Haaste ja haasteen tiedoksianto_________________________________________________


> Lakipuhelin palvelee - Soita 0600 12 450


Kun kantaja on toimittanut tuomioistuimeen sellaisen kanteen, jossa on tarvittavat tiedot oikeudenkäynnin jatkamiseksi ja vastaajan vastauksen antamiseksi, tulee tuomioistuimen antaa vastaajalle haaste tiedoksi. Vaikka tuomioistuimella on pääsääntöisesti tiedoksiantovelvollisuus, se voi myös kantajan suostumuksella antaa haasteen tiedoksiannosta huolehtimisen hänelle, jos tuomioistuin katsoo siihen olevan aihetta. Samalla tuomioistuimen on määrättävä, milloin asiakirja on viimeistään annettava tiedoksi ja milloin todistus tiedoksiannosta on viimeistään toimitettava tuomioistuimelle. Kantajalle on ilmoitettava, että mikäli hän ei ole toimittanut todistusta haasteen tiedoksiantamisesta määrätyssä ajassa ja edellytetyllä tavalla siihen mennessä, kun tuomioistuin jatkaa asian käsittelyä, asia voidaan jättää sillensä.

Haaste annetaan useimmiten tiedoksi postitse vastaanotto- tai saantitodistusta vastaan. Haasteessa kantajaa kehotetaan antamaan kanteeseen kirjallinen vastaus. Poikkeuksellisesti tuomioistuin voi päättää, että vastaus voidaan antaa myös suullisesti. Haasteessa vastaajaa ohjeistetaan siitä, mitä vastaukseen tulee sisällyttää. Haasteessa asetetaan vastauksen toimittamiselle määräaika ja ilmoitetaan, mitä vastaamatta jättämisestä seuraa.> Etsitkö yhä vastausta lakiasiaasi? - Soita lakipuhelimeen 0600 12 450


Aiheeseen liittyvät artikkelit

Näytä lisää> Ota yhteyttä lakimieheen