahingosta ja millä perusteella hän korvausta hakee.

Mikäli potilas on kuollut, potilasvahinkoilmoituksen voi tehdä myös kuolinpesä tai henkilö, jolle on aiheutunut kuoleman johdosta kustannuksia tai menetyksiä.

Vahinkoilmoituslomakkeita saa Potilasvakuutuskeskuksen Internet-sivuilta sekä hoitolaitosten potilasasiamiehiltä ja sosiaalityöntekijöiltä.>> Soita lakipuhelimeen 0600 12 450 >>


Aiheeseen liittyvät artikkelit

Näytä lisää

>> Täältä saat vastauksen lakiasiaasi - lue lisää >>